MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Dopłaty do ogrzewania innym paliwem niż węgiel. Ustawa z podpisem prezydenta. Ile wynosi jednorazowy dodatek?

Maciej Badowski
Maciej Badowski
Pezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Pezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. SłAwomir Kowalski/ Polska Press
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Chodzi o jednorazowy dodatek do paliw innych niż węgiel. To forma pomocy gospodarstwom domowym w nadciągającym sezonie grzewczym 2022/2023. Przeczytaj, ile wyniesie rządowy dodatek do ogrzewania, sprawdź kwoty, a także warunki, jakie trzeba spełnić, by go otrzymać.

Ustawa z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP poinformowano, że prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Jednorazowy dodatek do paliw innych niż węgiel na sezon grzewczy 2022/2023

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jak wyjaśniono, chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół oraz pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty.

Mechanizm wprowadzający określony poziom cen

Nowe rozwiązanie wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Natomiast w przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

Z kolei przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw zasilanych pelletem, drewnem, LPG i olejem opałowym

Jak czytamy na stronach rządowych, gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek do ogrzewania dla innych paliw niż węgiel. Oto kwoty

Rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewanych innymi paliwami niż węgiel będzie różne, w zależności od użytkowanego źródła ciepła. Sprawdź konkretne kwoty, na jakie można liczyć.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Z kolei w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Rosja już wcześniej wykorzystywała swoją pozycję

Podczas konferencji prasowej na początku sierpnia minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, przypomniała, że to „Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę surowcową z całą Europą jeszcze w tamtym roku”. – Już jesienią zeszłego roku Europa doświadczała ograniczenia dostaw ze strony Federacji Rosyjskiej, a tym samym z wykorzystaniem pozycji monopolistycznej i wpływu na cenę surowca, jakim jest gaz – mówiła.

– Wtedy Polska jako pierwsze państwo europejskie wprowadziła kompleksową tarczę antyinflacyjną, aby zapobiegać negatywnym skutkom tego kryzysu i tej wojny surowcowej – przypomniała i wymieniała, że w tym pakiecie znalazło się zwolnienie z akcyzy na energię dla gospodarstw domowych z 5 zł na 1MWh do O, a dla wszystkich pozostałych odbiorców do minimalnego poziomu VAT.

– W energii i w cieple VAT został obniżony z 23 do 5 proc. , a w przypadku gazu z 23 do 0 proc. Równolegle została wprowadzona ochrona taryfowa dla odbiorców gazu, zarówno dla odbiorców indywidualnych, odbiorców spółdzielni, wspólnot oraz wszystkich odbiorców, których zakwalifikowaliśmy jako wrażliwych – mówiła i wymieniała: szkoły, żłobki, przedszkola, piecza zastępcza, ochotnicze straże pożarne, organizacje pożytku publicznego i reszta podmiotów, która w styczniowej ustawie się znalazła.

– Dzisiaj Sejm przegłosował wydłużenie tej ochrony taryfowej do 2027 roku w gazie dla wszystkich odbiorców w całym pakiecie – poinformowała. – Jednocześnie został wprowadzony dodatek osłonowy, to jest 6,8 mln odbiorców tego dodatku, a jego maksymalna kwota wynosi do 1,4 tys. z – wyjaśniła i przypomniała, że "do października można w gminach składać wnioski. z 20 proc. podwyższoną kwotą dla użytkowników węgla".

Moskwa przypomniała, że Sejm przegłosował wsparcie dla użytkowników węgla.

Przygotowaliśmy kompleksowy pakiet dla 6,6 mln gospodarstw domowych

– Przygotowaliśmy kompleksowy pakiet, który byłby skierowany dla wszystkich użytkowników ciepła, dla tych wszystkich, którzy podgrzewają wodę, ale potencjalnie mogłyby ich dotknąć podwyżki. Dla całej tej grupy odbiorców przygotowaliśmy schemat wsparcia – wyjaśniła.

Jak tłumaczyła, jednym z podstawowych elementów tego schematu jest prognoza podwyżek, którą przeprowadzono wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki. – W wyniku tej analizy przygotowaliśmy pakiet, który będzie wspierał 6,6 miliona gospodarstw domowych – dodała.

Jak przypomniała, najpopularniejszym systemem podgrzewania wody w Polsce stanowi ciepło systemowe, z którego korzysta 5,4 mln odbiorców, czyli wszystkie bloki, spółdzielnie, wspólnoty. – Te wszystkie źródła, które nie mają źródła własnego, własnej kotłowni ze względu na rodzaj surowca, którymi jest ogrzewane ale mają systemowe ciepło – wyjaśniła.

– Twe wszystkie podmioty, około 400 podmiotów w systemie taryfowym, dodatkowo około 700 podmiotów poza tym systemem, Te podmioty większe są objęte systemem taryfowym, to daje na wiedzę na temat struktury ich wydatków, podwyżek i prognoz, które mogliśmy zdiagnozować na najbliższy okres. tutaj tym podmiotem, który będzie wstrzymywał te podwyżki jest URE – zapowiedziała.

Minister wyjaśniła, że Urząd Regulacji Energetyki ma mrozić podwyżki dla taryfowych cen ciepła na maksymalnym poziomie 40 proc. Natomiast jeśli taka podwyżka nie wystarczy, by pokryć koszty ciepłowni, otrzymają one rekompensaty z budżetu państwa.

Z kolei mniejsze podmioty, które nie są w systemie taryfowym i nie składają wniosków do URE również zastosowano próg podwyżek do 40 proc.

Minister Moskwa podkreśliła, że dzięki temu rozwiązaniu m.in.: odbiorcy w gospodarstwach domowych, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej zostaną objęte rządowym wsparciem i tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost ich rachunków za ciepło.

– Zastosowaliśmy ten sam mechanizm 40 proc. Te wszystkie podmioty będą otrzymywały rekompensatę różnicy kwoty z poprzedniego sezonu grzewczego do kwoty, która jest prognozowana na ten rok, z uwzględnieniem tej różnicy 40 proc. W tym całym systemie mieszczą się zarówno gospodarstwa domowe, spółdzielnie, wspólnoty, wszystkie podmioty z listy gazowej, czyli szkoły, żłobki, przedszkola, piecza zastępcza, organizacje pożytku publicznego – wyjaśniła szefowa MKiŚ.

Natomiast odbiorcom indywidualny ma przysługiwać przysługiwał dodatek, którego kwota będzie zależała od źródła ciepła. Używający pelletu mają otrzymać 3 tys. zł, drewna kawałkowego 1 tys. zł, oleju 2 tys. zł, LPG 500 zł. – Podstawowe kryterium takie samo jak przy węglu, czyli to podstawowe źródło, które jest użytkowane w domu, zarówno jako źródło ciepła i do podgrzewania wody – poinformowała.

– Przepisy są gotowe, będziemy je prezentować na Komitecie Stałym Rady Ministrów, potem na Radzie Ministrów, co pozwala nam prognozować, że na pierwsze wrześniowe posiedzenie Sejmu, te przepisy po tym procesie konsultacji będą mogły przejść ścieżkę legislacyjną i następnie Senat i podpis prezydenta – mówiła.

– Dodatek na pozostałe źródła, poza węglem będzie wypłacany analogicznie, a system taryfowy i ochrony wejdzie w życie równolegle z procesem rozpoczęcia zasadniczej części taryfikacji – dodała. – Tym kompleksowym rozwiązaniem obejmujemy wszystkich użytkowników ciepła – stwierdziła.

– Odbiorcy pelletu otrzymają 3 tysiące złotych, oleju opałowego – 2 tysiące zł, drewna kawałkowego tysiąc złotych, natomiast użytkownicy LPG – 500 zł – powiedziała Moskwa. – Podstawowe kryterium takie samo, jak przy węglu, czyli to podstawowe źródło, które jest użytkowane w domu, zarówno jako źródło ciepła i do podgrzewania wody – tłumaczyła.

W tym przypadku wypłata również nastąpi na poziomie gminy.

Wysokość wsparcia dla beneficjentów

Dodatek, bez progów dochodowych, dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio:

  • 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
  • 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy.

Wsparcie będzie obowiązywało od października 2022 r.

Sejm zdecydował w sprawie dodatku węglowego

W piątek sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz komisja finansów rozpatrzyły poprawki senackie do ustawy o dodatku węglowym. Komisje nie poparły poprawek, których konsekwencją byłoby objęcie dodatkiem węglowym w wysokości 3 tys. zł wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od rodzaju ogrzewania. Pozytywną opinię otrzymały zmiany dotyczące gwarancji i linii kredytowych BGK dla przedsiębiorstw energetycznych.

Sejm w głosowaniu, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, odrzucił zmiany, które do ustawy wprowadzili w czwartek senatorowie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Dopłaty do ogrzewania innym paliwem niż węgiel. Ustawa z podpisem prezydenta. Ile wynosi jednorazowy dodatek? - Strefa Biznesu

Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki