Już 7 kwietnia wybory samorządowe. Im wyższa będzie frekwencja wyborcza – tym rezultat wyborczy będzie bardziej reprezentatywny

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
Rafał Latoszek
W niedzielę, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe. Liczy się każdy, prawidłowo oddany, głos. Jak ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, na Mazowszu w wyborach samorządowych może wziąć udział 4 mln 186 tys. 479 wyborców, w podziale terytorialnym na 3468 obwodów głosowania. Jak prawidłowo zagłosować? Przeczytajcie!

W tegorocznych wyborach do sejmików województw, rad gmin, rad powiatów i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast prawo udziału w głosowaniu mają obywatele polscy, ale wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW)1 .

Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na niedzielę 21 kwietnia.

Jak ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, na Mazowszu w wyborach samorządowych może wziąć udział 4 mln 186 tys. 479 wyborców, w podziale terytorialnym na 3468 obwodów głosowania. Tylu mieszkańców województwa mazowieckiego, zgodnie z aktualnym CRW, jest uprawnionych do udziału w akcie głosowania w tych wyborach. Im wyższa będzie frekwencja wyborcza – tym rezultat wyborczy będzie bardziej reprezentatywny.

Kto ma prawo głosować?

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w tych wyborach ma każdy obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.
  • Kogo wybieramy?
  • Rady gmin, rady powiatów, sejmik województwa, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a w stolicy dodatkowo – rady 18 dzielnic m.st. Warszawy.

Każdy wyborca na Mazowszu otrzymuje 3 lub 4 karty wyborcze, aby z wykorzystaniem każdej z nich dokonać odrębnego pojedynczego wyboru konkretnego kandydata.

W Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach wyborca otrzymuje 3 karty do głosowania, aby oddać swój głos w wyborach do rady miasta i do sejmiku województwa oraz w wyborach prezydenta miasta.

W m.st. Warszawie wyborca otrzymuje 4 karty do głosowania, aby oddać swój głos: w wyborach do rady dzielnicy, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy.
We wszystkich pozostałych gminach na Mazowszu wyborca otrzymuje 4 karty do głosowania, aby oddać swój głos w wyborach do rady gminy, do rady powiatu, do sejmiku województwa i w wyborach wójta lub burmistrza lub prezydenta.

Sposób głosowania

Na każdej karcie wyborczej znajdują się listy kandydatów na radnych oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgłoszone przez komitety wyborcze konkurujące w wyborach.

Sposób głosowania jest prosty – na każdej z otrzymanych 4 lub 3 kart do głosowania wstawiamy znak „X” przy nazwisku jednego kandydata z listy kandydatów wybranego przez nas komitetu wyborczego.

Głosujemy w sposób następujący:

aby dokonać wyboru radnych na karcie wyborczej znajdujemy listę kandydatów tego komitetu wyborczego, na który chcemy zagłosować. Następnie na liście tego komitetu wybieramy tylko jednego kandydata i w kratce z lewej strony obok jego nazwiska stawiamy wyraźnie znak „X”, przez co wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Znak „X” rozumiemy jako dwie przecinające się kreski w polu wyboru, aby dokonać wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – na karcie wyborczej w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego przez nas kandydata stawiamy wyraźnie znak „X”, przez co wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
następnie składamy karty i wrzucamy je do urny wyborczej.
Uwaga! Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list, lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list.

Gdzie głosujemy?

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania. Każdy z nich jest ujęty w jednym stałym obwodzie głosowania w CRW.

Uwaga! Wyjątkiem są osoby przebywające w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w tych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania w CRW obywatela polskiego następuje z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały; lub na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób: stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Pamiętajmy, że w zakresie tej kategorii wyborców obowiązują trzy zasady prawne:

  1. wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w CRW w innym miejscu, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały
  2. wyborca ujęty w stałym obwo­dzie głosowania w CRW na własny wniosek, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w CRW
  3. wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Wyborco! Jeśli 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu i Senatu składałeś wniosek, aby głosować w innym miejscu w Polsce niż obwód głosowania właściwy dla twojego adresu zameldowania na pobyt stały – to kilka dni przed 7 kwietnia lepiej sprawdź w urzędzie gminy lub dzielnicy m.st. Warszawy gdzie jest twój aktualny stały obwód głosowania w CRW. Wtedy uzyskasz pewność, w którym lokalu wyborczym masz prawo obecnie głosować.

Wyborcze akty prawne w pełnym brzmieniu, obwieszczenia, komunikaty i aktualne informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na portalu:

Wybory samorządowe 2024

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik:

Kiedy 25 lat temu w naszym kraju przeprowadzono reformę administracyjną, każdy z nas z optymizmem patrzył w przyszłość. Oczywiście mieliśmy swoje obawy, ale wie­dzieliśmy, że przyświeca nam wspólny cel – uwolnienie energii milionów Polek i Pola­ków. Tak ważne było to, aby każda i każdy z nas mógł współdecydować o swojej małej Ojczyźnie – nie tylko o kierunkach rozwoju gmin, powiatów i województw, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób będziemy żyć jako wspólnota. Wybory samorządowe to esencja de­mokracji. To prawo wyboru swoich przed­stawicieli, którzy na równych zasadach zabiegają o głosy wyborców. To szansa na poznanie różnorodnych wizji, często od siebie odległych, jednak z takim sa­mym prawem do wolności wypowiedzi. Wybory samorządowe są okazją do wzięcia spraw w swoje ręce i w przypadku wygranej – służby drugiemu człowiekowi i lokalnym społecznościom. Polacy mają gen pomagania i solidarności. Chętnie biorą udział w akcjach pro­wadzonych przez organizacje pożytku publicznego i wydarzeniach charytatywnych. W momentach kryzysu potrafią się jednoczyć i ramię w ramię walczyć o wspólne wartości. Właśnie dlatego apeluję do Państwa: pójdźmy na wybory i weźmy odpowiedzialność za naszą przyszłość. Pójdźmy na wybory dla naszych dzieci i wnuków. Pójdźmy na wybory dla lepszej perspektywy naszych regionów, miast, miasteczek i wsi. Pójdźmy na wybory także dla siebie – oddajmy swój głos, bo to najcenniejszy prezent, który otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Apeluję także do Państwa – lokalnych liderek i liderów, sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów: informujcie mieszkańców o zasadach głosowania tak, aby było jak najmniej nieważnych głosów. Niezależnie od tego, czy działamy w kole gospodyń wiejskich, czy w Ochotniczej Straży Pożarnej, czy w organizacji pozarządowej, jesteśmy samorządowcami z wieloletnim doświadczeniem – każda i każdy z nas stanowi o sile Mazowsza. Kiedy ponad 100 lat temu nasz kraj odzyskał niepodległość, jednym z największych osiągnięć było wywalczenie praw wyborczych dla każdego. Nie zmarnujmy tej szansy

- apeluje marszałek.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki