Radnym się polepszyło

Redakcja
Miejscy radni - jak wszyscy pełniący funkcje publiczne - muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Przyjrzeliśmy się temu, co mają radni. Podstawowy wniosek: są bogatsi niż przed rokiem

2011 to pierwszy pełny rok nowej kadencji, dochody radnych - zwłaszcza debiutantów - są więc wyraźnie wyższe niż przedrokiem, bo powiększone o diety. W Ostrowi Mazowieckiej szeregowy radny pobrał w ubiegłym roku z miejskiej kasy ponad 11 tys. zł. Funkcyjni dostali więcej, przewodnicząca rady nawet ok. 24 tys. zł. Dla wielu radnych diety stanowią znaczącą część ich dochodów - dla czterech to więcej niż połowa ich wynagrodzenia. Dla jednego radnego dieta to jedyny dochód, bo działalność gospodarcza, którą prowadzi, przyniosła mu straty.

Obraz radnego

Już przed rokiem pisaliśmy, że przekrój społeczny radnych jest nietypowy, zatem i przeciętne dochody radnych są nietypowe, w tym wypadku znacznie wyższe niż przeciętnego ostrowianina. W 21-osobowej radzie jest aż 10 przedsiębiorców, a ponadto m.in. troje nauczycieli, dwóch rolników, instruktorka z MDK, dwoje pracowników Fabryki Mebli Forte oraz emeryt i rencista.

Radni mają też większe majątki niż przeciętny ostrowianin, w sumie ich nieruchomości - według ich wycen - osiągnęły łączną wartość 23,3 mln zł. Wypada więc 1,1 mln zł na jednego radnego. Ostrowscy radni zarabiają także więcej od przeciętnego Kowalskiego. W ubiegłym roku ich łączne wynagrodzenia wyniosły prawie 2,5 mln zł brutto. To oznacza, że przeciętny radny zarobił 119 tys. zł rocznie, czyli 9900 zł miesięcznie. To mniej więcej trzy razy więcej niż wynosi średnie wynagrodzenie w ostrowskich firmach.

Radni mają w sumie ok. 1,3 mln zł oraz 41 tys. USD i 10,8 tys. euro oszczędności (więcej niż przed rokiem). Wypada więc na jednego radnego 61,5 tys. zł, 516 euro oraz 1950 USD.

Co ciekawe, radni raczej nie lubią się zadłużać. Kredyty do spłacenia ma dziewięcioro radnych (w sumie jest to ok. 6,1 mln zł, 75 tys. CHF oraz 33,2 tys. euro), ale o poważnych, czyli sześciocyfrowych kwotach można mówić tylko w czterech przypadkach. Rekordzista ma do spłacenia ponad 5,6 mln zł!

Przed rokiem nie wszyscy radni ujawnili swoje dochody. W tym roku było znacznie lepiej. Tylko jeden radny, przedsiębiorca, podał w oświadczeniu przychody, ale skontaktowaliśmy się z nim i podał nam także swój dochód brutto.
Ogólnie można powiedzieć, że najbardziej majętnym radnym jest Lech Godlewski. To on zarobił najwięcej w ubiegłym roku, on ma największy majątek, ale on także ma najwięcej kredytów do spłacenia.

Dochody

Tak jak przed rokiem, najwyższe dochody w 2011 roku osiągnął radny Lech Godlewski - w sumie jest to 963.977 zł 16 gr brutto. Najbardziej znaczącą pozycją w dochodach jest to, co zarobił prowadząc firmę budowlano-handlową (931.308 zł). Na etacie zarobił 42.744 zł, a w ramach umowy-zlecenia 21.444 zł. Miał 6000 zł dochodu z gospodarstwa rolnego oraz 11.060 zł z diet. Od dochodów trzeba odjąć 48.579 zł strat z tytułu udziałów w spółce Rogopol (radny jest jej likwidatorem). Nie wiemy, czy dochody radnego są wyższe niż przed rokiem, bo wtedy w oświadczeniu podał przychody ze swojej firmy, a nie dochody.

Drugi pod względem zarobków jest radny Jacek Wilczyński - właściciel firmy wielobranżowej. Zarobił w sumie 315.454 zł brutto, z czego 301.483 zł dała mu firma. Jego dochody z firmy w ciągu roku wzrosły o ok. 37 tys. zł.

Trzeci w tym rankingu jest radny Krzysztof Laska z dochodem 152.963 zł 37 gr, z czego lwią cześć stanowią dochody z jego firmy szwalniczej (133.120 zł). Ogólnie zarobił o nieco ponad 3000 zł więcej niż przed rokiem.

Trzej pierwsi w tym rankingu zarobili w sumie ponad 57 proc. dochodów wszystkich radnych.

Dochody pozostałych radnych przedstawiają się następująco.

4. Edward Zalewski (właściciel sklepu) zarobił 148.374 zł - o ponad 25,8 tys. zł więcej niż rok temu. Ma tylko dwa źródła dochodów: działalność gospodarcza (135.451 zł) i diety (12.923 zł).

5. Roman Świedziński (kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej) zarobił 107.273 zł, o 36,2 tys. zł więcej niż w 2010 roku. Najwięcej dostał ze swojego zakładu pracy (71.886 zł), do tego 23.743 zł emerytury (renty) oraz 11.642 zł z diet.

6. Krzysztof Łukaszewski (właściciel zakładu usługowego) wykazał w oświadczeniu 95.970 zł dochodów - o ponad 10 tys. zł więcej niż przed rokiem. Dochody z firmy stanowią 82 tys. zł, a z diety radnego - 13.970 zł.

7. Mieczysław Równy (współwłaściciel firmy) zarobił 91.138 zł. Oprócz dochodów z firmy (70.300 zł) i diet (13.970 zł) wykazał także w oświadczeniu 6000 zł z dzierżawy mieszkania. Radny zarobił w sumie o ponad 8000 zł więcej niż przed rokiem.

8. Beata Herman (nauczycielka) zarobiła 84.090 zł (o 15.662 zł więcej niż rok temu). Największą część jej dochodów stanowi nauczycielska pensja - 65.767 zł. Do tego doszło 11.496 zł diet oraz 6825 zł z tytułu sprawowania funkcji kuratora społecznego.
9. Maria Bębenek (specjalistka do spraw BHP w Fabryce Mebli Forte) uzyskała w ubiegłym roku dochód 76.444 zł (o 8234 zł więcej niż rok wcześniej). Oprócz wynagrodzenia za pracę (53.584 zł) zarobiła też 6400 zł na umowę-zlecenie i otrzymała 16.459 zł diet.

10. Bogumił Konrad (nauczyciel) zarobił w zeszłym roku 76.243 zł (o 3256 zł więcej w porównaniu z 2010 rokiem). Największy jego dochód to wynagrodzenie za pracę - 64.151 zł.

11. Zbigniew Krych (technolog w Fabryce Mebli Forte) miał w zeszłym roku 67.947 zł dochodów (o ponad 10 tys. zł więcej niż przed rokiem). W zakładzie pracy zarobił 56.450 zł, do tego doszło 11.496 zł.

12. Hanna Sasinowska (instruktorka w Miejskim Domu Kultury, przewodnicząca rady) zarobiła w 2011 roku 67.815 zł, czyli aż o 23.187 zł więcej niż rok wcześniej. Dieta przewodniczącej (23.847 zł) stanowi więcej niż połowę jej zarobków z pracy (43.968 zł).

13. Eugeniusz Gałązka (emeryt, wiceprzewodniczący rady) uzyskał w zeszłym roku 65.230 zł dochodu: 48.920 zł emerytury i 16.310 zł diet. W sumie było to tylko o 927 zł więcej niż w 2010 roku.

14. Mirosław Gromek (właściciel zakładu instalacji elektrycznych) zarobił 60.491 zł (o 28.201 zł więcej niż rok wcześniej). Praca we własnej firmie dała mu 48.994 zł, a praca w radzie - 11.496 zł.

15. Małgorzata Bartkiewicz (żyje z wynajmu lokali) uzyskała w ubiegłym roku 57.114 zł dochodów, z czego 46.200 zł z wynajmu, a 10.914 zł z diet. Jej dochody są o nieco ponad 800 zł niższe w porównaniu z poprzednim rokiem.

16. Stanisław Dylewski (emerytowany nauczyciel) miał 42.568 zł dochodu - o 11.400 zł więcej niż w zeszłym roku. Najpoważniejszymi jego składnikami były: 18.818 zł emerytury i 11.642 zł diet.

17. Krzysztof Listwon (rencista) uzyskał 41.365 zł dochodu (o 6941 zł więcej niż przed rokiem). 13. 493 zł stanowi jego renta, 12.284 zł dochód z gabinetu weterynaryjnego, a 11.622 zł dieta radnego. Do tego dochodzi 3966 zł z umowy-zlecenia.

18. Edward Podbielski (rolnik) miał 10 tys. zł dochodu z gospodarstwa oraz 12.457 zł diet - w sumie 22.457 zł. To o prawie 7500 zł więcej niż w 2010 roku.

19. Mateusz Lendzioszek (przedsiębiorca) zarobił w ubiegłym roku zaledwie 16.043 zł, w tym jest 10.472 zł z diet radnego. To w sumie aż o 48.885 zł mniej niż w ubiegłym roku!

20. Andrzej Pęksa (rolnik) wykazał w ubiegłym roku 4000 zł dochodu z gospodarstwa i 10.769 zł z diet. To aż o 9.489 zł więcej niż przed rokiem.

21. Andrzej Tułowiecki (przedsiębiorca) jest jedynym w gronie radnych, któremu nie wyszło w działalności gospodarczej i zanotował wysoką stratę (ponad 79 tys. zł!). Jego dochodem były tylko diety (11.311 zł), więc strata zmniejszyła się do 67.866 zł. W 2010 roku radny był na plusie, miał w sumie 52.376 zł dochodu.

Nieruchomości

Największym majątkiem dysponuje radny Lech Godlewski: dwa domy, mieszkanie, gospodarstwo rolne, dwa lokale użytkowe oraz wiele działek budowlanych łącznej wartości prawie 10 mln zł! Przed rokiem jego nieruchomości miały wartość ponad 12,7 mln zł.

Następny w kolejności radny Jacek Wilczyński ma 200-metrowy dom wart 500 tys. zł oraz kilka działek wartości 1,7 mln zł. Warto w tym miejscu dodać, że radny rozwija firmę: w 2011 roku przybyły mu 4 ciągniki siodłowe z naczepami. Radny Mieczysław Równy posiada dom, trzy mieszkania i działkę łącznej wartości 1 mln 353 tys. zł.

Sporo nieruchomości ma radny Andrzej Pęksa: dom, mieszkanie, dwie działki budowlane i gospodarstwo oszacował na 1 mln 350 tys. zł. W ostatnim roku stan posiadania radnego powiększył się o jedną działkę oraz 4-letnie audi A6.

Radna Małgorzata Barkiewicz posiada dwa domy i 30-hektarowe gospodarstwo rolne wartości 1 mln 250 tys. zł, a radny Edward Zalewski dom, sklep, gospodarstwo rolne i 3 ha lasu, co - jego zdaniem - warte jest w sumie 1 mln 120 tys. zł.

Nieruchomości pozostałych radnych są - ich zdaniem - warte poniżej 1 mln zł. Na samym końcu tej listy plasują się: radny Stanisław Dylewski (mieszkanie 75,5 m kw. wartości 200 tys. zł i działka ogrodnicza w wieczystej dzierżawie), radny Zbigniew Krych (mieszkanie 56 m kw. warte 150 tys. zł i działka rolna wartości 15 tys. zł), radny Roman Świedziński (dom 95 m kw. oszacowany przez niego na 150 tys. zł) oraz radna Maria Bębenek (mieszkanie 37,8 m kw. wartości 90 tys. zł oraz działka 1079 m kw. oszacowana na 12 tys. zł.

Oszczędności

Tylko czworo radnych nie ma żadnych oszczędności (Stanisław Dylewski, Mirosław Gromek, Zbigniew Krych i Hanna Sasinowska). Ci, którzy mieli coś przed rokiem, na koniec 2011 roku mieli przeważnie więcej.

Najwięcej zaoszczędził radny Eugeniusz Gałązka (514 tys. zł i 6700 USD) - to o 15 tys. zł i 300 USD więcej niż przed rokiem. Spore oszczędności ma także radna Małgorzata Bartkiewicz - 220 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Radny Andrzej Tułowiecki ma 110 tys. zł i 7300 euro oszczędności (zmalały mu o 8700 euro). Znaczące oszczędności mają jeszcze radni: Krzysztof Listwon - 10 tys. zł, papiery wartościowe za 80 tys. zł oraz 20 tys. USD, Andrzej Pęksa - 40 tys. zł i 15 tys. USD, Mieczysław Równy - 80 tys. zł.

Co ciekawe, wzrosła liczba radnych z oszczędnościami. W ciągu roku dołączyli do tego grona: radny Mateusz Lendzioszek (ma 5000 zł oszczędności) oraz radny Mieczysław Równy (80 tys. zł).

Kredyty

Większość radnych (12 z 21 radnych) nie ma ani grosza kredytu. Z tych, co mają, najwięcej do spłacenia ma radny Lech Godlewski - 5,6 mln zł oraz 33.180 euro (o prawie 3,4 mln zł więcej niż przed rokiem).

Radny Krzysztof Laska ma do spłacenia 75 tys. CHF kredytu mieszkaniowego oraz 3500 zł kredytu budowlanego (przez rok zmniejszyły się o prawie 5000 CHF oraz 16.500 zł). Radny Edward Zalewski ma 200 tys. zł kredytu (o 50 tys. zł mniej niż przed rokiem), a radny Mieczysław Równy 180 tys. zł (o 30 tys. mniej). Zmniejsza się także kredyt radnego Jacka Wilczyńskiego - ma do spłacenia 45 tys. zł, czyli o 25 tys. zł mniej. Pozostali radni mają kredyty poniżej 20 tys. zł

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie