Ogłoszenie

Artykuł sponsorowany GMINA LELIS
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

• dla działki o numerze ewidencyjnym 249 położonej w miejscowości Łodziska, gmina Lelis,
• dla działki o numerze ewidencyjnym 217 położonej w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lelis następujących uchwał:

• Nr LVI/381/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 249 położonej w miejscowości Łodziska, gmina Lelis,
• Nr LVI/382/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 217 położonej w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych oraz prognoz. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lelis.

Wnioski mogą być wnoszone:

• w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, pokój nr 5 (biuro podawcze),
• za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
• w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Lelis, pok. nr 6,
• w terminie do dnia 06.03.2024 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1)administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis;
2)kontakt z inspektorem ochrony danych – [email protected];
3)dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Wójta Gminy Lelis zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
4)odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6)każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych;
7)każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji uwagi;
9)każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki