Olszewo-Borki. Projekt "Podniesienie kwalifikacji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" dobiegł końca.

Materiał partnera zewnętrznego Urząd Gminy Olszewo-Borki
Gmina Olszewo-Borki
Udostępnij:
Seria szkoleń "Podniesienie kwalifikacji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w Olszewie - Borkach zakończyła się

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” dobiegł końca

W 15 szkoleniach 159 osób w wieku od 26 do 83 lat z terenu gminy Olszewo-Borki skorzystało z unijnego projektu szkoleń komputerowych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Od września 2019 r. do lutego 2020 r. prowadzone były szkolenia w następujących modułach:

 • Rodzic w internecie
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci

w ramach których uczestnicy podnosili swoje umiejętności komputerowe między innymi z zakresu:

 • zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • treści w Internecie,
 • biznes i finanse w sieci,
 • praktyczne wykorzystanie cyfrowych zasobów,
 • Internet jako przestrzeń komunikacji,
 • podstaw grafiki komputerowej, urządzeń przenośnych, takich jak tablet i smartfon,
 • obróbki cyfrowej zdjęć.

Szkolenia odbywały się w: Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi, Dziennym Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach, Gminnym Ośrodku Kultury w Olszewie-Borkach oraz Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe na pendrive oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
LOGOTYPY

Dodaj ogłoszenie