ABC Natury - Pelety i brykiety z biomasy jako przyjazne paliwo

Materiał partnera zewnętrznego
B. Igliński
W Polsce coraz częściej na cele energetyczne wykorzystuje się brykiety i pelety uzyskane z biomasy, czyli na przykład z drewna. Brykiety i pelety powstają w wyniku sprasowania (ciśnieniowej aglomeryzacji ściskaniu, zagęszczaniu) biomasy w odpowiednich prasach czy instalacjach prasujących. Wart odnotowania jest fakt, że najczęściej nie stosuje się żadnego kleju, gdyż sama biomasa zawiera substancje „klejące” (np. żywicę).

Do produkcji brykietów i peletów wykorzystuje się odpady, jakie powstają w gospodarce człowieka, np. trociny, słomę czy siano.

Pelety i brykiety wykorzystywane są do produkcji ciepła w kotłowniach, do produkcji prądu elektrycznego w elektrowniach bądź prądu i ciepła w elektrociepłowniach. Ich liczne zalety sprawiają, że mogą być spalane samodzielne bądź współspalane z węglem.

Oprócz dużych instalacji, brykiety i pelety doskonale nadają się do wykorzystania w małych instalacjach, jak kotłownie lub kominki w domkach jednorodzinnych. Spalanie peletów i brykietów powoduje dużo niższą emisję szkodliwych pyłów i gazów, a więc nie prowadzi do powstawania smogu.

Należy podkreślić, że pelety i brykiety charakteryzują się niską wilgotnością i małą zawartością popiołu. Co ważne, popiół ze spalania biomasy, w przeciwieństwie do popiołu ze spalania węgla, można stosować jako nawóz rolniczy.

Warto zauważyć, że produkcja brykietów i peletów to również nowe miejsca pracy. Obecnie pracuje kilkadziesiąt zakładów produkujących brykiety, pelety bądź jedno i drugie.

Wielu ekspertów branżowych uważa, że deficyt mocy wytwórczej i znaczne emisje zanieczyszczeń można obniżyć poprzez rozwój lokalnych (rozproszonych) źródeł energii.

Odpadowa biomasa, jak trociny, słoma czy siano, nie powinna trafiać na składowiska odpadów czy być spalana na polach (słoma). Jest to bardzo dobre źródło paliwa stałego, które może być wykorzystane od małych, domowych kominków po duże elektrownie.

Autor B. Igliński

Projekt: Przyjaciel Natury- edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000 z 13 powiatów północno-wschodniego Mazowsza, Południowej Warmii i Mazur oraz Północno-Zachodnieg Podlasia poprzez zajęcia, aplikację multimedialną, artykuły prasowe i audycje radiowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Fundacja Drabina Rozwoju - www.drabina.org
Multimedialne Centrum Natura
ul. Natury 7, Ostrołęka
www.mcnatura.pl
tel.: 516 491 060

Dodaj ogłoszenie