Zmarli (listopad 2004-październik 2005)

W przeddzień Wszystkich Świętych przypominamy nazwiska osób zmarłych w mijającym roku, które zapisały się w pamięci najbliższych, ale i lokalnych społeczności.

Listopad

Ryszard Janusz Baczewski - pracownik przedsiębiorstwa Beton-Stal i Wielkiej Płyty w Ostrołęce, następnie taksówkarz. Przez dziesięć lat prowadził sklep zoologiczny i przez 14 lat sklep Gwoździe na os. Centrum. Miał 60 lat. Zmarł 1 listopada. Pochowany na cmentarzu miejskim.
Jan Stefan Augustyniak - długoletni pracownik Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, potem Intercellu. Był aktywnym członkiem NSZZ "Celuloza" w pierwszych dniach powstania związku. Pochowany na cmentarzu parafialnym. Miał 58 lat. Zmarł 10 listopada.

Grudzień

Edmund Szyszło - leśniczy z Opaleńca, gm. Chorzele, zmarł 6 grudnia w wieku 67 lat.
Jan Patyra - urodził się w Kadzidle, w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i rozpoczął pracę w Zespole Elektrowni Ostrołęka. Od 1988 roku pracował w ostrołęckim szpitalu. Był zastępcą dyrektora ds. administracyjno-technicznych tej placówki. Pochowany na cmentarzu parafialnym. Miał 51 lat. Zmarł 8 grudnia.
Julian Franciszek Sadowski - pasjonat, kolekcjoner pamiątek, dokumentów, fotografii i różnorodnych materiałów dotyczących historii Ostrołęki. Pracował w Urzędzie Miejskim, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w MOSiRze skąd w 1994 roku odszedł na emeryturę. Napisał wiele artykułów, które publikował w prasie regionalnej i krajowej. Przez wiele lat aktywnie angażował się w działalność społeczną w różnych dziedzinach życia Ostrołęki. Spoczywa na cmentarzu parafialnym. Żył 67 lat. Zmarł 21 grudnia.
Bolesław Grądzki - najstarszy mieszkaniec gminy Płoniawy, zmarł 24 grudnia w wieku prawie stu lat.
Roch Szabłowski - brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, aresztowany przez wojska radzieckie, osadzony w łomżyńskim więzieniu, gdzie przebywał do czasu ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Żołnierz AK w czasie okupacji. W 1959 roku przeniósł się ze wsi Milewo do Ostrołęki. Pracował w przedsiębiorstwie Beton-Stal skąd przeszedł na rentę. Spoczywa na cmentarzu parafialnym. Przeżył 100 lat. Zmarł 25 grudnia.

Styczeń

Aleksander Chrostowski - urodził się w Czelabińsku jako syn Juliana i Bronisławy z Myślaków. Żonaty z Genowefą Ochenkowską. Był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie obozowi "lekarze" przeprowadzali na nim swoje doświadczenia. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Miał 88 lat. Zmarł 16 stycznia.
Stefan Szewczyk - pracował w Zakładach Jajczarskich przy ul. Mazowieckiej w Ostrołęce (obecnie budynek sądu), następnie w PKS jako kierowca samochodów towarowych i w pogotowiu technicznym tegoż zakładu. Pochowany na cmentarzu parafialnym. Żył 73 lata. Zmarł 22 stycznia.
Daniela Tenderenda - zmarła 28 stycznia w wieku 78 lat. Była przez długie lata prezesem Gminnego Zarządu PSL w Nurze.

Luty

Cezary Andrzej Dragow - technik meliorant, pracował przy meliorowaniu łąk na terenie całego powiatu ostrołęckiego. Spoczywa we wspólnym grobie z ojcem na cmentarzu parafialnym. Miał 68 lat. Zmarł 9 lutego.

Marzec

Adam Witold Janiak, lekarz z Gąsewa, zmarł 15 marca w wieku 67 lat.
Katarzyna Beata Sommer z d. Kuczyńska - nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, trenerka tancerek, działała społecznie w Kole Wychowanków Gimnazjum i Liceum oraz w Polskim Związku Wędkarskim. Zmarła 17 marca. w wieku 41 lat.

Kwiecień

Jerzy Feliks Woliński - pochodził ze znanej ostrołęckiej rodziny kupieckiej. Był członkiem powstałego w 1957 roku przy Powiatowym Domu Kultury Zespołu Teatralnego "Bis". Pięknie tańczył i śpiewał, grał na organkach. Jego pasją było żeglarstwo. Zorganizował i był drużynowym pierwszej ostrołęckiej drużyny wodnej, retmanem hufca, pilotem chorągwi, jachtowym sternikiem morskim i instruktorem żeglarstwa. Organizował rejsy i obozy dla młodzieży. Spoczywa na cmentarzu parafialnym. Miał 71 lat. Zmarł 1 kwietnia.
Marta Krystyna Szczubełek - córka Szczepana i Kamili Chełstowskich (wdowa po Rochu Szczubełku). Długoletnia i zasłużona pracownica Spółdzielni Inwalidów Narew, gdzie pracowała do emerytury. Była osobą wszystkim życzliwą i przyjazną. Spoczywa na cmentarzu parafialnym. Zmarła w swoje 74. urodziny - 24 kwietnia.
Włodzimierz Kłobuszewski - nauczyciel, komendant chorągwi ZHP w Ostrołęce, pracownik komitetu wojewódzkiego PZPR, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSZ nr 1, skąd odszedł na emeryturę. Pochowany na cmentarzu miejskim. Miał 62 lata. Zmarł 24 kwietnia.
Apolonia Napiórkowska z Zastawia w gm. Wąsewo. Zmarła 26 kwietnia br., dokładnie w dniu swoich 103 urodzin. Była najstarszą mieszkanką gminy.

Maj

Józef Czaplicki - kombatant, mieszkaniec Bagienic, gm. Chorzele, zmarł 10 maja w wieku 79 lat.
Tadeusz Stupiński - z wykształcenia nauczyciel matematyki, przedsiębiorca, współtwórca i prezes Spółdzielni "Postęp" w Ostrołęce, właściciel pralni przemysłowej w Baranowie, aktywny działacz ostrołęckiej organizacji Stronnictwa Demokratycznego. Miał 53 lata. Zmarł 17 maja.
Irena Hyra - córka Antoniego i Marianny Piwowarskich, wdowa po ostrołęckim organiście Józefie Hyrze, propagatorze muzyki organowej. Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem trojga dzieci: Tadeusza, Barbary i Andrzeja - znanego muzyka. Spoczęła na cmentarzu parafialnym. Miała 89 lat. Zmarła 15 maja.
Janina Anna Parzych - pracowała w PSS "Społem" w Ostrołęce i w Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Pochowana na cmentarzu komunalnym. Miała 57 lat.
Janina Grabowska - należała do Związku Sybiraków - była członkiem Zakonu Trzeciego grupy adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. Spoczywa we wspólnym grobie z mężem Bolesławem na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Żyła 79 lat. Zmarła 24 maja.

Czerwiec

Ligia Salomea Andrzejewska - była założycielką (20 stycznia 1993 roku) i prezesem ostrołęckiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Zasłużona działaczka PTTK, wieloletnia bibliotekarka. Jej ciało zostało skremowane i zgodnie z jej wolą rozsypane w górach. Miała 81 lat. Zmarła 3 czerwca.
Antoni Jaworowski - kolejarz, podporucznik wojsk kolejowych, aktywny członek rady nadzorczej PSS "Społem" w Ostrołęce. Mieszkał przy ul. Łęczysk. Żył 93 lata. Zmarł 16 czerwca.
Lech Kostewicz - lekarz medycyny, ginekolog-położnik. Praktykę lekarską odbywał w Zgorzelcu, pracował w Wyszkowie, Przasnyszu, Myszyńcu. W Ostrołęce miał prywatny gabinet przy ul. Łęczysk. Pochowany na cmentarzu w Kadzidle. Miał 65 lat. Zmarł 7 czerwca.
Zdzisław Jerzy Nosek - nauczyciel matematyki i chemii w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce w latach 1950-55, długoletni pracownik Zespołu Elektrowni Ostrołęka na stanowisku kierownika laboratorium chemicznego, następnie kierownika planowania całego zakładu, skąd przeszedł na emeryturę. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w grobie z rodzicami. Żył 81 lat. Zmarł 20 czerwca.
Jadwiga Zawisza - zmarła 27 czerwca w wieku 62 lat. Emerytowana nauczycielka geografii z Małkini.

Lipiec

Alina Zaorska - długoletnia nauczycielka w szkołach podstawowych w powiecie ostrołęckim, ostatnio Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce. Zmarła nagle podczas pobytu na Mazurach. Pochowana na cmentarzu miejskim. Miała 58 lat.
Halina Wnęt - wdowa, córka Kazimierza i Zofii Brulińskich. Ukończyła studia na wydziale administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Urzędzie Miejskim w Ostrołęce jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i kierownik wydziału ogólnego. Będąc na emeryturze pracowała na pół etatu w urzędzie Skarbowym w Ostrołęce. Miała 65 lat. Zmarła 23 lipca.
Stanisław Karpiński z Zawist Nadbużnych w gm. Małkinia. Zmarł 11 lipca br. w wieku 82 lat. Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Małkini.

Sierpień

Władysław Godlewski - obrońca Warszawy w 1939 roku. Współpracował z ruchem oporu w Ostrowi Mazowieckiej w czasie okupacji. Po wojnie był współwłaścicielem firmy transportowej, zakładu mechanicznego, a następnie otworzył jeden z pierwszych w Ostrowi, istniejący do dzisiaj zakład wulkanizacyjny. Zmarł 1 sierpnia w wieku 94 lat.
Wacław Brudnik - podpułkownik, opograf wojskowy, był szefem wydziału redakcji map w 2 Samodzielnym Oddziale Kartograficznym w Komorowie. Po przejściu na emeryturę przez kilka lat był inspektorem obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Zmarł 19 sierpnia w wieku 78 lat.
Bohumir Smejkal - więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Po wojnie na emigracji w Szwecji gdzie wraz z żoną Janiną - emigrantką z Ostrowi prowadzili aktywną działalność charytatywną i patriotyczną w środowiskach polonijnych. Podczas stanu wojennego wraz z żoną wspierali rodaków, wysyłając do Polski żywność i odzież dla najbardziej potrzebujących. Wiele z tych darów trafiało do Ostrowi. Smejkal pomagał szpitalowi i Liceum Ogólnokształcącemu. Zmarł 22 sierpnia w wieku 86 lat.
Barbara Dzielińska - wieloletnia prezes Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim, przez dziesięciolecia aktywnie zaangażowana w życie społeczne i kulturalne miasta, zmarła 20 sierpnia w wieku 79 lat.
Jadwiga Pszczółkowska - wieloletnia pracownica Gminnej Spółdzielni SCh w Jednorożcu, pracowała jako sprzedawca, zmarła 18 sierpnia w wieku 59 lat.

Wrzesień

Arkadiusz Gołaś - siatkarz, grający w reprezentacji Polski, jedyny olimpijczyk pochodzący z Ostrołęki. Z reprezentacją walczył o medal w Atenach w 2004 roku. Pośmiertnie odznaczony najwyższym miejskim odznaczeniem "Za zasługi dla miasta Ostrołęki". Jego imieniem nazwano halę widowiskowo-sportową przy ul. Traugutta. Żonaty - ślub z Agnieszką Dziewońską wziął 21 lipca 2005 r. Zginął 16 września w wypadku samochodowym na autostradzie w Austrii. Pochowany na cmentarzu parafialnym. Miał 24 lata.
Eugenia Pajewska - długoletni pracownik OZCP, od początkowego okresu powstania zakładów. Pochowana na cmentarzu miejskim. Zmarła 13 września.
Ryszard Biwald - przez ponad 30 lat pracował w OZCP jako robotnik na stanowisku majstra na warsztatach mechanicznych i w dziale tektury falistej. Pochowany na cmentarzu miejskim.
Stefania Szwagulińska - zmarła 28 września br. w Zambrowie, gdzie od kilku lat mieszkała u wnuczki. Przeżyła prawie 103 lata. Była najstarszą mieszkanką gminy Nur.
Marianna Głażewska - najstarsza mieszkanka gminy Młynarze, mieszkała we wsi Głażewo-Cholewy, w styczniu 2006 roku ukończyłaby sto lat, zmarła 14 września.
Roman Król - mieszkaniec Jednorożca, pracował w Gminnej Spółdzielni SCh, w zakładzie masarskim i Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Przasnyszu, zmarł 5 września w wieku 56 lat.
Henryka Halina Pianko z d. Podbielska - instruktor plastyki w Klubie Garnizonowym w Komorowie. Współpracowała także z MDK, zakładami pracy, brała udział m.in. w Letniej Szkole Języka Polskiego i Kultury dla polskich dzieci z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Odznaczona Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Medalem za Zasługi dla Kultury. Zmarła 24 września w wieku 63 lat.

Październik

Zbigniew Idzi Nawrot — urodził się w Warszawie, syn Piotra i Kazimiery Nawrotów. Z zawodu technik-elektroenergetyk. Przez ponad 40 lat pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka. Był jednym z najzdolniejszych piłkarzy w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, w którym się uczył. Grał w zespole Turbina (należącym do elektrowni). Spoczywa na cmentarzu parafialnym. Miał troje dzieci. Żył 70 lat. Zmarł 17 października.

Redakcja

  • Tygodnik Ostrołęcki

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3