1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCHW LUBLINIE ul. Grodzka...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCHW LUBLINIE ul. Grodzka...

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCHW LUBLINIE
ul. Grodzka 12,20-112 Lublin
tel. (81) 53 71 200,(81) 53 71 203, fax (81) 53 71 201
informuje, że w dniu 11.07.2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej ZNK (I piętro) przy ul. Grodzkiej 12 w Lublinie odbędzie się
przetarg ustny nieograniczony
na objęcie w najem lokali użytkowych.
Ogłoszenie o przetargu zawierające wszystkie wymagane informacje, dostępne jest od dn. 25.06.2019 r. na tablicach ogłoszeń:
- w siedzibie ZNK (na parterze budynku przy ul. Grodzkiej 12 w Lublinie)
- w siedzibach administratorów
- Urzędu Miasta Lublin – ul. Wieniawska 14, VII piętro
- na stronie internetowej Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie:www.znk-lublin.pl (w zakładce Przetargi – lokale użytkowe i reklamy).
Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Lokali Użytkowych ZNK w Lublinie ul. Grodzka 12 pokój 106 w terminiedo 10.07.2019 r. do godz. 13.00.
Druki wymaganych oświadczeń dostępne są pod adresem jw. oraz na stronie internetowej Wynajmującego. W powyższym terminie wymagane wadium winno znaleźć się na koncie ZNK. Wpłaty wadium w kasie ZNK nie są przyjmowane.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych ZNK ul. Grodzka 12, pokój 106 lub tel. (81) 53-71-203,(81) 53-71-227.