1. Tygodnik Ostrołęcki
 2. Komunikaty
 3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Zadanie nr 1

Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach schodów i podestach w klatkach schodowych  budynków :

 • Różyckiego 9   -  kl. nr IV, V, VI
 • Karłowicza 27 – kl. nr I, II
 • Karłowicza 29 – kl. nr III, IV, V, VI
 • Karłowicza 31 – kl. nr I, II
 • Moniuszki 8 – kl. nr VIII, IX, X, XI
 • Moniuszki 7 – kl. nr I, II                                                                                            

Zadanie nr 2

Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach i podestach w  klatkach schodowych oraz dostawa i montaż jednoskrzydłowych metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach:

 

 • Różyckiego 25 – kl. nr IV, V – płytki gress + dostawa i montaż 2 jednoskrzydłowych

                                                          metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do

                                                          klatek schodowych w budynku( szerokość drzwi w

                                                          świetle otworu nie mniej niż 1200 mm ):

 • Różyckiego 27 – kl. nr IV, V – płytki gress + dostawa i montaż 2 jednoskrzydłowych

                                                                metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do

                                                                klatek schodowych w budynku( szerokość drzwi w 

                                                                świetle otworu nie mniej niż 1200 mm ):

 • Transportowa 22  – kl. nr I – płytki gress
 • Ptasia 12                – kl. nr I – płytki gress

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych ( szerokość w świetle ościeżnic nie mniej niż1200 mm a szerokość skrzydła głównego nie mniej niż 900 mm ) wejściowych do klatek schodowych w budynkach:

 • Karłowicza 31 – kl. nr V
 • Moniuszki 4 – kl. nr I
 • Moniuszki 6 – kl. nr I

Preferowany termin realizacji :

Zadanie nr 1 – do 20.12.2021 r., Zadanie nr 2 – do 20.12.2021 r.                                        

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 19 700,00 zł, Zadanie nr 2 – 10 000,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ )  można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 5, nr 6 w godz .800-1400  ,  lub pocztą od dnia 31.03.2021 r.   

( cena SIWZ  30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

Oferty  należy składać  w zamkniętych kopertach z napisem „Zadanie nr 1 –„ Położenie płytek gress w  klatkach schodowych”, „ Położenie płytek gress w  klatkach schodowych+ drzwi wejściowe”  zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia  16.04.2021 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.04.2021 r.  o godz. 10:15

(Oferenci nie mogą brać udziału w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert ze względu

na epidemię. Informację o złożonych ofertach Oferenci będą mogli uzyskać telefonicznie

lub mailowo.   )

Wadium  należy   wpłacić w PLN  przelewem  bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd  JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.