1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej...
Wróć do listy komunikatów

Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej...


Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej Kępskiej w Likwidacji
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

**_Tabela 1_**
Lp. | Rodzaj nieruchomości - opis | Cena wywoławcza
-|-|-
1 2 3 4 5 | budynek betoniarni, warsztatu kowalskiego i magazynu - powierzchnia zabudowy 900,61 m2 posadowione na działce ew. nr 469/9 o pow. 0,44 ha budynek wiaty, warsztatu z garażem i budynek stacji paliw - powierzchnia zabudowy 486,2 m2 posadowione na działce ew. nr 469/10 o pow. 0,60 ha nieruchomość stanowiąca działkę ew. 483 o pow. 1,99 ha nieruchomość rolna stanowiąca działkę ew. 469/3 o pow. 1,02 ha nieruchomość rolna stanowiąca działkę ew. 469/4 o pow. 0,75 ha | 330.000 zł   300.000 zł 125.000 zł 50.000 zł 40.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. w biurze RSP Grudna Kępska w Likwidacji o godzinie 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Nieruchomości można oglądać w poniedziałki i środy w godz. 9.00-14.00, we wtorki i czwartki w godz.
16.00-18.00, w piątki od 8.00 do 12.00.
Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie RSP w Grudnej Kępskiej w Likwidacji pod nr telefonu
13 447 10 11, 502 775 618.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.