Ogłoszenie Wójta Gminy Rzewnie

Materiał informacyjny Gminy Rzewnie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rzewnie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rzewnie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie, zmienioną uchwałą Nr LXI/389/2023 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 maja 2023 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie (w granicach obrębu ewidencyjnego wsi Małki), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 września 2023 r. do 26 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie w godzinach od 8oo do 16oo, a także ww. materiały będą dostępne do wglądu na stronie www.ugrzewnie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie w dniu 20 września 2023 r., o godz. 10.00

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Rzewniu, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub przez platformę ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie (w granicach obrębu ewidencyjnego wsi Małki), oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rzewnie.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Rzewniu oraz na stronie internetowej rzewnie.bipgminy.pl Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.

WÓJT
/-/ Wiesław Chrzanowski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki