Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Dotacje z Mazowsza dla samorządów i organizacji z powiatu makowskiego. Umowy podpisano w Rzewniu. 15.05.2023. Zdjęcia

Piotr Ossowski
Piotr Ossowski
54 inwestycje z powiatu makowskiego otrzymały dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 24,6 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. Podpisanie umów miało miejsce w poniedziałek 15 maja 2023 w Rzewniu.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na zakup autobusu szkolnego, modernizację dróg, wymianę oświetlenia ulicznego, renowację kapliczek, budowę placów zabaw, strażnic OSP czy termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, a także zadania związane z profilaktyką chorób kobiecych.

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego mazowieckie gminy mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W powiecie makowskim dofinansowanie otrzymała gmina Rzewnie. Na ten cel władze regionu przeznaczyły 300 tys. zł. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, jak ważne dla lokalnych społeczności jest wsparcie ze strony województwa mazowieckiego. – Środki na zakup autobusu to realna pomoc dla budżetów gmin. Dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego już niedługo dzieci i młodzież z gminy Rzewnie będą mogli bezpiecznie i komfortowo dojechać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. To także ogromne wsparcie i ułatwienie dla rodziców.

Ponad 20 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, szkół, budowa sieci kanalizacyjnej czy przebudowa urzędu – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że sejmik województwa mazowieckiego wspiera lokalne samorządy. – W tym roku zdecydowaliśmy, że wesprzemy 14 inwestycji z powiatu makowskiego. Łączna kwota dofinansowania to 20,5 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację najważniejszych inwestycji, na które czekają lokalne społeczności.

Modernizacja budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w Zarębach w gm. Karniewo

Strażnica OSP w Zarębach wymaga modernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz utwardzeniu i ogrodzeniu placu manewrowego przed remizą. Z budynku korzystają mieszkańcy Zarąb i okolicznych miejscowości. Przyznana kwota dotacji to 221 400 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach

W ramach inwestycji powstanie świetlica wiejska wraz z pomieszczeniami biurowymi dla Urzędu Gminy w Młynarzach. Budynek świetlicy zostanie połączony wspólnym dachem i elewacją z istniejącym budynkiem urzędu. W ramach prac zaplanowano również montaż nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych i ekologiczne źródło ogrzewania. Nowo powstały budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przyznana kwota dotacji to 1 200 000 zł.

Remont remizy OSP w Węgrzynowie w gm. Płoniawy-Bramura

Budynek, który powstał w 1982 r., wymaga generalnego remontu. Zakres planowanych prac remontowych obejmuje: wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku, docieplenie stropu i ścian, remont pomieszczeń i klatki schodowej, wymianę stolarki drzwiowej i parapetów okiennych oraz montaż klimatyzatorów. Przyznana kwota dotacji to 204 000 zł.

Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rzewniu

Zakres planowanych prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego i orynnowania, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów. Zostanie też wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, będzie zamontowana instalacja odgromowa. Przyznana kwota dotacji to 387 510 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo – Małki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie – Małki

Inwestycja dotyczy drogi powiatowej na odcinku Chrzanowo – Małki o długości 3,215 km oraz drogi powiatowej nr 2121W na odcinku Rzewnie – Małki o długości 2,7 km. Planowane prace to poszerzenie jezdni wraz z przebudową istniejących chodników, wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni, budowa poboczy gruntowych oraz zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania poziomego. Przyznana kwota dotacji to 4 000 000 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Makowie Mazowieckim

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki będzie polegała na dociepleniu dachu i ścian piwnicy, wymianie drzwi i okien, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej.

Prace w budynku pawilonu sportowego przy ul. Sportowej obejmą wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania i elektryczna. Kwota przyznanej dotacji to 1 400 000 zł.

Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Rzewniu

Prace zostaną wykonane w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy. Zakres robót remontowych i adaptacyjnych obejmuje m.in. budowę szachtu windowego i montaż windy osobowej. Zostanie też wykonany remont holu głównego, adaptacja pomieszczeń biurowych, sal ślubów oraz łazienek na piętrze budynku, przebudowa schodów wejściowych wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia biurowego. Kwota przyznanej dotacji to 804 000 zł.

Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu

W zakres realizowanego zadania wchodzą prace dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także roboty związane z rozbudową budynku Ośrodka Kultury, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, wymiana poszycia i pokrycia dachowego. Zostanie też wykonana elewacja zewnętrzna, będzie przeprowadzony remont sal widowiskowej i kameralnej, klatki schodowej i toalet. Zostaną odnowione ściany i sufity, będzie wymieniona terakota podłogowa. Przewidziano również modernizację sceny i schodów, wymianę barierki i instalację nowego oświetlenia, zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym również zakup sceny mobilnej i nowego nagłośnienia. Kwota przyznanej dotacji to 3 000 000 zł.

Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie

Zakres zaplanowanych prac obejmuje roboty budowlane, montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, wyposażenie sal i kuchnia wraz z zakupem pełnego wyposażenia. Zostaną też wykonane prace związanie z zagospodarowaniem terenu, będą zamontowane panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, instalacje teletechniczne (monitoring, alarm, system oparty na kartach) i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kwota przyznanej dotacji to 4 000 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 210102W w Cieciórkach Szlacheckich

W ramach inwestycji mają zostać wykonane: obustronne ścięcie poboczy, obustronne poszerzenie istniejącej podbudowy oraz wykonanie podbudowy, a także ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym. Kwota przyznanej dotacji to 437 977 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka w gm. Czerwonka

Zakres inwestycji obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z wykorzystaniem konstrukcji istniejącej jezdni bitumicznej jako podbudowy, wykonanie poszerzenia nawierzchni do 6,5 m z korektą geometrii jezdni na odcinkach, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym. Kwota przyznanej dotacji to 534 957 zł.

Przebudowa drogi gminnej Małki – Pruszki i drogi w Chrzanowie w gm. Rzewnie

W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga gminna na odcinku Małki – Pruszki o długości 2,735 km. Zakres prac obejmuje m.in. wycinkę krzewów, roboty pomiarowe i geodezyjne, wykonanie projektu budowlanego, wymianę przepustów, poszerzenie nawierzchni jezdni. Ponadto zostanie wykonana warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, przebudowa poboczy i skrzyżowań, budowa zjazdów i odbudowa rowów odwadniających. Będzie też zamontowane oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja obejmuje też przebudowę drogi gminnej w Chrzanowie na odcinku o długości 0,360 km. W jej ramach zostaną wykonane roboty pomiarowe, projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Będzie też położona warstwy ścieralna z betonu asfaltowego, powstaną zjazdy z kostki betonowej, odwodnienie liniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Przyznana kwota dotacji to 1 828 800 zł.

Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Maków Mazowiecki

Inwestycja pozwoli na przyłączenie dotychczasowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. 16 budynków wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 2, urzędu miasta, budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto projekt zakłada likwidację lokalnych indywidualnych węglowych źródeł ciepła poprzez przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków jednorodzinnych w obrębie Starego Miasta. Kwota przyznanej dotacji to 2 600 000 zł.

Remont ośrodka zdrowia w miejscowości Rzewnie

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty w budynku ośrodka zdrowia i obiekcie magazynowo-garażowym. Zakres prac będzie obejmował remont instalacji grzewczej, remont holu, pomieszczenia lekarskiego i zabiegowego, gabinetu szczepień, poczekalni oraz pomieszczenia biurowego na parterze. Poza tym zostanie wymieniona instalacja elektryczna, będzie przebudowa klatka schodowa, a pomieszczenia na poddaszu przejdą remont. Zostanie też zakupione niezbędne wyposażenie biurowe. Natomiast w budynku magazynowo-garażowym będzie wykonane poszycie dachu, docieplenie ścian, remont ścian i posadzek. Zostaną wymienione bramy garażowe i drzwi wejściowych. Odbędą się prace związane z zagospodarowaniem terenu. Kwota przyznanej dotacji to 481 800 zł.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 20 z nich zostanie zrealizowanych w gminach powiatu makowskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły prawie 200 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że w powiecie makowskim wsparcie otrzymało 15 projektów. – To bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców tego powiatu, które wpływają na zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Łączna kwota dofinansowania to blisko 5,9 mln zł. Cieszę się, że możemy wspomóc lokalne samorządy w realizacji tych zadań.

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. – W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. W powiecie makowskim dofinansowanie otrzymają dwa projekty: Jeden dotyczący chorób układu pokarmowego u kobiet, drugi związany z profilaktyką nowotworów piersi i układu rozrodczego u kobiet. Samorząd województwa przeznaczył na ich realizację prawie 180 tys. zł – zaznacza Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowsze dla straży pożarnych

Ponadto w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” gmina Magnuszew Mały podpisała umowę na remont strażnicy, na co otrzyma z budżetu województwa 30 tys. zł. Z kolei gmina Stary Szelków otrzyma 150 tys. zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Stary Szelków. Przyznana kwota dotacji to 150 000 zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki