1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
 
Zarząd LWSM „MORENA” z siedzibą w Gdańsku,
ul. Migowska 77 A, tel. 58 341-40-63/65
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych LWSM ”Morena”  w Gdańsku
w roku 2019.
 
Formularz w cenie 20 zł brutto zawierający istotne warunki zamówienia można otrzymać w biurze Spółdzielni, pokój nr 22 po uprzednim otrzymaniu faktury i dokonaniu wpłaty w kasie lub na konto bankowe Spółdzielni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 29 listopada 2018 r., godz. 9:00.
Informacji w sprawie udziela: pok.21 ul. Migowska 77A, tel. 58 522-43-15
Zarząd LWSM „MORENA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.