1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości, że...
Wróć do listy komunikatów

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity:, Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

 

Województwo:                                                               wielkopolskie

Powiat:                                                                               szamotulski

Gmina:                                                                Wronki

Obręb:                                                                Wartosław

Działka ewidencyjna nr:                              107, o powierzchni 0.4000 ha.

Księga wieczysta nr:                                      PO1A/00058295/4, prowadzona przez Sądu Rejonowego w Szamotułach

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00-zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza nieruchomości jest kwotą netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej.

 

Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość , położona jest w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Wartosław gm. Wronki.

Działka jest niezabudowana w kształcie prostokąta, częściowo położona na stoku nachylonym w kierunku rzeki Warty.

Działka nr 107 objęta jest decyzją  Burmistrza Miasta i Gminy Wronki znak: TI.6730.175.2014 z dnia 19 listopada 2015r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:, Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) winny składać wnioski w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniach od  4 marca 2016 r. do 25 marca 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach (budynek C , korytarz na I piętrze), a ponadto treść wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (http://www.powiat-szamotuly.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (http://bip.wokiss.pl/szamotulyp). Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4,- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 115, 113, telefon 61 29 28 782;781, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

                                                                                                          Starosta Szamotulski