MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Egzaminy na prawo jazdy. Jaka była w 2023 roku zdawalność w naszym regionie?

Beata Modzelewska
Beata Modzelewska
Fot. Polska Press
Co roku przedstawiamy dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie (Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski). Koncentrujemy się na egzaminach na kat. B, analizując dane ośrodków, które w 2023 roku wyszkoliły co najmniej 20 kursantów, którzy zgłosili się na egzamin teoretyczny – bo to przecież on jest przepustką do kolejnego etapu egzaminu na kierowcę. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, a więc obejmują kursantów, którzy właśnie tu zdawali egzamin.

I jeszcze ważna uwaga, w statystykach są także ujęte osoby, które zdecydowały się na samodzielne przygotowania do egzaminu teoretycznego. Taka osoba otrzymuje w starostwie powiatowym profil PKK, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego. Klientem szkoły jazdy staje się później, gdy po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD chce się przygotować się do egzaminu praktycznego pod okiem instruktora.

- W mojej ocenie lepiej, gdy kursant od początku korzysta z usług szkoły jazdy. One odpowiednio prowadzą kursantów, zwracając uwagę na wiele istotnych aspektów. I łatwiej jest, uczestnicząc w kursie od początku, zdać egzamin praktyczny – podkreśla Mirosław Augustyniak, kierownik wydziału egzaminowania WORD w Ostrołęce.

Na co jeszcze zwraca uwagę Mirosław Augustyniak?
- W bardzo małym ośrodku szkolenia kierowców wynik (zdawalność) może być imponujący albo beznadziejny, w dużych ośrodkach, ze względu na zróżnicowany przekrój kursantów, trudniej wypracować wysoką zdawalność.

Nas, jako WORD, bardzo cieszy poziom szkolenia, profesjonalne zaangażowanie, zarówno w organizacji szkoleń, jak i przekazywaniu wiedzy merytorycznej przez instruktorów. A co nas – całe środowisko - niepokoi? W wielu przypadkach obserwujemy bardzo małe zaangażowanie osób szkolonych w cały proces kształcenia kierowcy. To zauważają zarówno szefowie OSK, jak i egzaminatorzy. Kursanci powtarzają, że się boją egzaminu, a my widzimy ich małe zaangażowanie.

Skoro mówimy o zdawalności, zacznijmy od statystyk Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Od lat jest on bowiem w krajowej czołówce. W 2023 roku średni wynik wszystkich egzaminowanych tu osób to: teoria – 58,15 proc., praktyka – 55,06 proc.

A jak wyglądała w ub. roku zdawalność w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców?

Ostrołęka

W Ostrołęce zarejestrowanych jest 21 ośrodków szkolących kierowców. Po szkoleniu w nich, do egzaminu teoretycznego przystąpiły 853 osoby – zdało 531 (62,25 proc.), do egzaminu praktycznego podeszły 833 osoby – zdało 583 (69,99 proc.).

Największa w Ostrołęce szkoła – Marka Żebrowskiego - uzyskała bardzo dobre wyniki.
Egzamin teoretyczny: przystąpiły do niego 364 osoby – zdało 246 (67,58 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 308 osób – zdało 264 (86,27 proc.)

W przedziale od 101 do 200 kursantów mamy dwie szkoły.
Andrzej Skłodowski
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 156 osób – zdało 126 (80,77 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 248 osób – zdało 144 (58,08 proc.)
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 152 osoby – zdało 59 (38,82 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 88 osób – zdało 59 (67,05 proc.)

Od 20 do 100 kursantów przygotowały cztery ośrodki.
Zespół Szkół nr 2 w Ostrołęce
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 50 osób – zdało 23 (46 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 30 osób – zdało 22 (73,33 proc.)
Konrad Jerzy Damięcki
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 47 osób – zdało 35 (72,92 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 45 osób – zdało 32 (71,11 proc.)
Waldemar Czesław Grzejka
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 26 osób – zdało 16 (61,54 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 35 osób – zdało 15 (42,86 proc.)
Robert Zaorski
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 22 osoby – zdało 14 (63,64 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 29 osób – zdało 17 (58,62 proc.)

