Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka, 3 Maja 51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej.

podobne firmy