Region. Rusza Budżet Obywatelski Mazowsza - zgłoś projekt

Materiał partnera zewnętrznego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Udostępnij:
Ścieżki rowerowe, sprzęt medyczny, akcje profilaktyczne dla mieszkańców czy warsztaty z rękodzieła to tylko kilka z wielu pomysłów, jakie mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty już od 2 marca. W puli jest 25 mln zł.

Mazowsze jest jednym z pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę, że jest to największy i najludniejszy region w kraju, będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

To kolejna inicjatywa samorządu województwa, która ma służyć aktywizacji mieszkańców Mazowsza. Oddajemy im głos. Chcemy poznać ich pomysły i potrzeby. To oni zdecydują na realizację jakich przedsięwzięć i projektów zostaną przeznaczone środki z budżetu województwa

– podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

JAKA JEST PULA ŚRODKÓW?

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pule podregionalne i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tej inicjatywie. To szansa, aby zgłosić ciekawe pomysły i zmienić swoje najbliższe otoczenie. Na każdym etapie projektu mieszkańcy mogą liczyć na naszą pomoc

– mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Nabór potrwa od 2 do 31 marca. Następnie wszystkie wnioski będą oceniane. Potem powstanie wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych ocenionych negatywnie. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Ostatnim etapem będzie głosowanie, podczas którego Mazowszanie zdecydują, jakie inicjatywy będą w przyszłym roku realizowane w ramach BOM. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby małoletniej głos oddaje jej przedstawiciel ustawowy. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej. Mieszkańcy bez dostępu do komputera lub internetu będą mogli oddać głos korzystając ze specjalnie w tym celu przygotowanych stanowisk w siedzibie urzędu i w delegaturach. Ostateczną listę wybranych projektów poznamy pod koniec sierpnia.

WAŻNE TERMINY

  • 2-31 marca 2020 r. – nabór projektów;
  • 1 kwietnia-29 maja 2020 r. – ocena projektów;
  • 20 lipca-16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów;
  • do 31 sierpnia 2020 r. – wyniki głosowania;
  • 2021 r. – realizacja projektów

JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw czy zakupu karetek jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Warto jednak pamiętać, że zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

Krok po kroku - JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT ?

  • przygotuj projekt;
  • wypełnij formularz dostępny na stronie https://bom.mazovia.pl/
  • zbierz min. 50 podpisów od mieszkańców Mazowsza popierających Twoją inicjatywę;
  • zgłoś projekt drogą elektroniczną, dostarcz osobiście do urzędu marszałkowskiego bądź jego delegatury lub prześlij w formie papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „BOM-projekt”;

Wideo

Dodaj ogłoszenie