2/13
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Uchwała nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23...
fot. Aneta Zurek / Polska Press

Łódzkie. Regulamin targowiska w Uniejowie

Uchwała nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Uniejowie

Regulamin targowiska określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Uniejowie znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Dąbskiej i Wiśniowej. Właścicielem Targowiska Miejskiego jest Gmina Uniejów.

Targowisko Miejskie jest obiektem całorocznym, przewidziano tu 80 stanowisk handlowych, z których zadaszone markizą stanowiska zajmują ponad połowę powierzchni handlowej Targowiska.

Pierwszeństwo w rezerwacji stanowisk mają rolnicy zamierzający sprzedawać produkty rolno-spożywcze.

W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno – spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez udostępnianie dla sprzedaży pozostałych towarów.

Targowisko w Uniejowie czynne jest w każdy czwartek w godz. 6.00-14.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kto i co może sprzedawać na targowisku?

Na Targowisku mogą być sprzedawane produkty rolno – spożywcze, towary przemysłowe oraz inne artykuły, których sprzedaż nie jest zabroniona na podstawie przepisów odrębnych, w tym wymienionych w § 4.

W regulaminie czytamy, że uprawionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi, dotyczącymi
bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Za jakość sprzedawanych towarów odpowiadają osoby prowadzące sprzedaż na stoisku/miejscu handlowym.

Na terenie Targowiska zabrania się:
1) sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych;
2) sprzedaży produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych;
3) sprzedaży środków farmakologicznych;
4) sprzedaży broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
5) sprzedaży zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;
6) sprzedaży grzybów świeżych i suszonych, nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;
7) sprzedaży zwierząt domowych, których sprzedaż może odbywać się tylko w miejscu ich chowu i hodowli, na podstawie odrębnych przepisów;
8) sprzedaży i wystawiania towarów, ustawiania produktów i reklam poza wyznaczone stoisko handlowe, w szczególności w ciągach pieszo – jezdnych i innych ciągach komunikacyjnych;
9) zakotwiczania straganów, namiotów oraz innych przedmiotów o nawierzchni oraz na innych urządzeniach infrastruktury Targowiska;
10) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach pracy Targowiska;
11) prowadzenia gier hazardowych i losowych oraz zbywania towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;
12) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
13) samowolnej zmiany usytuowania stoisk handlowych i wydzielonej powierzchni sprzedaży;
14) składowania i sprzedaży towarów w ciągach komunikacyjnych;
15) ustawiania kiosków i straganów bez zgody prowadzącego targowisko, pozostawiania przenośnych lub przewoźnych stanowisk handlowych.


Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu;
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;
3) korzystania do celów handlowych wyłącznie z wyznaczonych miejsc sprzedaży;
4) utrzymania czystości i elastycznego wyglądu miejsca handlu, na których prowadzona jest sprzedaż;
5) pozostawienia miejsca handlu w stanie czystym i uporządkowanym oraz do usunięcia odpadów i śmieci do przeznaczonych na ten cel pojemników usytuowanych w wyznaczonym miejscu. Pozostawienie zanieczyszczonego stanowiska skutkuje jego uprzątnięciem przez Administratora i obciążeniem Sprzedającego kosztami, na podstawie faktury.

Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do zawarcia stosownej umowy i ponoszenia związanych z tym opłat.

Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska nieuregulowane niniejszym regulaminem bądź innymi przepisami rozstrzyga na bieżąco Administrator Targowiska.

Nie zastosowanie się do poleceń Administratora Targowiska dotyczących organizacji bądź porządku na Targowisku stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

Zobacz również

Ceny mieszkań stanęły w miejscu. Kupują sami inwestorzy? Tak wyglądał lipiec na rynku

Ceny mieszkań stanęły w miejscu. Kupują sami inwestorzy? Tak wyglądał lipiec na rynku

Jak obniżyć koszty wakacji? Sposoby na zniżki do popularnych atrakcji, przydatne rady

Jak obniżyć koszty wakacji? Sposoby na zniżki do popularnych atrakcji, przydatne rady

Polecamy

Trener Vikingura: Jesteśmy gotowi także na dogrywkę

Trener Vikingura: Jesteśmy gotowi także na dogrywkę

W gliniankach w Warszawie utonął mężczyzna. Kolejna ofiara

W gliniankach w Warszawie utonął mężczyzna. Kolejna ofiara

Imponujące działania Sił Powietrznych Ukrainy [WIDEO]

Imponujące działania Sił Powietrznych Ukrainy [WIDEO]

Dodaj ogłoszenie