MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Platforma Obywatelska. Jaki jest program partii i jakie poglądy prezentuje to ugrupowanie? Ogłoszono 100 konkretów KO

Damian Kelman
Damian Kelman
Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Jeżeli chodzi o edukację, Platforma Obywatelska ma zamiar kłaść nacisk na kształcenie praktyczne
Jeżeli chodzi o edukację, Platforma Obywatelska ma zamiar kłaść nacisk na kształcenie praktyczne PAP/Paweł Topolski
Platforma Obywatelska to ugrupowanie istniejące od ponad 20 lat. Na przestrzeni tych dwóch dekad program Platformy Obywatelskiej uległ znaczącym zmianom. PO przeszła drogę od ugrupowania skupiającego – w początkowym etapie działalności – polityków o konserwatywno-liberalnych poglądach, po partię głoszącą hasła jednoznacznie lewicowe. Podczas konwencji zorganizowanej 9 września, politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje 100 konkretów na pierwszych 100 dni po wyborach.

Spis treści

Program Platformy Obywatelskiej

Ostatnio nie brakuje wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska, które odległe są od pozycji konserwatywnych, a właściwie stoją z nimi w całkowitej sprzeczności. W 2022 roku Tusk mówił na przykład, że w programie jego partii znajduje się projekt ustawy, który zakłada przeprowadzenie aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Ukłonem w kierunku lewicowych wyborców była też jego tegoroczna zapowiedź zmiany ustawy dezubekizacyjnej.

Samo znaczenie programu partii jest poza tym przez czołowych polityków PO bagatelizowane. Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana w jednej z rozgłośni radiowych o program Platformy Obywatelskiej odpowiedziała, że ją pytania o program „zawsze śmieszą”. Natomiast Donald Tusk, w czasie spotkania z sympatykami stwierdził, że dla niego w sformułowaniu „anty-PiS kryje się najbardziej pozytywny i konkretny program”.

Polityka krajowa Platformy Obywatelskiej

Ustrój i sądownictwo

W kwestiach ustrojowych Platforma Obywatelska wnioskuje o doprecyzowanie konstytucyjnej i prawnej odpowiedzialności osób pełniących najwyższe funkcje w państwie. Celem tego ugrupowania jest również zwiększenie możliwości korzystania przez obywateli Polski ze swoich praw. Platforma Obywatelska wnioskuje w związku z tym w swoim programie o wprowadzenie głosowania przez Internet oraz zasadę, zgodnie z którą zebranie miliona głosów Polaków w określonej sprawie będzie wiązało się z obowiązkiem przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.

Jeśli chodzi o kwestię sądownictwa, program Platformy Obywatelskiej postuluje przywrócenie zapisanych w Konstytucji RP zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotnej struktury Sądu Najwyższego, które obowiązywały, zanim władzę w Polsce przejęła Zjednoczona Prawica. Celem partii pod przewodnictwem Donalda Tuska jest ponadto przyspieszenie rozstrzygania spraw obywateli w sądach powszechnych. W tym celu to ugrupowanie chce:

 • zwiększyć rolę systemów elektronicznych w obsłudze sądów,
 • usprawnić administrację sądową,
 • upowszechnić systemy arbitrażowe i mediacje,
 • przekazać część sądowych uprawnień innym instytucjom państwa, np. notariuszom i urzędom stanu cywilnego.

Działacze Platformy Obywatelskiej popierają ponadto rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, a w prokuraturze chcą wprowadzić sprecyzowane kryteria awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji. Przy stanowieniu prawa ma być z kolei wprowadzona zasada „2 za 1”. Ma ona oznaczać, że przyjęcie każdej ustawy nakładającej nowy obowiązek biurokratyczny na przedsiębiorców będzie możliwe tylko wtedy, gdy usunięte zostaną dwa istniejące dotychczas ograniczenia.

Polityka społeczna

Jeśli chodzi o politykę społeczną, działacze Platformy Obywatelskiej chcą przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki życia osobom borykającym się z niepełnosprawnościami. Kluczem mają być finansowane przez budżet państwa programy aktywizacyjne. Platforma Obywatelska dąży także do stworzenia prostego w obsłudze systemu informacji o możliwej pomocy finansowej i rzeczowej oraz wprowadzenia bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych co najmniej raz w roku.

Niepełnosprawni mają także otrzymać dostęp do pakietu darmowych leków.

Program Platformy Obywatelskiej zawiera również rozwiązania dla osób młodych. Jednym z nich jest powrót do tzw. mieszkania dla młodych. Dzięki temu programowi skierowanemu do osób do 35. roku życia i bez limitów wiekowych dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci będzie możliwe dofinansowanie wkładu własnego w wysokości od 10 proc. (jeśli chodzi o singli, małżeństwa bezdzietne i z 1 lub 2 dzieci) do 30 proc. (jeśli chodzi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci) wartości odtworzeniowej mieszkania. Alternatywą mają być rządowe mieszkania na wynajem. Inwestycje na budowę takich obiektów mają pochodzić ze środków samorządowych.

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Jeśli chodzi o gospodarkę i kwestie wynagrodzeń, celem Platformy Obywatelskiej jest podwyższenie płacy minimalnej do automatycznie połowy przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Ważnym punktem programu tego ugrupowania, jeśli chodzi o podatki, jest z kolei zwolnienie emerytury z PIT, jeśli ta będzie dodatkiem do pensji. Ponadto każda osoba, która przepracuje 40 lat, ma otrzymać pakiet akcji o wartości 10 tysięcy złotych, a po 50 latach pracy wartość takiego pakietu zwiększy się do 20 tysięcy złotych.

Platforma Obywatelska chce dążyć do poprawienia sytuacji życiowej młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy i zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. To dlatego to ugrupowanie ma zamiar zwolnić wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia. Istotnym punktem programu Platformy Obywatelskiej w tym zakresie jest również dotacja na start dla młodych osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, kierowana szczególnie do start-upów. W ramach tego zadania dofinansowania mają być wypłacane szybko i bez zbędnych procedur.

Pomoc państwa ma dotyczyć także zatrudnionych w firmach kobiet w ciąży. Platforma Obywatelska chce wprowadzić bowiem zasiłek dla takich osób, finansowany pracodawcy od razu z ZUS-u (firmy nie będą musiały zatem wypłacać go przez pierwsze 33 dni ze swoich środków).

Program Platformy Obywatelskiej przewiduje również dążenie do stworzenia jednolitej daniny dla państwa, na którą składałaby się obecna składka ZUS-owska oraz PIT, które byłyby dodatkowo obniżone. Celem tego ugrupowania jest ponadto wprowadzenie podatku CIT o konstrukcji takiej, jaka funkcjonuje z powodzeniem w Estonii.

Edukacja

Jeśli chodzi o naukę, Platforma Obywatelska zapowiada, że będzie dążyć do wprowadzenia w szkołach nacisku na kształcenie praktyczne. Instytucje oświaty mają kształcić w związku z tym dzieci w kierunku myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, komunikacji i współpracy, szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych, zdolności adaptacji, inicjatywy i samoorganizacji czy też zdolności do przewodzenia.

Z założenia placówki oświatowe mają jednak oprócz nauki zapewniać wychowanie, opiekę, żywienie, sport, rozwijanie talentów i zainteresowań i wyrównywanie szans. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej długi pobyt w szkole (8–9 godzin) ma także obligować do tego, żeby każda placówka przygotowała ciepły posiłek dla dziecka. Pozwoli to na skuteczną walkę z otyłością i innymi współczesnymi chorobami żywieniowymi.

Politycy Platformy dążą również do tego, żeby dzieci nie nosiły do szkoły podręczników, a waga tornistrów nie przekraczała 10 proc. wagi dziecka. Są oni także za tym, że książki i zeszyty zostały zastąpione nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi, a korepetycje i zadania domowe – pracą grupową w szkole.

Zachętą do nauki mają być proponowane przez Platformę Obywatelską stypendia edukacyjne dla uczniów, powiązane z osiąganymi w szkole wynikami. Przedstawiciele tego ugrupowania zapowiadają ponadto premie edukacyjne dla nauczycieli, powiązane z wynikami ich uczniów.

Planem Platformy Obywatelskiej w zakresie edukacji jest wprowadzenie do szkół doradców zawodowych. Każdy uczeń ma zyskać prawo do indywidualnej porady, a w siódmej klasie szkoły podstawowej i w trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej – indywidualny raport predyspozycji zawodowych. Będzie on dla niego i jego rodziców wskazówką do tego, jaki wybrać dalszy kierunek kształcenia.

Jeśli chodzi zaś o podstawę programową, ma być ona przygotowywana przez nowo powołany organ – Komisję Edukacji Narodowej (KEN), autonomiczną i niezależną politycznie. W skład KEN mają wejść przedstawiciele różnych środowisk. Wśród nich znajdą się nauczyciele, związki zawodowe nauczycieli, dyrektorowie szkół, samorządu, organizacje pracodawców i świata biznesu, rodzice, przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

W kwestii osób kształcących się na studiach wyższych Platforma Obywatelska zapowiada nie tylko stypendium dla 10–15 proc. rozpoczynających studia z najlepszymi wynikami rekrutacji, ale również zmianę modelu nauczania. Zgodnie z nim nauka na ostatnich semestrach miałaby się odbywać w systemie studiów i staży zawodowych, zgodnie z zasadą 3+2 (3 dni studiowania, 2 dni praktyki zawodowej). Przedstawicielom tego ugrupowania zależy ponadto na tym, żeby szkoły wyższe tworzyły i rozwijały Uniwersytety Trzeciego Wieku.

POZNAJ PROGRAMY INNYCH PARTII:
Prawo i Sprawiedliwość
Konfederacja
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050
Lewica
Suwerenna Polska

Zdrowie

Program Platformy Obywatelskiej zawiera szczegółowe założenia dotyczące polityki zdrowotnej. Punktem wyjścia, zdaniem jej działaczy, jest zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB. Pozwoli to na uproszczenie systemu leczenia tak, by był on jak najbardziej dopasowany do potrzeb obywateli i zapewnił im wszystkim szybką pomoc, przez:

 • - stworzenie stanowisk asystentów lekarzy i kierunków kształcących w tym zawodzie na studiach – takie osoby przejęłyby od lekarzy zadania administracyjne
 • - wznowienie na dużą skalę dyżurów świątecznych i nocnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. POZ), co pozwoliłoby na odciążenie SOR-ów – szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • - wprowadzenie przekrojowego, bezpłatnego badania każdej Polki i Polaka, którzy osiągnęli 50. rok życia oraz zasady, że będzie można je następnie przeprowadzać co kolejne pięć lat, bez dodatkowych kosztów – pozwoli to na ochronę obywateli przez groźnymi chorobami przez ich wczesne wykrycie
 • - zwiększenie przez państwo zapasów leków – pozwoli to uniknąć negatywnych konsekwencji różnego rodzaju kryzysów światowych, jak np. pandemia COVID-19 czy też wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie
 • - wprowadzenie zasady, że w szkołach, przedszkolach i żłobkach będą mogły się uczyć tylko dzieci zaszczepione
 • - finansowanie zabiegu in vitro w całości przez budżet państwa
 • - wprowadzenie koordynatorów leczenia, którymi będą lekarze pierwszego kontaktu, oraz zasady, że w walce o pacjenta z nowotworem uczestniczy wyłącznie jeden lekarz prowadzący, a nie cały sztab specjalistów
 • - przygotowanie dla studentów medycyny od II roku nauki specjalnych samorządowych stypendiów, które sprawią, że po nauce rozpoczną pracę w pobliskim szpitalu i nie będą wyjeżdżali z kraju

Środowisko

W kwestiach środowiskowych Platforma Obywatelska zapowiedziała dążenie do zapewnienia wszystkim obywatelom czystszego powietrza. To dlatego jej działacze zobowiązali się do wyeliminowania do 2030 r. węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 – w całej energetyce. Platforma Obywatelska to ponadto ugrupowanie, które popiera budowę farm wiatrowych nie tylko na Bałtyku, ale również na lądzie.

Jej działacze dążą w związku z tym do zlikwidowania zapisów o maksymalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań do 10 wysokości masztu wiatrowego (zasada 10H). Chcą zatem, by to mieszkańcy, a nie władze kraju decydowały, czy w ich sąsiedztwie może powstać elektrownia zasilana wiatrem.

Ponadto, w obliczu coraz częstszych suszy, Platforma Obywatelska zamierza zmienić przepisy dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi. W tym celu ma współpracować z samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi. Za działania w zakresie rozporządzania zasobami wodnymi ma odpowiadać bezpośrednio Minister Ochrony Środowiska. W związku z tym działacze Platformy Obywatelskiej zapowiadają wstrzymanie programów regulacji rzek oraz wykorzystanie środków krajowych i unijnych na wsparcie programu renaturyzacji zbiorników wodnych.

Ugrupowanie pod przewodnictwem Donalda Tuska dąży także do zaprzestania melioracji odwadniającej na terenach podmokłych oraz nakazu prowadzenia małej retencji w lasach. Celem Platformy Obywatelskiej jest także zwiększenie retencji wody na terenach zabudowanych oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zbieranie wód deszczowych i ich magazynowanie.

Czyste środowisko ma zapewnić, zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej, także zmniejszenie produkcji plastiku i zastąpienie go opakowaniami wielokrotnego użytku. Celem polityków tego ugrupowania jest gospodarka oparta na obiegu zamkniętym i stosowanie zasady „zero odpadów”. Platforma Obywatelska chce ponadto wprowadzić powszechny system kaucji za butelki i depozytu za opakowania plastikowe oraz wydać absolutny zakaz sprowadzania odpadów do Polski.

Polityka Platformy Obywatelskiej względem samorządów

Samorządy to ważny punkt programu Platformy Obywatelskiej. To dlatego to ugrupowanie planuje liczne reformy. Przede wszystkim działacze Platformy Obywatelskiej chcą zdecentralizowania finansów państwa tak, by podatki PIT i CIT w całości pozostały w samorządach. Ponadto, w celu usprawnienia ich działania, politycy ugrupowania pod przewodnictwem Donalda Tuska zamierzają przekazać część poszczególnych jednostek samorządów terytorialnych do realizacji sołectwom, radom osiedli i organizacjom pozarządowym.

Oprócz tego Platforma Obywatelska zamierza zlikwidować urzędy wojewódzkie. Ich kompetencje będą wówczas przekazane samorządom województw. Marszałek województwa ma pełnić jedynie funkcje reprezentacyjne – być gospodarzem regionu. Platforma obywatelska jest także za wprowadzeniem możliwości przeprowadzania referendum gminnego w sprawach najważniejszych dla wspólnot lokalnych oraz tworzeniem związków metropolitarnych bez zmian granic administracyjnych gmin ani relacji pomiędzy miastem i jego otoczeniem.

Polityka zagraniczna Platformy Obywatelskiej

Platforma Obywatelska uważa, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski ma przynależność do NATO. To dlatego jej działacze są za poszerzeniem obecności wojsk USA i Paktu Północnoatlantyckiego na terytorium Polski. Za szczególny punkt programu obierają sobie rozbudowę bazy antyrakietowej w Redzikowie oraz innej infrastruktury państwa-gospodarza i magazynów sprzętu ciężkiego sojuszników.

Platforma Obywatelska chce przywrócić priorytet obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, a także zapewnić mobilność wojsk oraz rozwój systemów informatycznych. Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych ma zwiększyć bardziej możliwości obronne Polski.

Dla Platformy Obywatelskiej istotna jest jednak także regionalna rola Polski. Szczególnie takie porozumienia jak Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka i Format Bukareszteński będą podstawą prawidłowego funkcjonowania Polski. Platforma Obywatelska chce również rozwijać zdolności obronne państw członkowskich. Chodzi tutaj zarówno o uczestnictwo w unijnych misjach wojskowych, jak i projektach Europejskiego Funduszu Obronnego i Europejskiej Agencji Obrony.

Jeśli chodzi o współpracę z Unią Europejską, Platforma Obywatelska zapowiada walkę o pozyskanie środków na wytwarzanie bezpiecznej, taniej i czystszej energii, dla programów walki ze smogiem w Polsce oraz transportu publicznego, zwłaszcza kolejowego. Chce także stworzyć spójny system wsparcia polskich interesów gospodarczych i interesów polskich przedsiębiorstw za granicą.

Promocja polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych ma się odbywać z kolei przez wzmocnioną kadrowo i finansowo Polską Agencję Inwestycji i Handlu, powiązaną również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wspieraną przez placówki dyplomatyczne.

Polityka Platformy Obywatelskiej względem Rosji

Za czasów rządów w koalicji z PSL Platforma Obywatelska aktywnie współpracowała z Rosją. To właśnie wtedy Polska zrezygnowała z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej, umorzyła dług rosyjskiej spółki Gazprom w wysokości 1,2 mld złotych, nie zablokowała budowy gazociągu Nord Stream, sprzedała Rosji rafinerię Możejki, zlikwidowała dużą część jednostek wojskowych na wschodzie Polski oraz oddała w ręce rosyjskich władz śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku.

W 2007 i 2008 r. lider PO Donald Tusk wypowiadał się, że chce dialogu z Rosją taką, jaka ona jest oraz by stawała się ona coraz ważniejszym partnerem naszego kraju w kontekście gospodarczym, politycznym i bezpieczeństwa.

Front Platformy Obywatelskiej względem Rosji zaczął zmieniać się dopiero teraz, w obliczu wojny w Ukrainie. Popierają oni walkę zaatakowanego przez agresora kraju. Uważają, że Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę, ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy. Kluczową rolę powinny odegrać jednak w szczególności największe i najbogatsze państwa, takie jak Niemcy.

Jak wyjaśniał w swojej wypowiedzi z września w Poczdamie lider PO Donald Tusk, chodzi nie tylko o nagrody i wyróżnienia, lecz również o broń, amunicję, samoloty i czołgi, które trzeba dostarczyć Ukrainie. Platforma Obywatelska popiera ponadto członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej najszybciej jak to możliwe, tuż po zakończeniu wojny.

Politycy PO o programie partii

Małgorzata Kidawa-Błońska goszcząc w styczniu u Roberta Mazurka w RMF FM była pytana o program ugrupowania. Według niej, program PO jest znany i wiadomo, co partia chce zrobić po wygranych wyborach. Dziennikarz nie zgodził się jednak z tym twierdzeniem. Wyraził pogląd, że z konwencji PO płynie jedynie krytyka PiS i nie sposób wyciągnąć z nich konkretnych propozycji programowych.

„Mnie zawsze śmieszą pytania o program”

Będzie czas kampanii wyborczej (...) i wtedy dostanie pan wszystkie materiały – mówiła Kidawa-Błońska.

Dziennikarz dopytywał jednak, czy materiały, o których mówiła, są gotowe czy nie.

Przygotowujemy rozwiązania – oświadczyła Kidawa-Błońska.

Na uwagę, że do wyborów zostało zaledwie 10 miesięcy, wicemarszałek Sejmu odpowiedziała: „Mnie zawsze śmieszą pytania o program. Bo ja przyjdę do pana i powiem: chcę zrobić to, to i to, potem przyjdę do następnego programu i pan powie znowu: proszę o program i..."

Program PO… kryje się w sformułowaniu „anty-PiS”

Pod koniec 2022 roku, w czasie spotkania w Ostrowie Wielkopolskim, o program Platformy Obywatelskiej zapytano Donalda Tuska.

Jeden z uczestników – deklarujący się jako wyborca PO spytał lidera ugrupowania, jak ma „odpowiedzieć znajomym, gdy pytają, dlaczego pan Tusk mówi tylko, że PiS jest niedobry; co ma do zaproponowania, jeśli chodzi o program”.

Często pojawia się taki zarzut, że my mówimy, że trzeba zmienić władze, a nasz polityczny pomysł to anty-PiS – odpowiedział Tusk.

"Chcę państwu powiedzieć, że w tym sformułowaniu „anty-PiS” kryje się najbardziej pozytywny i konkretny program" – dodał.

Ustawa dezubekizacyjna do poprawki?

Po słowach Donalda Tuska można też spodziewać się, że jeśli PO wygra wybory, nastąpią zmiany w tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Obniżyła ona od 1 października 2017 r. emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Na początku 2023 roku, w czasie spotkania z mieszkańcami Siedlec, Donald Tusk usłyszał pytanie od mężczyzny, który przedstawił się jako reprezentant mundurowych emerytów. Pytał on wprost, czy Tusk ma w planach złagodzenie ustawy.

Lider PO odparł, że pomysł wyrównania emerytur między katami a ofiarami jest dobrym pomysłem. Jednak dodał, że nie podoba mu się „pisowski model”.

Miałem przekonanie, że jest rażącą niesprawiedliwością, że istnieje bardzo dużo ludzi, którzy są ofiarami poprzedniego systemu i mają wyraźnie mniej. To było historycznie niesprawiedliwie. Ale nie podoba mi się też pisowski model, który jest ewidentnie odwetem. Jest kompletnie nieracjonalny – stwierdził.

Dodał też, że Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej i Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej pracują nad zmianą obowiązujących zasad.

Krzywdy na pewno zostaną naprawione – podkreślił Tusk.

Poglądy Platformy Obywatelskiej na temat aborcji

Z kolei podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim na Campusie Polska Przyszłości, który odbywał się latem 2022 roku w Olsztynie, Donald Tusk mówił o aborcji.

Stwierdził wówczas, że w programie jego partii znajduje się projekt ustawy, który zakłada przeprowadzenie aborcji do 12. tygodnia ciąży. Decyzję w tej sprawie będzie podejmowała kobieta. Jak zapewniał, już pierwszego dnia po wygranych wyborach PO zaproponuje taką ustawę Sejmowi.

Co więcej, zwrócił się też do członków Platformy Obywatelskiej, ostrzegając, że inny pogląd w tej sprawie może skutkować brakiem miejsca na listach wyborczych.

Osoby, które uznają inaczej, nie znajdą miejsca na listach PO do parlamentu – powiedział lider Platformy.

100 konkretów Koalicji Obywatelskiej

W sobotę, 9 września, w Tarnowie (województwo małopolskie) odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. W trakcie wydarzenia przedstawiciele ugrupowania wskazali 100 konkretów swojej partii, jakie zamierzają zrobić w pierwszych stu dniach po wygraniu wyborów.

Konkrety zostały podzielone na ponad 20 różnych tematycznie wątków, które prezentują się następująco:

 • Rodzina
 • Młodzi
 • Seniorzy
 • Kobiety
 • Przedsiębiorcy
 • Zdrowie
 • Edukacja
 • Polityka społeczna
 • Podatki
 • Mieszkania
 • Energetyka
 • Unia Europejska
 • Środowisko
 • Świeckie Państwo
 • Rolnictwo
 • Rozliczenie rządów PiS
 • Praworządność
 • Bezpieczeństwo
 • Obrona narodowa
 • Organizacje pozarządowe
 • Kultura.

W swoim 100 konkretach Platforma Obywatelska przekonuje, że po dojściu do władzy zadba m.in. o wspieranie kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, finansowanie in vitro, waloryzacja emerytur i rent, szafki dla dzieci w szkołach, zabezpieczenie socjalne dla artystów czy legalną aborcję do 12 tygodnia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie cele w polityce edukacyjnej ma Platforma Obywatelska?

Platforma Obywatelska dąży do wprowadzenia w szkołach nacisku na kształcenie praktyczne, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, komunikację i współpracę, szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe, zdolności adaptacji, inicjatywy i samoorganizacji oraz zdolności do przewodzenia.

Czy Platforma Obywatelska planuje zmiany w ustawie dotyczącej emerytur „esbeckich”?

Na jednym ze spotkań z wyborcami Donald Tusk usłyszał pytanie od mężczyzny, który przedstawił się jako reprezentant mundurowych emerytów, czy ma w planach złagodzenie ustawy. Tusk odparł, że pomysł wyrównania emerytur między katami a ofiarami jest dobrym pomysłem, ale nie podoba mu się "pisowski model".

Jakie zmiany w programie Platformy Obywatelskiej miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad?

Program Platformy Obywatelskiej uległ znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, a PO przeszła drogę od ugrupowania skupiającego polityków o konserwatywno-liberalnych poglądach do partii głoszącej hasła jednoznacznie lewicowe.

Jakie są najważniejsze cele Platformy Obywatelskiej w kwestii ochrony środowiska?

Platforma Obywatelska dąży do wprowadzenia w Polsce zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia ochronę środowiska, a także do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii.

Jakie są najważniejsze cele Platformy Obywatelskiej w kwestii polityki zagranicznej?

Platforma Obywatelska dąży do wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej, a także do zacieśnienia współpracy z państwami o podobnych wartościach i interesach, takimi jak Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.

Jakie są cele Platformy Obywatelskiej w kwestii służby zdrowia?

Platforma Obywatelska dąży do poprawy jakości służby zdrowia w Polsce, w tym do zwiększenia dostępności do lekarzy specjalistów, do poprawy warunków pracy personelu medycznego oraz do zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

Jakie są cele Platformy Obywatelskiej w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego?

Platforma Obywatelska dąży do poprawy bezpieczeństwa w Polsce, w tym do zwiększenia liczby policjantów i wyposażenia policji w nowoczesny sprzęt, do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz do walki z przestępczością.

Jakie są cele Platformy Obywatelskiej w kwestii gospodarki?

Platforma Obywatelska dąży do poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, w tym do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę, do poprawy warunków dla przedsiębiorców oraz do walki z bezrobociem.

Jakie są cele Platformy Obywatelskiej w kwestii równości społecznej?

Platforma Obywatelska dąży do zapewnienia równości społecznej w Polsce, w tym do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz do walki z dyskryminacją ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy religię.

Jakie są poglądy Platformy Obywatelskiej na temat polityki obronnej?

Platforma Obywatelska uważa, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski ma przynależność do NATO i dąży do poszerzenia obecności wojsk USA i Paktu Północnoatlantyckiego na terytorium Polski. Platforma Obywatelska chce przywrócić priorytet obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, a także zapewnić mobilność wojsk oraz rozwój systemów informatycznych. Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych ma zwiększyć możliwości obronne Polski

Morawiecki: Tusk popełnił fundamentalne błędy wobec Rosji

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Platforma Obywatelska. Jaki jest program partii i jakie poglądy prezentuje to ugrupowanie? Ogłoszono 100 konkretów KO - Portal i.pl

Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki