4/13
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Uchwała nr XV/118/21 rady Gminy Nowy Dwór z 10 lutego 2021...
fot. Aneta Zurek / Polska Press

Podlaskie. Regulamin targowiska w Nowym Dworze

Uchwała nr XV/118/21 rady Gminy Nowy Dwór z 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska „MÓJ RYNEK” w Nowym Dworze

Właścicielem Placu targowego przy ulicy Sidrzańskiej jest Gmina Nowy Dwór. Plac targowy wyposażony jest w instalację odnawialnego źródła energii, które zapewnia 100% pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną – lampa solarna.

Udział powierzchni handlowej Placu targowego przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej Placu targowego wynosi 51,45%.

Udział powierzchni handlowej Placu targowego przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego w stosunku do powierzchni handlowej Placu targowego wynosi 11,63%.

Liczba planowanych sprzedających wynosi 420 osobodni/rok. Liczba stanowisk/stoisk dla rolników na Placu targowym – 23. Cały Plac targowy podzielony został na 4 sektory.

Handel winien odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych, tj. asortyment danego towaru w odpowiednich sektorach i tak:
a) sektor nr 1 – handel artykułami spożywczymi - jaja, nasiona, miód pszczeli,
b) sektor nr 2 – handel odzieżą, obuwiem, galanterią, krawiectwo,
c) sektor nr 3 – handel warzywami, owocami, pieczywem, płodami rolnymi,
d) sektor nr 4 – handel artykułami przemysłowymi, sprzętem RTV,

Dopuszczalne jest parkowanie samochodów, z których dokonywany jest handel: artykułami spożywczymi, pieczywem, meblami, dywanami, maszynami rolniczymi, siatką, rowerami, wikliną i sprzętem AGD.

Plac targowy jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, czynnym:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00
- w soboty 9:00 - 13:00
- w niedziele 9:00 - 13:00

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Placu targowym są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Gminy Nowy Dwór.

Od osób sprzedających, administrator pobiera opłatę targową dzienną za pośrednictwem inkasentów wydających pokwitowanie na blankietach według ustalonego wzoru i wysokości zgodnej z obowiązującą uchwałą Rady Gminy. Pokwitowanie opłaty targowej należy przechowywać do końca trwania targu i okazywać na żądanie inkasentów oraz osób uprawnionych do kontroli.

Rolnicy dokonujący sprzedaży na terenie Placu targowego są zwolnieni z opłaty targowej.

W przypadku, gdy podczas kontroli sprzedający nie będzie posiadał pokwitowania uiszczenia opłaty targowej, zobowiązany jest do ponownego jej uiszczenia.

Pokwitowanie opłaty targowej ważne jest tylko w dniu, w którym zostało wystawione, a w razie jego zagubienia należy wykupić ją ponownie. Pokwitowania opłaty targowej nie wolno odstępować innym sprzedającym.

Sprzedający na Placu targowym są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, poleceń administratora oraz przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Narzędzia pomiarowe używane na Placu targowym powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i używane tak, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia i ważenia.

Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

Po zakończeniu sprzedaży miejsce działalności handlowej i najbliższe otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym.

Za znajdujące się na terenie Placu targowego towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.

Na Placu targowym zabrania się sprzedaży: napojów alkoholowych, zwierząt, mięsa, produktów ropopochodnych i środków ochrony roślin, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni i amunicji i innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub
regulowana na podstawie odrębnych przepisów.

Zabrania się prowadzenia na Placu targowym sprzedaży w drodze przetargów publicznych i licytacji.

Zabrania się ustawiania towarów przez sprzedających w ciągu komunikacyjnym na przejściu dla pieszych i jezdni oraz w miejscach przeznaczonych dla ruchu w sposób tamujący ruch i stwarzających zagrożenie dla pieszych.

Zabrania się na Placu targowym spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

Zabrania się pozostawiania na Placu targowym poza godzinami działalności handlowej Placu targowego.

Zabrania się pozostawiania odpadów powstałych w czasie działalności handlowej w koszach ulicznych.

Zabrania się mocowania namiotów i innych przedmiotów na drzewkach ozdobnych w obrębie Placu targowego.

Na Placu targowym można dokonywać rezerwacji stanowiska. Rezerwacja dotyczy dni targowych. Miejsca rezerwowane są oznaczone i nie mogą być zajmowane przez inne osoby do godz. 8.00. Po tej godzinie stoisko może być zadysponowane przez administratora innemu sprzedawcy.

Zabrania się przenoszenia uprawnień z rezerwacji stanowiska na inne osoby bez zgody administratora Placu targowego. Należność za rezerwację przyjmowana jest z góry przez administratora Placu targowego.

Administrator zastrzega możliwość zawieszenia rezerwacji miejsca na oznaczony dzień ze wskazaniem sprzedającym miejsc zastępczych w obrębie Placu targowego.

Książka skarg i wniosków jest dostępna na żądanie zainteresowanych w siedzibie administratora Placu targowego.

Zobacz również

Burmistrz Makowa Maz.:Stawiamy na ekonomię i ekologię. Przed nami duże wyzwania

Burmistrz Makowa Maz.:Stawiamy na ekonomię i ekologię. Przed nami duże wyzwania

TOP 13 najlepszych atrakcji dla dzieci blisko Warszawy. Które są zupełnie za darmo?

TOP 13 najlepszych atrakcji dla dzieci blisko Warszawy. Które są zupełnie za darmo?

Polecamy

Wybuchy w okupowanej przez Putina Nowej Kachowce [MAPA]

Wybuchy w okupowanej przez Putina Nowej Kachowce [MAPA]

Oskarżony o usiłowanie morderstwa słynnego pisarza

Oskarżony o usiłowanie morderstwa słynnego pisarza

Wypadek w Kosewie. Zderzyły się dwa pojazdy

Wypadek w Kosewie. Zderzyły się dwa pojazdy

Dodaj ogłoszenie