Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki, Mazowiecka 7

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • zwalczanie chorób zwierząt przenoszonych na człowieka

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.