Ostrów Mazowiecka. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Nasz Dom"

Artykuł sponsorowany Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Nasz Dom"
Udostępnij:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "NASZ DOM" 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lipowa 4 ogłasza przetarg.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadania jak niżej :

Zad 1. Wymiana wewnętrznych pionów kanalizacyjnych i wodnych w części mieszkalnej budynku przy ulicy Widnichowska1.

Zad 2.Wymiana wewnętrznych poziomów cieplej i zimnej wody w pomieszczeniach piwnic w budynku przy ulicy Duboisa1.

Zad 3. Wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw przy budynku Kościuszki 42 i 42A.

Zad 4. Wykonanie parkingu pomiędzy ulicami Kościuszki 42A i Kościuszki 38B oraz naprawa pojedynczych zapadlisk w chodnikach należących do SMLW.

Oferty prosimy składać w terminie do 27.10.2020r do godziny 10:00 w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lipowej 4.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29 74 620 00 wew. 51. lub 507 138 866

Dodaj ogłoszenie