MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Nowy starosta ostrołęcki wybrany podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce, 7.05.2024

Beata Modzelewska
Beata Modzelewska
Wideo
od 7 lat
Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce radni wybrali starostę, wicestarostę, zarząd powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni uchwalili także wynagrodzenie starosty. Sesję rozpoczął radny Witold Kuczyński, grając na ligawie.

Obrady otworzył i w pierwszej części prowadził radny-senior Stanisław Lipka. Po tym, jak nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie, przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce

Zgłoszono dwóch kandydatów:

 • Adama Białobrzeskiego
 • Marka Podolaka

Kandydaci tak się przedstawili:

- Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem geodezji oraz inżynierem budownictwa. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych SGGW w Warszawie w zakresie zarządzania. Z samorządem związany jestem od 17 lat. Piastuję funkcję prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kadzidle. W radzie powiatu to jest moja druga kadencja - z wynikiem 1493 głosy - takie zaufanie mieszkańców uzyskałem w tych wyborach. Jest to wynik najlepszy w historii 26 lat powiatu ostrołęckiego. Uważam że swoją wiedzą i doświadczeniem będę sprawnie w granicach prawa mógł organizować pracę rady - mówił radny Adam Białobrzeski.

Na to zareagował radny Stanisław Kubeł:
- Czy kolega weryfikował dane z pierwszej kadencji? Bo tak odważnie powiedział, że zdobył najlepszy wynik w 25 latach. Lepiej byłoby to sprawdzić, bo tam jest trochę nieprawdy.

- Bardzo dokładnie weryfikowałem. Odniosłem się do 26 lat i sprawdziłem dokładnie wyniki wszystkich wyborów. Proszę pamiętać, że okręgi są różne. A jeśli chodzi o wyniki wyborów należy na nie patrzeć procentowo - odpowiedział radny Białobrzeski.

Po tej wymianie opowiedział o sobie Marek Podolak.

- Jestem mieszkańcem Rzekunia, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia nauczycielem. Moje doświadczenia z samorządem to są lata 2010-2018, gdy byłem radnym powiatowym. Byłem też przez dwa lata członkiem zarządu powiatu. Po pięcioipółrocznej przerwie wracam jako radny powiatowy. Moje doświadczenia jeśli chodzi o prowadzenie rady - przez cztery kadencje byłem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Dyrektor jest jednoczenie przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawowałem tę funkcję, starając się łagodzić konflikty, które czasami się pojawiały, zawsze dążyłem do tego, aby osiągać porozumienie, żeby promować współpracę. Ponieważ nasz wybór obliguje nas do tego, aby pracować dla dobra wspólnoty samorządu powiatowego, uważam że współpraca, porozumienie, wzajemny szacunek są cechami bardzo pożądanymi, nie tylko przez nas, ale przez naszych wyborców, którzy wybrali nas po to, że byśmy dbali o rozwój powiatu, żebyśmy mogli nadal cieszyć się progresem, żebyśmy nadal mogli czuć się dumni, że jesteśmy mieszkańcami powiatu, który należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Swoje umiejętności i talenty mediacyjne oraz zdolność do prowadzenia rady to moje atuty, które chciałbym dać państwu pod rozwagę - powiedział Marek Podolak.

W głosowaniu tajnym Adam Białobrzeski uzyskał 11 głosów (Marek Podolak 10) i tym samym został przewodniczącym Rady Powiatu w Ostrołęce. Radny-senior przekazał przewodniczącemu insygnia, od tego momentu Adam Białobrzeski prowadził obrady.

- Gratuluję wyboru, życzę, aby rada pracowała zgodnie i miała same sukcesy - ściskając dłoń nowego przewodniczącego powiedział radny Lipka.

Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce

Kolejnym punktem był wybór wiceprzewodniczącego rady.

Zgłoszono troje kandydatów:

 • Annę Buczyńską
 • Marka Podolaka
 • Stanisława Lipkę

Tuż przed głosowaniem - również tajnym - Stanisław Lipka wycofał się z wyborów.

Najwięcej głosów - 11 - uzyskała Anna Buczyńska i to ona została wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Marek Podolak uzyskał 10 głosów. Głosowało 21 radnych (i tyle było głosów ważnych).

W programie obrad był także punkt dotyczący wyboru drugiego przewodniczącego rady. Zgłoszono kandydaturę Marka Podolaka, ale sam zainteresowany wycofał się. W związku z tym nie wybierano drugiego wiceprzewodniczącego rady, nie było więcej kandydatów.

Wybór starosty ostrołęckiego

To był emocjonujący punkt obrad, głównie z uwagi na to, że PiS zdobył w tych wyborach większość w radzie (11 na 21 mandatów) i już kilka tygodni temu była mowa, że klub będzie chciał zaproponować swojego kandydata.

Zgłoszono dwóch kandydatów:

 • Piotra Liżewskiego (PiS)
 • Stanisława Kubła (Bezpartyjny Powiat)

Każdy z panów się przedstawił.

- Myślę, że większość z was mnie zna. Jeden jest mój cel - rozwój powiatu, a rozwój osiągamy poprzez inwestycje. Szczerze mówiąc, cel jaki sobie postawiliśmy, także w strategii, to jest rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Dzisiaj jesteśmy nr 1 w Polsce. Czy my, jako powiat, się do tego przyczyniliśmy? Tak. Budową infrastruktury, wcześniej gazowej, choćby do Łysych czy Baranowa, także linii energetycznych, a także innego rodzaju infrastruktury. I tę pozycję lidera w przetwórstwie rolno-spożywczym trzeba zachować. Ok. 15 tysięcy miejsc pracy przybyło poprzez rozwój tej branży w naszym powiecie. Do rozwiązania jest jedna bariera - transportowa - mówił Stanisław Kubeł. - I to dlatego budujemy drogi i mosty, aby zapewnić rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. I mam prośbę, byśmy w swoich decyzjach kierowali się dobrem powiatu, a dobro powiatu i jego mieszkańców to nie są piękne słowa. To inwestycje. Obecnie realizujemy inwestycje za 360 mln zł. Nie wolno uronić ani złotówki! W przygotowaniu są kolejne inwestycje, gdzie trzeba złożyć wnioski i te środki wydeptać. Bo nie wystarczy złożyć dobry wniosek. Swoim 35-letnim doświadczeniem w pracy w administracji rządowej, samorządowej jestem do państwa dyspozycji. Jeśli mnie nie wybierzecie na nikogo się nie obrażę, życie toczy się dalej, powiat trwa, tylko będzie wam beze mnie strasznie trudno - powiedział Stanisław Kubeł.

- Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki o specjalności zarządzenie oświatą. Ukończyłem również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - prawo handlowe, prawo spółek. Moje doświadczenie zawodowe: byłem nauczycielem w ZSZ nr 2 w Ostrołęce, następnie pracowałem przez 28 lat w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w tym przez 18 lat na stanowisku komendanta straży miejskiej, a od czterech lat pracuję w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, obecnie jako kierownik działu organizacyjnego. Moje doświadczenie w samorządzie sięga sześciu kadencji. Byłem radnym gminy Rzekuń, przewodniczącym rady tej gminy, a obecnie - czwartą kadencję - jestem wybierany do rady powiatu, w poprzedniej kadencji byłem jej przewodniczącym. Zdaję sobie sprawę, że w naszym powiecie jest rozpoczętych bardzo dużo inwestycji i i wierzę, że one zostaną dokończone i że rozpoczęte będą nowe - mówił Piotr Liżewski.

Po tych wystąpieniach radni przystąpili do głosowania - tajnego. Piotr Liżewski uzyskał 11 głosów, Stanisław Kubeł - 10.

Tym samym nastąpiła zmiana na stanowisku starosty ostrołęckiego - pierwsza od 1998 roku, czyli od początku funkcjonowania powiatu.

Wybór wicestarosty ostrołęckiego

Wicestarostę wskazuje starosta. Piotr Liżewski zarekomendował na to stanowisko radnego Artura Kozłowskiego (PiS).

- Pan Artur Kozłowski jest absolwentem między innymi studiów doktoranckich w obszarze nauk o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, obecnie studiuje bezpieczeństwo lotnicze w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zawodowo od ponad siedmiu lat jest związany jest z firmą PERN (spółka zajmująca się dystrybucją ropy naftowej i paliw w Polsce - red). Od 2018 roku radny powiatu ostrołęckiego, pracował jako przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli. Oprócz tego od 2021 roku pełnił funkcję szefa klubu radnych PiS. W tegorocznych wyborach zdobył poparcie 1246 osób, co stanowi czwarty wynik w powiecie. Dotychczasowa współpraca z radnym Arturem Kozłowskim przebiegała bardzo pomyślnie, a bieżące sprawy samorządowe zawsze spotykały się z jego merytorycznym i zasadniczym podejściem, zrozumieniem i poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań dla mieszkańców naszego powiatu - mówił starosta.

W głosowaniu (oddano 19 głosów ważnych) - 11 radnych było za tą kandydaturą, przeciw - 4, wstrzymało się 4 radnych.

- Serdecznie dziękuję za udzielone poparcie, deklaruję pełną współpracę w każdym zakresie działalności powiatu. Chciałbym żebyśmy wszyscy współpracowali na rzecz naszej małej ojczyzny - powiedział nowy wicestarosta. - W swojej pracy będę kierował się ogromnym szacunkiem do dotychczasowego dorobku starosty Kubła i wicestarosty Parzychowskiego. Chylę czoła przed panami za wieloletnią pracę, dziękuję za współpracę w poprzedniej kadencji Rady Powiatu w Ostrołęce. I liczę na dalszą współpracę, bo tylko współpraca buduje.

Wybór członków zarządu powiatu

Starosta Piotr Liżewski zgłosił kandydatów do zarządu powiatu:

 • Kazimierza Ścibka (PiS)
 • Andrzeja Szymczyka (PiS)
 • Małgorzatę Tabakę (PiS)

- Byłem 5,5 roku radnym powiatu, to moja druga kadencja. W ostatniej radzie byłem w trzech komisjach, postaram się współpracować, działać. Myślę, że będzie dobrze - mówił radny Ścibek.

- Dziękuję panu staroście za wskazanie mojej kandydatury, jak mniemam, jest to docenienie mojej pracy i sukcesów na szczeblu samorządowym. Mam 41 lat, jestem absolwentem wydziału prawa i zamówień publicznych w SGGW oraz studiów MBA w Politechnice Białostockiej. Od 2014 roku jestem kierownikiem gminnej jednostki usług komunalnych w Łysych. Udało nam się zbudować bardzo prężną gospodarkę komunalną w Łysych. W poprzedniej kadencji byłem koordynatorem i autorem wniosków o dofinansowanie wielu inwestycji - mówił radny Szymczyk.

- Od 1993 roku związana jestem z samorządem, zaczynałam w urzędzie rejonowym, a od 2012 roku pracuję w Mazowieckiej Izbie Rolniczej, obecnie jako kierownik biura oddziału w Ostrołęce. Teren mojego działania to 5 powiatów. Moje doświadczenie w pracy zawodowej i społecznej chcę wykorzystać w działalności na rzecz rozwoju naszego powiatu. Proszę o pomoc, wsparcie i współpracę. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany i sprawić, że nasz powiat będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich - mówiła radna Tabaka.

W głosowaniu tajnym oddano 20 ważnych głosów i 1 nieważny.

 • Kazimierz Ścibek - za - 14 głosów, przeciw - 3, wstrzymujących się - 3 (wybrany na członka zarządu)
 • Małgorzata Tabaka - za - 14, przeciw - 3, wstrzymujących się - 3 (wybrana na członka zarządu)
 • Andrzej Szymczyk - za - 14, przeciw - 2, wstrzymujących się - 4 (wybrany na członka zarządu powiatu)

Wynagrodzenie starosty ostrołęckiego

Na pensję nowego starosty składają się następujące składowe:

 • 10 430 zł - wynagrodzenie zasadnicze
 • 3450 zł - dodatek funkcyjny
 • 20 proc wynagrodzenie zasadniczego - dodatek za wieloletnią pracę
 • 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - dodatek specjalny (4155 zł)

Wynagrodzenie starosty wyniesie więc ok. 20 tys. zł brutto.

W głosowaniu jawnym rada jednomyślnie zaakceptowała tę propozycję przedłożoną przez przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce.

Przypominamy skład Rady Powiatu w Ostrołęce kadencji 2024-2029

 1. Adam Marcin Białobrzeski (KW PiS)
 2. Zdzisław Pokora (KW PiS)
 3. Stanisław Kubeł (KWW Bezpartyjny Powiat)
 4. Anna Hanna Buczyńska (KW PiS)
 5. Tadeusz Tyszka (KW PiS)
 6. Agnieszka Jasionek (KW PiS)
 7. Mariola Zalewska (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
 8. Kazimierz Ścibek (KW PiS)
 9. Andrzej Szymczyk (KW PiS)
 10. Stanisław Lipka (KWW Bezpartyjny Powiat)
 11. Daniel Dziekoński (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
 12. Małgorzata Tabaka (KW PiS)
 13. Artur Kozłowski (KW PiS)
 14. Henryk Toryfter (Trzecia Droga)
 15. Witold Kuczyński (KWW Bezpartyjny Powiat)
 16. Piotr Liżewski (KW PiS)
 17. Marek Podolak (Trzecia Droga)
 18. Krzysztof Parzychowski (KWW Bezpartyjny Powiat)
 19. Mariusz Prusaczyk (KW PiS)
 20. Ewa Rupińska (Trzecia Droga)
 21. Dariusz Andrzej Domian (KWW Bezpartyjny Powiat)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki