Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka, Sielska 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.