Powiat ostrołęcki

W gminach powiatu ostrołęckiego 2023 roku zarejestrowanych było 20 ośrodków szkolenia kierowców. Po odbytych w nich kursach do egzaminu teoretycznego zamierzało podejść 1187 osób (ostatecznie 25 do niego nie przystąpiło), do egzaminu praktycznego zgłosiło się 1285 osób (9 ostatecznie nie przystąpiło). Zdało: test – 738 osób (63,51 proc.), jazdę – 822 osoby (64,42 proc.).Także tutaj skoncentrujemy się na szkołach, które przygotowały co najmniej 20 osób do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Takich szkół jest 10. Trudno je włożyć do jednego worka, bo do testu zgłosiło się od 25 do 413 ich kursantów, więc znajdziecie jeszcze podgrupy. Ale zaczynamy od największych.
Od lat świetnie radzi sobie SPEED M. Kossakowski, A. Żebrowski. To właśnie stąd jest najwięcej kursantów i szkoła może się pochwalić znakomitymi wynikami.
SPEED M. Kossakowski, A. Żebrowski
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 413 osób – zdało 285 (69,01 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 431 osób – zdało 314 (72,85 proc.)

W przedziale od 101 do 200 kursantów mamy trzy szkoły także z bardzo dobrymi wynikami. W tym gronie na czoło wysuwa się OSK „Bartek”.
„CB” OSK Cezary Burghardt
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 179 osób – zdało 112 (62,57 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 170 osób – zdało 122 (71,76 proc.)
OSK „Znak” Samsel sp. jawna
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 126 osób – zdało 84 (66,67 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 144 osoby – zdało 81 (56,25 proc.)
OSK „Bartek” Bartosz Wiśniewski
Egzamin teoretyczny: przystąpiły 103 osoby – zdało 73 (70,87 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 98 osób – zdało 80 (81,83 proc.)

Od 20 do 100 kursantów przygotowało sześć ośrodków. Wśród nich najlepsze wyniki mają Magdalena Domasik Centrum Szkoleń Domasik i OSK „Panda”.

OSK „Karol Krzynowek”
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 56 osób – zdało 32 (57,14 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 68 osób – zdało 37 (54,41 proc.)
OSK „Auto-Gołaś” Arkadiusza Gołasia
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 91 osób – zdało 49 (53,85 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 129 osób – zdało 47 (36,43 proc.)
Magdalena Domasik Centrum Szkoleń Domasik
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 49 osób – zdało 33 (67,35 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 60 osób – zdało 40 (66,67 proc.)
OSK Robert Niedźwiedzki
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 42 osoby – zdało 20 (47,62 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 52 osoby – zdało 22 (42,31 proc.)
Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 35 osób – zdało 11 (31,43 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 23 osoby – zdało 8 (34,78proc.)
OSK „Panda” Agnieszka Masiak
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 25 osób – zdało 18 (72 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 40 osób – zdało 34 (85 proc.)

Powiat ostrowski

Z ośrodków szkolenia kierowców w powiecie ostrowskim – siedmiu – do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B w WORD w Ostrołęce podeszło łącznie 781 kursantów, na praktyczny zgłosiło się 881.
Egzamin teoretyczny zdało 475 osób, czyli 60,82 proc. kursantów. Na egzaminie praktycznym powiodło się 445 osobom, co stanowi 50,51 proc.
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Alex” Tomasz Gołaszewski. Pod jego egidą do egzaminu teoretycznego zgłosiły się 472 osoby (ale finalnie 14 nie przystąpiło). Zdało 277 (60,48 proc.). 591 osób zamierzało przystąpić do egzaminu praktycznego, ostatecznie przystąpiło o 8 mniej. Powiodło się 253 osobom (43,4 proc.)
Ośrodek Szkolenia Kierowców Nauka Jazdy Jarosław Konieczko przygotował do egzaminu teoretycznego 246 osób (sześć z nich ostatecznie nie przystąpiło). Zdało 157 osób (65,42 proc.). Egzamin praktyczny zdawało 213 osób, w tym 153 (71,83 proc.) z wynikiem pozytywnym.
To zdecydowanie największe szkoły jazdy w powiecie ostrowskim. Powyżej 20 kursantów przygotowała także do egzaminu Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców.
Na egzamin teoretyczny dotarło 61 osób – zdało 31 osób (50,82 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiły 52 osoby – zdało 28 (53,85 proc.)

Powiat makowski

W 2023 roku egzaminy zdawali kursanci 15 zarejestrowanych tu ośrodków: na teoretyczny zgłosiło się 568 osób (11 ostatecznie nie przystąpiło), na praktyczny – 651 (6 nie przystąpiło). Zdawalność ogółem: teoria – 54,4 proc. (303 osoby), jazda – 49,15 proc.(317).
Najwięcej kursantów w powiecie makowskim w 2023 roku przygotowała do egzaminu Nowa Szkoła Jazdy Zbigniewa Janusza Bańskiego. 110 osób przystąpiło do egzaminu teoretycznego – zdało 50 (45,45 proc.), 112 do praktycznego – zdały 54 osoby (48,21 proc.).
Nieco mniej kursantów wyszło spod skrzydeł instruktorów OSK Autokurs Arkadiusz Gójski. Tutaj do części teoretycznej przystąpiło 96 osób – zdały 63 (65,62 proc.), a do części praktycznej 121 osób – zdały 62 (51,24 proc.)

V-Max OSK Dariusza Siemiątkowskiego przygotował do egzaminu teoretycznego 73 kursantów – test zdało 44 (60,27 proc.), a do egzaminu praktycznego przystąpiło 79 osób - zdały 43 (54,43 proc.).

Wśród tych największych ośrodków, analizując powyższe dane, za najlepszy można uznać OSK Autokurs Arkadiusz Gójski. Zaś w gronie szkół, po szkoleniu w których test w 2023 roku zdawało od 20 do 37 kursantów, najlepsze wyniki osiągnęły: w egzaminie teoretycznym - PHU Optimal Sławomir Różacki, w egzaminie praktycznym - Zespół Szkół i OCKK Paweł Łuczyński

Zespół Szkół
Egzamin teoretyczny: przystąpiły 22 osoby – zdało 10 (45,45 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 15 osób – zdało 11 (73,33 proc.)

OCKK Paweł Łuczyński
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 69 osób – zdało 36 (52,17 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 86 osób – zdało 39 (45,35 proc.)

OSK Rafał Auto Rafała Piętki
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 30 osób – zdało 16 (53,33 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiły 62 osoby – zdało 20 (32,28 proc.)

Nauka Jazdy L Logistics Michał Dębek
Egzamin teoretyczny: przystąpiły 22 osoby – zdało 12 (54,55 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 18 osób – zdało 13 (72,22 proc.)

OSK Auto Szkoła Tadeusz Chojnowski
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 35 osób – zdało 20 (57,14 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiły 44 osoby – zdało 20 (45,45 proc.)

PHU Optimal Sławomir Różacki
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 37 osób – zdało 27 (72,97 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 49 osób – zdało 29 (59,18 proc.)

ZS im. ŻAK w Makowie Mazowieckim
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 25 osób – zdało 7 (28 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 19 osób – zdało 8 (42,11 proc.)

Firma Szkoleniowo-Usługowa „WMA” Wiesława Świętoreckiego
Egzamin teoretyczny: przystąpiło 35 osób – zdało 15 (42,86 proc.), egzamin praktyczny: przystąpiło 26 osób – zdało 11 (42,31 proc.)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki