Gmina Stary Lubotyń: Ambitne plany inwestycyjne w trudnych czasach

Materiał informacyjny Gminy Stary Lubotyń
Przekazanie samochodu dla OSP w Starym Lubotyniu
Przekazanie samochodu dla OSP w Starym Lubotyniu
Władze Gminy Stary Lubotyń nie ustają w wysiłkach na rzecz rozwoju, mimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i wojną na Ukrainie. Budżet Gminy Stary Lubotyń, przyjęty podczas grudniowej sesji, zakłada realizację wielu istotnych inwestycji o łącznej wartości 20,6 mln złotych. Wartość całego budżetu gminy to kwota 38,4 mln zł, przy zerowym zadłużeniu.

Stan nawierzchni lokalnych dróg od zawsze był punktem odniesienia w ocenie kondycji gminy. Dlatego w bieżącym roku aż 55% budżetu inwestycyjnego, czyli 11,3 mln zł, przeznaczono na rozbudowę i remonty dróg. Planowane są także inwestycje w przebudowę dróg powiatowych, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne i wygodne trasy komunikacyjne. Wsparcie dla edukacji jest kluczowym obszarem inwestycji, mającym istotny wpływ na rozwój społeczeństwa. Na bieżący rok zaplanowaliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżnię, a także rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny. Kontynuujemy starania w zakresie ochrony zabytków, takich jak kaplica cmentarna św. Rocha i kościół parafialny w Starym Lubotyniu. W bieżącym roku planujemy także inwestycje w ochronę środowiska, takie jak rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej. Dzięki tym działaniom chcemy zarówno chronić dziedzictwo kulturowe, jak i dbać o środowisko naturalne. Niezmiennie ważne są także wyzwania związane z trudnościami na rynku zamówień publicznych, takimi jak gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych. Jednak mimo tych trudności, władze gminy są zdeterminowane w realizacji ambitnych planów inwestycyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Gmina Stary Lubotyń walczy z wyzwaniami współczesności, angażując się w innowacyjne projekty i inwestycje, które mają na celu budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców.

Infrastruktura to priorytet

Budynki użyteczności publicznej odgrywają kluczową rolę w życiu społecznym i kulturalnym naszych miejscowości. W ciągu ostatnich lat kontynuowaliśmy remonty i modernizacje, tworząc nowoczesne centra życia społecznego. Ukończyliśmy kilkuetapowy remont Domu Kultury w Żyłowie, modernizując pomieszczenia wewnątrz oraz elewację budynku. Obok szkoły w Starym Lubotyniu przeprowadziliśmy gruntowny remont i termomodernizację budynku mieszkalnego, tworząc przestronne sale zajęciowe, kuchnię oraz łazienki, z myślą o potrzebach osób starszych. Wyremontowaliśmy budynek po szkole w Gniazdowie, przekształcając go w nowoczesne centrum integracyjne dla seniorów, znane jako Klub Senior+. Podobnie zakończyliśmy kompleksowy remont Świetlicy Wiejskiej w Podbielku, tworząc atrakcyjne miejsce spotkań społecznych. W ostatnich latach inwestowaliśmy także w modernizację systemów grzewczych, wymieniając źródła ciepła na gazowe w szkole, urzędzie i ośrodku zdrowia. Dzięki tym działaniom osiągnęliśmy znaczne oszczędności paliwa i zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń. Te inwestycje nie tylko poprawiły estetykę naszych miejscowości, lecz także stworzyły atrakcyjne miejsca do aktywnego wypoczynku i integracji społecznej. Stan dróg jest kluczowym zadaniem dla władz Gminy, skoncentrowaliśmy się na skutecznym pozyskiwaniu funduszy na ich modernizację, co przyniosło znaczną poprawę infrastruktury drogowej. W latach 2019-2024 zainwestowaliśmy prawie 11 mln zł w przebudowę dróg gminnych oraz wsparliśmy Powiat Ostrowski kwotą przekraczającą 1 mln zł na drogi powiatowe. Realizując projekty drogowe, wpłynęliśmy pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo ruchu. Dzięki współpracy z Zarządem Powiatu Ostrowskiego przebudowaliśmy kilka kilometrów dróg powiatowych oraz dwa mosty. Pandemia koronawirusa nie stanęła na przeszkodzie dla naszych planów inwestycyjnych. Nieprzerwanie pozyskiwaliśmy środki na modernizację dróg gminnych. Przy udziale własnych środków przebudowaliśmy drogi w miejscowościach: Sulęcin Włościański, Koskowo, Klimonty, Gumowo, Lubotyń-Morgi, Gawki oraz drogę Świerże – Pałapus. Dążymy do ciągłej rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, aby sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej i utrzymać naszą gminę na ścieżce dynamicznego rozwoju. W Gminie Stary Lubotyń, w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska, skupiamy się na rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, co stanowi istotny aspekt zrównoważonego rozwoju. Realizujemy ambitne inwestycje, mające na celu efektywną gospodarkę zasobami wodnymi oraz ochronę środowiska. W ramach tych działań, kluczową inwestycją była budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Podbielu, która ma na celu poprawę dostaw wody i stabilizację jej jakości. Inwestycję sfinansowano z różnych źródeł, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jej koszt wyniósł prawie 4 mln zł. W 2021 roku zrealizowaliśmy budowę laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w Lubotyniu - Włókach, co umożliwiło biologiczny rozkład osadu czynnego, poprawiając funkcjonowanie oczyszczalni i redukując koszty związane z usuwaniem osadu. W latach 2022- 2023 zautomatyzowaliśmy Stacje Uzdatniania Wody w Starym Lubotyniu i Gniazdowie, oraz wymieniliśmy wodomierze na nowoczesne z odczytem zdalnym, co przyczyniło się do usprawnienia procesu dostarczania wody i monitorowania zużycia. Wybudowaliśmy sieć kanalizacyjną w miejscowości Żochowo, co umożliwiło oczyszczanie ścieków bytowych, a tym samym przyczyniło się do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców. W 2023 roku zakupiliśmy zestaw asenizacyjny, co ułatwiło funkcjonowania gospodarki kanalizacyjnej. Ochrona powietrza jest kluczowym priorytetem dla naszej gminy, ponieważ jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Dlatego w ostatnich latach podejmowaliśmy konkretne działania w celu poprawy jakości powietrza. Dzięki programowi „Mazowsze dla klimatu 2022” pozyskaliśmy środki na modernizację oświetlenia terenu wokół Urzędu Gminy, co nie tylko poprawiło estetykę, ale również ograniczyło zużycie energii. W 2023 roku przeprowadziliśmy modernizację systemu oświetlenia ulicznego na obszarze całej gminy, zastępując stare lampy LED-ami. Dzięki temu oszczędziliśmy energię i podniesiemy poziom bezpieczeństwa na drogach. Koszt tego projektu wyniósł 1,6 mln zł, z czego część pokryliśmy ze środków własnych gminy. Dzięki programowi „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” zakupiliśmy nowoczesną, samojezdną zamiatarkę, która pomoże dbać o czystość w gminie. Inwestowaliśmy również w budowę tężni solankowej, która przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, prowadzimy program „Zmień piec”, który zachęca mieszkańców do wymiany przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne. Dzięki temu programowi wymieniliśmy 49 kopciuchów na nowe, bardziej przyjazne dla środowiska źródła ciepła. W latach 2022-2023 na ten program przeznaczyliśmy 238 tys. zł. Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają kluczową rolę w ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska w sytuacjach pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń. Ich zespoły składają się z zaangażowanych społecznie ochotników, gotowych do udzielenia pomocy w każdym przypadku. OSP są wyszkolone w ratownictwie drogowym i medycznym, często jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia, oferując wsparcie poszkodowanym i narażając własne życie oraz zdrowie. Szanując zaangażowanie i poświęcenie strażaków ochotników, kontynuujemy wysiłki w remontowaniu strażnic i ulepszaniu wyposażenia jednostek. Wspieranie OSP jest kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Przykłady działań obejmują zakup nowego wyposażenia, takiego jak ubrania koszarowe, kurtki, buty specjalne, hełmy, węże oraz pompy. Przez lata realizowaliśmy szereg inwestycji mających na celu modernizację strażnic oraz poprawę warunków ich działalności. W Gminie Stary Lubotyń odnowiliśmy wszystkie strażnice, wykonaliśmy termomodernizacje, remonty kuchni i pomieszczeń wewnętrznych, a także zagospodarowaliśmy tereny wokół remiz, tworząc strefy rekreacyjne i parkingi. Dzięki pozyskiwaniu różnorodnych źródeł finansowania, możliwe było sprostanie potrzebom i wymaganiom strażaków ochotników. Przykładowo, w 2023 roku zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Lubotyniu spowodował budowę nowego garażu, aby pomieścić nowy pojazd. W tym samym roku przeprowadziliśmy remont dachu w strażnicy w Podbielu oraz zbudowaliśmy nowy garaż dla OSP w Żochowie. Dzięki tym inwestycjom OSP są lepiej przygotowane do skutecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych, co przekłada się na większe bezpieczeństwo mieszkańców i profesjonalne działanie strażaków. W 2021 roku rozpoczęta została konserwacja kaplicy Świętego Rocha w Starym Lubotyniu, by uniknąć nieodwracalnego zniszczenia tego unikatowego obiektu. Pierwszy etap prac skoncentrował się głównie na wzmocnieniu fundamentów i gruntownej renowacji drewnianej konstrukcji kaplicy. W drugim etapie, zakończonym w 2022 roku, przywróciliśmy pierwotny wygląd kaplicy, konserwując piękne detale architektoniczne i odtwarzając drewnianą podłogę. W 2023 roku ukończono renowację ołtarza głównego i wnętrza oraz nadano kaplicy certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza”. Na 2024 rok planujemy dalsze prace renowacyjne. Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz i wsparciu finansowemu instytucji, tj. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Mazowiecki Urząd Marszałkowski czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się zachować autentyczność i historyczny charakter kaplicy Świętego Rocha, stanowiąc wzorcowy przykład skutecznego ocalania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Jednak działania władz gminy to nie tylko inwestycje angażujemy się w szereg inicjatyw mających na celu zróżnicowanie życia kulturalnego i społecznego mieszkańców.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki