Powszechny Spis Rolny

Materiał informacyjny Biuro Reklamy Gazet Lokalnych Sp. z o.o.
1.09-30.11.2020 rozwiąż krzyżówkę statystyczną i zgarnij nagrody!

Wejdź na stronę https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/konkurs_prasowy, wypełnij formularz i wyślij rozwiązanie.

Nagrodzimy 10 czytelników, których prawidłowe odpowiedzi zostaną dostarczone jako pierwsze oraz ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi wylosujemy trzy atrakcyjne nagrody.

Dodaj ogłoszenie