1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. nieruchomość nierolna...
Wróć do listy komunikatów

nieruchomość nierolna...


nieruchomość nierolna

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

**_Tabela 1_**
Lp. | Nr działki | Pow. ha | Położenie | Przeznaczenie w MPZP lub w studium | Cena nieruchomości zł
-|-|-|-|-|-
Obręb | Gmina
1. | 211/4 AM-1 | 1,87 | Sławoszowice | Milicz | 48UP – przeznaczona pod zabudowę usługowo-produkcyjną, na nieruchomości dopuszcza się lokalizację schronisk i innych obiektów opieki nad zwierzętami. | 651 800,00

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nrZSI.WR.SGZ.WR.4240.610.1.610.2019.MF wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych
w dniach25.06.2019-10.07.2019 oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.
WIĘCEJ INFORMACJI: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT SZGZ we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, 54-616 Wrocław, tel. 71 35 63 919 w. 422, e-mail:malgorzata.feliniak@kowr.gov.pl lub na stronie: www.kowr.gov.p
www.kowr.gov.pl