Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce sprzedaje samochody osobowe.

Materiał partnera zewnętrznego
pixabuy
Ogłoszenie w sprawie zbycia środków trwałych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie środków trwałych:

  • Samochód osobowy Fiat, model: Panda 1.2 MR 12 E6, wersja: Lounge, rok produkcji: 2013, nr rej. WO 44320. Cena wywoławcza: 17 400,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych);
  • Samochód osobowy Fiat, model: Grande Punto 1.4, wersja: Actual, rok produkcji: 2011, nr rej. WO 38224. Pojazd nie był wykorzystywany do egzaminowania. Cena wywoławcza: 10 700,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych).

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, ul. Rolna 30, pok. nr 12, w terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godziny 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 11:15

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod adresem: word.ostroleka oraz pod numerem telefonu (29)760 59 38

Dodaj ogłoszenie