Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - rekrutacja na półmetku. Dołącz do grona naszych studentów!

Materiał partnera zewnętrznego
PWSZ Ciechanów
Dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, który wypadł wyjątkowo dobrze.

Jak dotychczas największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się kierunki licencjackie:

  • pielęgniarstwo,
  • ekonomia,
  • logistyka.

Dobrze przebiega też rekrutacja na nowo uruchomionych studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie. Z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończono rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Na nowym kierunku Zarządzanie zostaną uruchomione dwie specjalności:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie finansami.

Absolwent zyska umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji państwowej różnych szczebli. Równocześnie uzyska w czasie studiów wiedzę pozwalającą samodzielnie ocenić sytuację finansową firmy. Na studia drugiego stopnia będą rekrutowani absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Studia magisterskie

Od nowego roku akademickiego uczelnia wprowadziła jednolite stacjonarne studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów legitymujących się świadectwem dojrzałości.

Przypominamy że studia stacjonarne są bezpłatne. Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studentom utrzymać się w trakcie studiów. Uczelnia wspiera także najlepszych studentów poprzez stypendia za najwyższe wyniki. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu Studenta otrzymują dodatek do stypendium na pokrycie kosztów zamieszkania. Są jeszcze wolne miejsca na kierunkach inżynierskich. Znając zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników z tytułem inżyniera szczególnie na te kierunki zapraszamy.

Drugi etap rekrutacji potrwa do 21 września 2019 r. www.pwszciechanow.edu.pl.