Zdobądź fundusze europejskie

Artykuł sponsorowany
Zdobądź fundusze europejskie
Zdobądź fundusze europejskie

Kto może startować?
- Publiczne Służby Zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- Agencje Zatrudnienia,
- Instytucje Szkoleniowe,
- Instytucje Dialogu Społecznego,
- Instytucje Partnerstwa Lokalnego.

Zdobądź fundusze europejskie

Zorganizuj!
- Indywidualny Plan Działania
- Staże
- Szkolenia
- Doradztwo Zawodowe
- Pośrednictwo Pracy

Zdobądź fundusze europejskie

Kiedy?
nabór trwa
od 29 marca
od godziny 8:00
do 12 kwietnia
do godziny 14:00.

gdzie szukać informacji
na stronach www:
- power-wupwarszawa.praca.gov.pl
- funduszeeuropejskie.gov.pl

Zdobądź fundusze europejskie

Informacje kontaktowe:
Punkt Informacyjny EFS,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa,
tel. 22 578 44 34,
e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Dodaj ogłoszenie