1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. „Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia że:
Wróć do listy komunikatów

„Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia że:

Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 i ul. Pocztowej 1 wywieszono wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wieliczka, obejmujących działkę ewidencyjną
numer 44/1 położoną w Wieliczce obręb 1 i działkę ewidencyjną numer 1728 położoną w Węgrzcach Wielkich oraz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, obejmujących część działki ewidencyjnej numer 1299/48 położonej w Wieliczce obręb 1, działkę numer 985/3 położoną w Wieliczce obręb 1, część działki numer 456/4 położonej w Wieliczce obręb 2.