1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. Wójt Gminy Dębowiec działając na podstawie art. 35 ust. 1...
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Dębowiec działając na podstawie art. 35 ust. 1...

Wójt Gminy Dębowiec
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.)
informuje, że w dniu 21czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowiec (ul. Katowicka 6) oraz stronie internetowej www.debowiec.bip.info.pl został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
Wójt Gminy Dębowiec
Tomasz Branny