MKTG SR - pasek na kartach artykułów

65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono 25.11.2023 medale, odznaczenia i nagrody

Beata Dzwonkowska
Beata Dzwonkowska
Wideo
od 16 lat
Oddział Rejonowy i Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zaprosili na uroczysty jubileusz z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się w sobotę 25.11.2023 w OCK.

W trakcie obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przypadających na 22-26 listopada organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, w czasie których najbardziej zasłużonym krwiodawcom wręczane są odznaczenia.

Tak było w sobotę 25.11.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury. Było ono wyjątkowe, ponieważ w tym roku wypada jubileusz 65-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Na początek część artystyczną przygotowała młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.

Uczczono minutą ciszy krwiodawców, którzy zmarli.

O historii krwiodawstwa opowiedział Jarosław Frydrych, przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Ostrołęce.

Historia rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Jest ściśle związana z Polskim Czerwonym Krzyżem. TO PCK powołało pierwsze ośrodki krwiodawstwa w naszym kraju. Krew stała się symbolem życia. PCK podjął się werbowania dawców krwi. Bardzo trudno było przekonać ludzi do oddawania krwi. Jednak w kolejnych latach zwiększała się liczba krwiodawców. Zaczęły się zbiorowe zbiórki krwi. W 1956 roku na apel PCK odbyła się akcja oddawania krwi dla rannych w powstaniu węgierskim. Na apel odpowiedziało ponad 11 tysięcy honorowych dawców krwi. I właśnie wtedy narodził się spontaniczny ruch honorowego krwiodawstwa. Przyjęcie 1958 roku jako początku honorowego dawstwa krwi jest umowne i było korzystne ze względów ustrojowych. Z czasem większość dawców zgłaszających się do placówek deklarowało regularne oddawanie krwi. Dawcy ci wstępowali do jednostek podstawowych PCK, początkowo kół PCK. W latach 60-tych zaczęto tworzyć kluby HDK. Idea honorowego oddawania krwi stała się obowiązującym w całej Polsce modelem opartym na bezinteresownym niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi potrzebującemu najcenniejszego daru- ludzkiej krwi. Mimo postępu medycynie nie udaje się wyprodukować krwi. Jedynym źródłem tego płynnego leku są honorowi dawcy krwi

- mówił przewodniczący.

Co ciekawe, krew ma swoją ważność.

Wszystko zależy od tego na jakie składniki została przeznaczona. Ważne jest to, aby dawcy regularnie oddawali krew, bo nie można jej zmagazynować na dłuższy okres. Przykładowo płytki krwi są ważne tylko pięć dni, koncentrat krwinek czerwonych maksymalnie 42 dni.

Obecnie przy Oddziale Rejonowym PCK w Ostrołęce działa 8 klubów HDK:

 • Oddział Rejonowy PCK w Ostrołęce
 • Stora Enso
 • Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
 • Komenda Miejska PSP w Ostrołęce
 • OSP w Lelisie
 • OSP w Łysych
 • Zakład Karny w Przytułach Starych
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

Następnie wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz nagrody krwiodawcom.

Odznaczeni:

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia wyróżniono Eugenię Bachmurę
Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia wyróżniono Wiesława Szczepkowskiego
Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia wyróżniono:

 • Annę Krystynę Gocłowską
 • Magdalenę Jaworowską
 • Wojciecha Czaplickiego
 • Józefa Liberackiego

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża przyznano:

 • Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie
 • Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łysych
 • Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Polski Czerwony Krzyż nadał Medal 65 – lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża następującym osobom:

 • Magdalena Arcichowska
 • Eugenia Bachmura
 • Barbara Bajno
 • Marcin Ciskowski
 • Kamil Chorąży
 • Wojciech Czaplicki
 • Paweł Dąbrowski
 • Zbigniew Fiszer
 • Jarosław Frydrych
 • Anna Krystyna Gocłowska
 • Magdalena Jaworowska
 • Grzegorz Kaczmarczyk
 • Grzegorz Kleczkowski
 • Stanisław Kubeł
 • Łukasz Kulik
 • Józef Liberacki
 • Barbara Mąka
 • Ewa Mierzejewska
 • Zbigniew Mierzejewski
 • Paweł Pochmara
 • Bożena Podbielska
 • Stefan Prusik
 • Paweł Przeradzki
 • Małgorzata Radzka
 • Justyna Ruszkiewicz
 • Barbara Sawicka
 • Jan Stryjewski
 • Wiesław Szczepkowski

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Polski Czerwony Krzyż nadaje Medal 65 – lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża instytucjom:

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Ostrołęce
 • I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
 • II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
 • III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
 • Klub HDK PCK przy Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łysych
 • Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych
 • Klub HDK PCK przy Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce
 • Klub HDK PCK przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie
 • Klub HDK PCK przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
 • Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje odznakę I stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym krwiodawcom:

 • Tomasz Chrzanowski
 • Sebastian Gołaś
 • Grzegorz Kaczmarczyk (syn Jana)
 • Artur Kurpiewski
 • Monika Leszczyńska
 • Łukasz Marcin Maleńki
 • Przemysław Olbryś
 • Dariusz Olszewski
 • Cezary Pijanowski
 • Paweł Pochmara
 • Agnieszka Katarzyna Podeszwa
 • Michał Prot
 • Paweł Prusiński
 • Robert Wójtowicz
 • Michał Bolesław Zalewski
 • Wojciech Zięba
 • Jarosław Dawid Żabiński

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje odznakę II stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym krwiodawcom:

 • Sławomir Bastek
 • Kamil Czaplicki
 • Grzegorz Dudziński
 • Czesław Grala
 • Łukasz Gregorczyk
 • Monika Gutowska
 • Katarzyna Łoniewska
 • Maciej Miąsko
 • Paweł Mostył (syn Zenona)
 • Katarzyna Pędzich
 • Łukasz Emil Reszko
 • Jarosław Sęk
 • Paweł Truszkowski
 • Krzysztof Wasilewski

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje odznakę III stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym krwiodawcom:

 • Marcin Arbaszewski
 • Marzena Bednarczyk
 • Aneta Berk
 • Mariusz Adam Boruch
 • Kamil Ciak
 • Grzegorz Ćwiek
 • Tomasz Dąbkowski
 • Piotr Michał Feluch
 • Sławomir Gocłowski
 • Monika Gołaś
 • Urszula Grochocka
 • Jakub Kalinowski
 • Edyta Kozon

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje odznakę III stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym krwiodawcom:

 • Janusz Pędzich
 • Szymon Piotr Rydel
 • Marcin Łukasz Sieruta
 • Izabela Smereczyńska
 • Krzysztof Sobociński
 • Anna Szuba
 • Wiktor Szymański
 • Ewelina Julia Woźniak
 • Klaudia Zalewska
 • Kamila Załęska –Kowalczyk
 • Dariusz Zera
 • Marcin Zwierzyński

Starosta powiatu ostrołęckiego ufundował nagrody ze środków publicznych za oddanie ponad 50 litrów krwi
następującym krwiodawcom:

 1. Marek Wróblewski
 2. Wojciech Kurpiewski

Starosta powiatu ostrołęckiego ufundował nagrodę ze środków publicznych za oddanie ponad 60 litrów krwi następującemu krwiodawcy:

 • Mirosław Graczyk

Starosta powiatu ostrołęckiego ufundował nagrodę ze środków publicznych za oddanie ponad 70 litrów krwi następującemu krwiodawcy:

 • Mirosław Baranowski

Prezydent Ostrołęki ufundował nagrodę ze środków publicznych za oddanie ponad 50 litrów krwi następującemu krwiodawcy:

 • Mirosław Kuciński

Prezydent Ostrołęki ufundował nagrody ze środków publicznych za oddanie ponad 60 litrów krwi następującym krwiodawcom:

 • Krzysztof Skała
 • Zbigniew Fiszer
 • Marian Ciskowski
 • Krzysztof Marek Chałubowicz

Wójt gminy Krasnosielc ufundował nagrodę ze środków publicznych za oddanie ponad 50 litrów krwi następującemu krwiodawcy:

 • Janusz Andrzej Matyjasik

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej ufundował nagrodę ze środków publicznych za oddanie ponad 60 litrów krwi następującemu krwiodawcy:

 • Dariusz Kessler

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki