Wspominamy tych, którzy odeszli. Przeczytaj krótkie biogramy osób z Ostrołęki i regionu, które zmarły w minionym roku

possowski
Udostępnij:
Dziś Dzień Wszystkich Świętych

Jak co roku, wspominamy tych, którzy odeszli w ostatnim roku. Żyli wśród nas, byli znani w swoich środowiskach ze swojej pracy, działal¬ności społecznej, z tego, co robili.

Październik 2009 Ksiądz Józef Kaczyński - urodził się 2 września w parafii Piekuty. Wyświęcony na kapłana 21 września 1941 roku. Kanonik honorowy kapituły katedry łomżyńskiej. Wikariusz m.in. w Dąbrówce Kościelnej, Tykocinie, Piekutach, Jedwabnem, od 1958 r. rektor kościoła św. Wojciecha w Wojciechowicach, a od 25 września 1971 roku proboszcz w Piekutach. Był honorowym kapelanem 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Wojciechowicach. Ksiądz Władysław Archacki - urodził się 12 sierpnia 1916 roku w Myszyńcu. Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Myszyńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 października 1948 roku w Łomży. Rektor, a następnie proboszcz kościoła w Czarni koło Lipnik. Od 3 października 1988 roku na emeryturze, mieszkał w Ostrołęce, ostatnie lata życia spędził w Zielonej Górze. Pogrzeb odbył się 17 października w Myszyńcu. Jerzy Maliszewski - urodził się w Czerwinie, całe dorosłe życie spędził w Ostrołęce. Maszynista pociągów - jeździł na parowozach, lokomotywach spalinowych i elektrycznych przez ponad 40 lat. Żonaty, miał dwie córki. Zmarł 23 października, miał 89 lat. Został pochowany na cmentarzu w Rzekuniu. Listopad 2009Irena Banasiak - mieszkała w Os¬trołęce przy ul. Kickiego. Długole¬tnia nauczycielka. Zmarła 5 listopada, miała 79 lat. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Witold Popiołek - urodził się 4 maja 1917 r., syn Jana i Pauliny. Magister pedagogiki. Żołnierz wojny z 1939 r. i ZWZ-AK ps. "Grom". W ramach akcji "Burza" w 1944 roku, zastępca dowódcy plutonu w batalionie Tadeusza Budnego ps. "Swoboda". Od września 1945 roku do grudnia 1946 roku redagował i kolportował z żoną Jadwigą, konspiracyjną gazetę "Puszcza szumi". W latach 1945-1947 inspektor świadczeń rzeczowych w starostwie w Ostrołęce, nauczyciel w prywatnym gimnazjum mechanicznym (1947-50), następnie w ZSZ nr 1 (w liceum i technikum mechanicznym w lat. 1950-1959), w SP nr 2 (w lat. 1959-1960) i w technikum elektrycznym (1964-1975) oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania (1975-1977). Od 1977 roku na emeryturze. Członek ZNP, kronikarz i przewodniczący komisji historycznej SZŻ AK okręgu ostrołęckiego. Autor wierszy i wspomnień. Zmarł 9 listopada, pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym. Antoni Rzosiński - urodził się w 1931 roku w Kadzidle. Długoletni pracownik Zakładów Mięsnych w Ostrołęce. Zmarł 21 listopada. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym. Grudzień 2009Regina Zaręba - urodził się 1 marca 1940 roku w Susku Nowym, gm. Rzekuń. Córka Feliksa i Bolesławy. Długoletni i zasłużony pracownik w kadrach Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie. Zmarła 10 grudnia. Pochowana jest na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu. Ksiądz Stanisław Sulewski - urodził się 28 czerwca 1966 r. w Szczu¬czynie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 maja 1992 roku. Był wikariuszem w Długosiodle, Łomży, Wyszkowie, Baranowie, Czerwinie. Od 2003 roku w parafii Zalas. Uczył religii w szkołach; w lat. 1992-2002 r. był spowiednikiem Pieszych Łomżyńskich Pielgrzymek na Jasną Górę. Współorganizował uroczystości rocznicowe akcji "Burza" w Długosiodle. W parafii Zalas założył i redagował gazetkę "Parafia Zalas". Wspierał miejscowy zespół "Jagodecki". Pasjonowała go historia Kurpiow¬szczyzny. W listopadzie 2007 roku doznał ciężkich obrażeń w wypadku samochodowym. Wiele miesięcy spędził w szpitalach nie odzyskawszy świadomości. Zmarł 12 grudnia. Został pochowany na cmentarzu w Szczuczynie. Justyna Tyszka - urodziła się 18 stycznia 1981 roku, córka Wiesława (byłego wiceprezydenta Ostrołęki) i Barbary. Ukończyła LO w Ostrołęce i studia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracowała w Warszawie w agencji doradztwa personalnego. Zmarła nagle, 20 grudnia. Została pochowana na cmentarzu w Rzekuniu. Styczeń 2010Janusz Szewczyk - urodził się w 1956 r. w Troszynie. Trenował kolarstwo, był zawodnikiem w kadrze Mazowsza. W 2004 roku został jedynym udziałowcem Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Dróg Miejskich. Zmarł 3 stycznia. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Stanisław Krukowski - urodził się 17 listopada 1936 roku, syn Jana i Heleny. Pracował w bazie transportu Zakładów Mięsnych w Ostrołęce, do czasu odejścia na emeryturę prowadził tam stację paliw. Do ostatnich swoich dni prowadził wraz z żoną, Kryst¬yną, kwiaciarnię "Ada" przy ul. Bogusławskiego. Zmarł 7 stycznia, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Konrad Dzwonkowski - absolwent I LO w Ostrołęce. Podczas pracy w Niemczech przygniotło go drzewo, zmarł 14 stycznia. Miał 20 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Zdzisław Wendereusz - urodził się 18 sierpnia 1944 roku w Mławie, syn Janusza i Stanisławy. Mieszkał z rodziną na os. Dzieci Polskich w Os¬trołęce. Długoletni (ponad 30 lat) i zasłużony pracownik OZCP. Zmarł 21 stycznia. Został pochowany na cmentarzu miejskim w Ostrołęce. Wiesław Stanisław Domarecki - urodził się 20 sierpnia 1939 r. w powiecie garwolińskim. Po ukończeniu szkoły górniczej w Zabrzu, przez kilka lat pracował jako górnik dołowy w śląskich kopalniach, następnie jako konduktor PKS w Siedlcach. Od 1975 roku związał się z Ostrołęką. Był zastępcą dyrektora wydziału finansów w urzędzie wojewódzkim, następnie zastępcą naczelnika gminy Sypniewo. W lat. 1982-1988 - prezes zarządu wojewódzkiego związku rolników, kółek i organizacji rolniczych i dyrektor izby skarbowej do przejścia na emeryturę w 1999 roku. Zmarł 23 stycznia. Luty 2010Ksiądz Mirosław Tabaka - urodził się 7 listopada 1955 r. we wsi Cierpięta w gm. Baranowo. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku. I choć pracował w Kurii Płockiej (od 2001 roku jako proboszcz w Płoń¬sku), żywo interesował się historią swojej ziemi i tym co działo się na Kurpiach. Zaangażował się w zjazd księży rodaków Kurpiow¬szczyzny (odbył się w 1999 r. w kole¬giacie myszynieckiej). Zmarł 4 lutego, pochowany na cmentarzu w Bara¬nowie. Walenty Adam Krawczyk - urodził się 14 lutego 1940 r.; syn Leopolda i Władysławy. Magister inżynier meliorant. Wiceprezes wojewódzkiego związku spółdzielców mieszkaniowych w Ostrołęce. Następnie pracował w BGŻ. Zmarł 9 lutego, pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Agata Pokora - uczennica II LO w Ostrołęce. Mieszkała z rodzicami w Glebie. Zginęła śmiercią tragicznie w wypadku samochodowym. Miała 18 lat. Pochowana na cmentarzu w Kadzidle. Marzec 2010Henryk Franciszek Gałązka - urodził się 22 sierpnia 1929 r. w Tarnowskich Górach; syn Henryka i Małgorzaty. Lekarz weterynarii, mieszkał przy ul. Głowackiego w Ostrołęce. Zmarł 2 marca. Tadeusz Leszek Szczubełek - długoletni sołtys wsi Nożewo, radny gminy Olszewo-Borki kilku kadencji, aktywny działach społeczny, członek PSL. Zmarł 23 marca. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym. Władysław Brożyna - urodził się 31 sierpnia 1930 r. w Macoszynie; syn Józefa i Józefy z d. Dudek. Zawodowy kapelmistrz orkiestry wojskowej. Wicedyrektor i były nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, zasłużony działacz kultury, wykształcił wielu młodych adeptów gry na instrumentach dętych. Wiceprezes OSP poprzedniej kadencji, wieloletni kapelmistrz orkiestry dętej OSP w Ostrołęce., którą prowadził od 1981 do 2008 roku. Zmarł 29 marca, pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Janina Wołosz - była kierowniczka laboratorium w Centrali Nasiennej; żona Andrzeja, właściciela warsztatu ślusarskiego przy ul. Kopernika. Urodziła się w 1943 roku we wsi Nogawki, gm. Goworowo. Mama Adama, znanego ostrołęckiego fotografa i Anny - dziennikarki Tygodnika. Zmarła 10 marca, po długiej chorobie. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Kwiecień 2010Edward Przychodzeń - długoletni kościelny ostrołęckich kościołów - farnego i poklasztornego. Zmarł 8 kwietnia, miał 83 lata. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym. Maj 2010Roman Czerwiński - prezes Zespołu Elektrowni Ostrołęka w lat. 2003-2005, wcześniej m.in. podsekretarz stanu w ministerstwie przemysłu i handlu, wiceprezes Agencji Rezerw Materiałowych. Ostatnio wiceprezes zarządu Rafako. Miał 54 lata. Zmarł 9 maja. Ryszard Ciężar - ostrołęczanin. 24 maja wyszedł z domu do pracy i zaginął. Jego ciało wyłowiono z Narwi 3 czerwca. Miał 51 lat. Czerwiec 2010Tadeusz Siemiński - urodził się 8 stycznia 1933 roku w Ostrołęce; syn Aleksandra i Wincenty. Był dyrekto¬rem spółdzielni transportu wiejskie¬go w Ostrołęce. Zmarł 8 czerwca. Czesława Wiśniewska - urodziła się 19 lipca 1960 r. w Kadzidle; córka Czesława i Stanisławy. Mieszkała z rodziną w Wojciechowicach. Miała siedmioro dzieci. Pracowała w Urzędzie Skarbowym. Zmarła 11 czerwca. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce. Mieczysław Boguszewski - pierwszy kurator oświaty województwa ostrołęckiego (od 1 czerwca 1975 r.), współtwórca Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Zmarł 19 czerwca. Miał 80 lat. Pochowany w Rybienku pod Wyszkowem. Aleksander Połygalin - urodził się 22 marca 1955 r. w Połocku; syn Aleksieja i Jeleny. Z wykształcenia aktor, pasjonat teatru. Pomysłodawca, twórca i reżyser Ostrołęckiego Wielopokoleniowego Teatru Amatorskiego. Pracownik Ostrołęckiego Centrum Kultury. Zmarł 21 czerwca, pochowany na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce. Lipiec 2010Krystyna Ćwintal - wieloletnia nauczycielka języka polskiego. W zawodzie przepracowała 47 lat. Przez siedem lat była wizytatorem metodykiem języka polskiego przy Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Zmarła 6 lipca, miała 69 lat. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Krzysztof Kruczyk - motolotniarz, pasjonat, członek klubu motorowodnego "Załoga". Zginął tragicznie pod Szczepankowem, 10 lipca. Pochowany na ostrołęckim cmentarzu parafialnym. Tadeusz Franciszek Sosiński - urodził się 3 stycznia 1940 r.; syn Franciszka i Aleksandry. Członek rady osiedla Sienkiewicza w latach 2007-2010. Długoletni, zasłużony pracownik OZCP Celuloza, później Intercellu, Story Enso na stanowisku głównego energetyka. Zmarł 10 lipca. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Mieczysław Zygmunt Wiśniewski - urodził się 15 sierpnia 1948 r. w Mrągowie; syn Zygmunta i Aleksan¬dry. Pracował w kombinacie budowlanym "Termofor". Aktywny działacz rady hufca ZHP przy SP nr 6 w Ostrołęce, organizator obozów harcerskich i członek kadry obozowej. Członek Polskiego Związku Wędkarskiego, odznaczony srebrną i złotą odznaką "Za zasługi dla wędkarstwa polskiego". Zmarł 13 lipca. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Tadeusz Grzyb - urodził się 2 stycznia 1938 r. w Kordowie. Syn Antoniego i Czesławy. Był członkiem zawodowej straży pożarnej przy OZCP, pracował w banku przy ul. Gomu¬lickiego, długoletni druh OSP w Ostrołęce. Zmarł 29 lipca. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. SierpieńKrystyna Napiórkowska - urodziła się 18 marca 1949 r., córka Aleksandra i Janiny. Pracowała w Urzędzie Skarbowym. Zmarła 10 sierpnia. Ksiądz Stanisław Jakubiak - prałat, emerytowany kapłan diecezji łomżyńskiej, wieloletni proboszcz (od 1985 r.) parafii Goworowo, w której mieszkał do końca swoich dni. Jego staraniem została wybudowana w lat. 1991-1993 murowana kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego w Krusze¬wie. Zmarł 16 sierpnia. Miał 89 lat. Został pochowany na cmentarzu w Goworowie w grobie kapłańskim. Krzysztof Mrozek - urodził się 1 stycznia 1962 r. w Durlasach; syn Franciszka i Zofii. Właściciel warsztatu samochodowego przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce. Zmarł 17 sierpnia, pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Zdzisław Teofil Remiszewski - urodził się 8 kwietnia 1936 r. Pierwszy prezes wojewódzkiego komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Ostrołęce, członek władz naczelnych ZSL, wicestarosta ostrołęcki, aktywny członek OSP i członek zarządu ZOSP RP. Zmarł 18 sierpnia, pochowany na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce. Wrzesień 2010Lesław Chojnowski - radny Rady Miasta w Ostrołęce, od 1998 r. jej wiceprzewodniczący. Związany od początku z klubem radnych Nasza Ostrołęka, któremu przewodniczył, członek Stowarzyszenia Demokratycznego. W latach 70. uczeń ZSZ nr 1 w Ostrołęce, potem - do chwili śmierci - nauczyciel i wycho¬wawca w tej szkole oraz wicedyrektor ZSZ nr 1. Zapalony numizmatyk. Zmarł nagle, 25 września. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Małgorzata Jolanta Rzepińska - wieloletni pracownik zakładu energetycznego w Przasnyszu. Zmarła 23 sierpnia. Miała 50 lat. Październik 2010Andrzej Topolski - urodził się w Kielcach, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, odznaczony w 1977 r. "Srebrnym Krzyżem Zasługi".
W 1978 r. przybył do Ostrołęki i objął stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie prezesa Budowlanej Spółdzielni Pracy. Z jego inicjatywy powstała spółdzielnia "Budowy Domków Jednorodzinnych" przy ul. Korczaka w Ostrołęce. Wraz ze Zbigniewem Lisowskim, założyciel i inicjator budowy domu handlowego "Zorza" przy ul. Gorbatowa. W latach 90. założyciel prywatnej spółki "Drewex" zatrudniającej kilkadziesiąt osób.
W 1983 r. wyróżniony odznaką "Za zasługi dla województwa ostrołęc¬kiego", W 1988 r. został odznaczony "Złotą Odznaką Honorową" Polskie¬go Towarzystwa Ekonomicznego.
Wybitny brydżysta, w latach 70. wicemistrz Polski w brydżu sportowym, swoją pasję kontynuował w Ostrołęckim Klubie Brydżowym.
Opracował Czesław Parzych**

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Tygodnik Ostrołęcki
Dodaj ogłoszenie