1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

[b]Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”[/b]

ogłasza przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy [b]ul. Zemskiej 34/4, położonego na I kondygnacji, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC, powierzchnia lokalu: 49,60 m2, do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,73 m2 .[/b]

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „Nowy Dwór” przy ul. Zemskiej 35 w sali nr 7 w terminach:

[b]I termin (wyłącznie dla Członków SM „Nowy Dwór”) – 10.08.2020 r. o godz. 12.00[/b]

[b]II termin (dla wszystkich zainteresowanych) – 18.08.2020 r. o godz. 9.00[/b]

[b]III termin (dla wszystkich zainteresowanych) – 26.08.2020 r.  o godz. 9.00[/b]

[b]Cena wywoławcza: 6 282,45 zł/m2. Krok postąpienia: 30,00 zł/m2.[/b]

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu wadium w wysokości 31 200,00 zł płatne na konto SM „Nowy Dwór” o numerze 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wszelkie informacje dot. lokalu i przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 71 356 48 15, 721 721 852 w dni robocze w godzinach: pon. 7.00-18.00, pozostałe dni 7.00-15.00.

Informacje dotyczące przetargu, dokumentacja fotograficzna lokalu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów w SM „Nowy Dwór” dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni:http://www.smnowydwor.com.pl/

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.