1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. OGŁOSZENIE OPRZETARGU NIEOGRANICZONYM Spółdzielnia...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE OPRZETARGU NIEOGRANICZONYM Spółdzielnia...OGŁOSZENIE
OPRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Śródmieście-Prasa”
we Wrocławiu, ul. Łódzka 19,
zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na:
Malowanie klatek schodowych w budynku przy
ul. Zielińskiego 59-59C.
Oferty zgodnie ze specyfikacją należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 4.07.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.07.2019 r. o godz. 12:00.
Bliższe informacje dot. ww. zadania na stronie:
www.smsp.wroc.pl lub w Dziale Technicznym Spółdzielni, tel. 71/334-39-44 w godzinach 9:00 do 13:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.