Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądzyńskiego” w Ostrołęce ogłasza przetarg

Materiał informacyjny SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRĄDZYŃSKIEGO" W OSTROŁĘCE
Udostępnij:

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądzyńskiego” w Ostrołęce ogłasza przetarg na wykonanie:

  • Projektu wymiany instalacji gazowej wewnętrznej w bloku mieszkalnym czteroklatkowym 40–to mieszkaniowym w Ostrołęce przy ulicy Prądzyńskiego 23
  • Projekt należy wykonać w dwóch wersjach:
  1. Cała instalacja w bloku ma być wykonana z rur stalowych.
  2. Zasilanie pionów i piony mają być wykonane w rur stalowych, rozprowadzenie gazu po mieszkaniach ma być wykonane z rur miedzianych.

Cała instalacja ma mieć tylko jeden licznik gazowy - zbiorczy.
Projekt powinien zawierać wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia do wykonania wymiany instalacji oraz kosztorys inwestorski.
Projekt należy wykonać z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać do Biura Spółdzielni do dnia 31 marca 2021 roku. Wykonanie projektu do 31 maja 2021 roku.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
O wyborze oferty powiadomimy składających oferty.
Dokumentację bloku można otrzymać w Biurze Spółdzielni „Prądzyńskiego” 23/41, tel. 661-335-900.
Spółdzielnia zastrzega sobie odstąpienie od projektu bez podania przyczyny.
Biuro Spółdzielni czynne w poniedziałki w godzinach 16:00 – 18:00.