MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wsparcie samorządu Mazowsza dla Ostrołęki, powiatu i gmin. Umowy z beneficjentami podpisane w Ostrołęce

Piotr Ossowski
Piotr Ossowski
Ponad 60 inwestycji z powiatu ostrołęckiego otrzymało dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 25 mln zł. Mazowsze dofinansuje między innymi budowę przedszkola w Ostrołęce. W czwartek 18 maja w Ostrołęce umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego mazowieckie gminy mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W powiecie ostrołęckim dofinansowanie otrzymały 3 gminy: Myszyniec, Kadzidło i Troszyn.

Zakup autobusów szkolnych w tych gminach dofinansujemy kwotą ponad 872 tys. zł. Pomożemy w ten sposób gminom w realizacji ich ustawowego obowiązku, a uczniom zapewnimy komfortowy dojazd do szkół

– podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Dotacje z programu „Autobusy dla szkół”

 • Gmina Myszyniec - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu gminy Myszyniec - 272 300,00 zł
 • Gmina Kadzidło - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło - 300 000,00 zł
 • Gmina Troszyn - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn - 300 000,00 zł

Ponad 21,6 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, budowa przedszkola, infrastruktury kulturalno-sportowej czy stacji uzdatniania wody – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Są wśród nich m.in. budowa zespołu przedszkolnego w Ostrołęce, infrastruktury kulturowo-sportowej w gminie Czarnia, centrum sportowo-rekreacyjnego w gminie Kadzidło czy dróg na terenie gmin Lelis, Kadzidło.

Dotacje:

 • Gmina Kadzidło - Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło - 1 680 000 zł
 • Powiat Ostrołęcki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło - 4 000 000 zł
 • Gmina Czerwin - Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem magazynowym dla OSP wraz z termomodernizacją i wymianą dachu istniejącego budynku OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w miejscowości Czerwin gm. Czerwin - 1 894 303 zł
 • Gmina Kadzidło - Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle - 2 100 000 zł
 • Miasto Ostrołęka - Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - 4 000 000 zł
 • Gmina Lelis - Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka - 3 960 000 zł
 • Gmina Czarnia - Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia - 4 000 000 zł

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 26 z nich zostanie zrealizowanych w gminach powiatu ostrołęckiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły przeszło 257 tys. zł.

 • Baranowo - Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne sołectwa Budne-Sowięta - 10 000,00 zł
 • Baranowo - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Budowa placu zabaw w Żochach - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Budowa chodnika w miejscowości Bobin - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Czarnowo - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa bariery dźwiękochłonnej w Goworówku - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa oświetlenia ulicznego w Nogawkach - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Remont łazienki i korytarza w świetlicy w Damiętach - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Brzezińskiej - 10 000,00 zł
 • Kadzidło - Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu - 10 000,00 zł
 • Lelis - Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm. Lelis - 10 000,00 zł
 • Łyse - Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antonia - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Żebry-Ostrowy I, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Poprawa bezpieczeństwa w msc. Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry Ostrowy II, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grabowo, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Żebry-Żabin, gm. Olszewo-Borki - 10 000,00 zł
 • Rzekuń - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Teodorowo - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Budowa oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne - 10 000,00 zł
 • Troszyn - ymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Milewo – Łosie - 8 082,00 zł
 • Troszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemątkowo - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Janki Stare- Rabędy - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Ojcewo - 9 515,00 zł

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

W powiecie ostrołęckim wsparcie otrzymało 12 projektów.

 • Gmina Baranowo - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60 - 145 000 zł
 • Gmina Baranowo - Przebudowa drogi gminnej nr 250114W Rycica – Ziomek - 100 000 zł
 • Gmina Czarnia - Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie na odc. od km 0+016,00 - do km 1+011,00 - 150 000 zł
 • Gmina Czerwin - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piski - 150 000 zł
 • Gmina Goworowo - Przebudowa drogi gminnej w msc. Pokrzywnica, gmina Goworowo - 150 000 zł
 • Gmina Kadzidło - Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249 - 150 000 zł
 • Gmina Lelis - Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha - etap II - 214 000 zł
 • Gmina Łyse - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 791 i 792 w msc. Lipniki - 250 000 zł
 • Gmina Myszyniec - Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot - 250 000 zł
 • Gmina Olszewo-Borki - Przebudowa drogi o nr ewid. dz. 268 w msc. Chojniki, gm. Olszewo-Borki - 240 000 zł
 • Gmina Troszyn - Przebudowa drogi gminnej -ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość - 100 000 zł
 • Powiat ostrołęcki - Przebudowa drogi pow. nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn od km 10+400,00 do km 10+820,00 - 250 000 zł

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a kolejne 233 jednostki wyremontują lub zmodernizują swoje strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 948 tys. zł trafi do jednostek z powiatu ostrołęckiego. Pozwoli to na remonty lub modernizacje 9 strażnic OSP, a także zakup 5 wozów strażackich dla OSP: Suchcice, Kadzidło, Łęg Przedmiejski, Wolkowe i Ostrołęka:

 • Gmina Baranowo - modernizacja strażnicy w Bakule - 31 500,00 zł
 • Gmina Czarnia - modernizacja strażnicy w Brzozowym Kącie - 40 000,00 zł
 • Gmina Czerwin - modernizacja strażnicy w Choromanach - 35 000,00 zł
 • Gmina Czerwin - nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Suchcice - 100 000,00 zł
 • Gmina Goworowo - modernizacja strażnicy w Pasiekach - 40 000,00 zł
 • Gmina Kadzidło - remont strażnicy w Dylewie - 40 000,00 zł
 • Gmina Kadzidło - nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kadzidło - 150 000,00 zł
 • Gmina Lelis - nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łęg Przedmiejski - 150 000,00 zł
 • Gmina Łyse - remont strażnicy w Lipnikach - 21 500,00 zł
 • Gmina Myszyniec - nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wolkowe - 100 000,00 zł
 • Gmina Olszewo-Borki - modernizacja strażnicy w Nowej Wsi - 16 000,00 zł
 • Ostrołęka - remont strażnicy OSP - 34 886,00 zł
 • Ostrołęka - nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP - 150 000,00 zł
 • Gmina Rzekuń - modernizacja strażnicy w Rozworach - 40 000,00 zł

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki