Ogłoszenie Wójta Gminy Małkinia Górna

Materiał informacyjny GMINA MAŁKINIA GÓRNA

PGP.6721.1-7.2024

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Małkinia Górna

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 441/LVIII/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Małkinia Górna.

Interesariusze mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Małkinia Górna do dnia 02 kwietnia 2024 r. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz przedmiot wniosku. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. Nr 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Małkinia Górna (zakładka „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”)https://bip.malkiniagorna.pl/fls/bip_pliki/2024_03/BIPF612FD17F203B1Z/Pismo_dotyczace_aktu_planowania_przestrzennego.pdf

Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna lub w formie elektronicznej za pomocą:
- poczty elektronicznej na adres: [email protected];
- platformy ePUAP na adres skrytki: /62sil2dl11/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Małkinia Górna (zakładka Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”) [https://bip.malkiniagorna.pl/?bip=2&cid=40&id=591].

Wójt Gminy Małkinia Górna

Bożena Kordek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki