Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035

Artykuł sponsorowany Grupa CDE Sp.zo.o.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035”. Są one adresowane do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, a w szczególności tych, zainteresowanych tematyką pojazdów elektrycznych, mobilności i transportu.

Elektromobilność to jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnej motoryzacji. W wielu Państwach zachęca się obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem, poprzez system dopłat i przywilejów (np. darmowe parkowanie). Również Polska podejmuje działania, zmierzające do stworzenia w sektorze transportowym warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych takich jak wodór, czy gaz ziemny (CNG/LNG).

Strategia Rozwoju Elektromobilności, jest dokumentem określającym, jakie działania w perspektywie najbliższych 15 lat trzeba podjąć, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Powiecie Ostrowskim. Szczególnie istotny jest okres budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który zawiera będzie dużą pulę środków na ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza - w tym elektromobilność. Strategia zakłada m.in.:

• rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;

• rozwój systemu dróg rowerowych;

• rozwój sieci publicznych wypożyczalni rowerów miejskich i pojazdów elektrycznych;

• modernizacje przystanków miejskich oraz rozwój infrastruktury tzw. SMART-CITY.

Konsultacje społeczne trwać będą od 28 października do 8 listopada 2020 r.

Uwagi do projektu dokumentu mogą być zgłaszane poprzez anonimowy formularz (ankietę):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29vq_e8Gw2cRYZSeofI3HhEiETg9fXA-INFcQLfexS7bN7w/viewform

W ramach konsultacji odbędą się również trzy spotkania konsultacyjne w formie webinarium on-line:

4 listopada 2020 r. o godz. 10.00 wprowadzające w tematykę elektromobilności i treść Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego;

5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 na temat na temat dostępnych dofinansowań i opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych, do udziału w webinarium zachęcamy w szczególności lokalnych przedsiębiorców;

5 listopada 2020 r. o godz. 17.00 na temat na temat dostępnych dofinansowań i opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych, do udziału w webinarium zachęcamy w szczególności lokalnych przedsiębiorców;

Webinary będą prowadzone będą na platformie Facebook:

https://www.facebook.com/110309410869172/live/

W czasie spotkania będzie możliwość zadawania wszelkich pytań związanych z elektromobilnością poprzez czat.

Czas trwania webinaru: ok. 45 minut

Więcej informacji na temat Strategii, konsultacji oraz samej elektromobilności znaleźć można na profilu Facebook Strategii:

https://www.facebook.com/Strategia-Rozwoju-Elektromobilności-na-terenie-Powiatu-Ostrowskiego-110309410869172

oraz stronie Facebook Starostwa Powiatowego w Ostrowii Mazowieckiej

https://www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Ostrowi-Mazowieckiej-275471745896862

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności, finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Dodaj ogłoszenie