Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo

Materiał informacyjny GMINA BARANOWO

ZPP.6722.1.2019

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XV/100/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.03.2024 r. do 04.04.2024.r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo , pokój 30 w godzinach pracy Urzędu. Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia zostanie również opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Baranowo: https://www.baranowo.pl/ oraz stronie BIP Urzędu Gminy Baranowo: https://www.bip.baranowo.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo w sali konferencyjnej, o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Baranowo z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2024 r.: − w formie papierowej w Urzędzie Gminy Baranowo, Rynek 7, 06-320 Baranowo lub na adres urzędu,− w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: [email protected] − w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Baranowo na platformie ePUAP /i910dx9qsx/SkrytkaESP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz uwag dostępny jest w siedzibie Urzędu i na stronie Urzędu Gminy Baranowo: https://www.baranowo.pl/. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baranowo.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy

Wójt Gminy Baranowo

Henryk Toryfter

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki