Ostrów Mazowiecka. Zarząd Powiatu ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

Materiał partnera zewnętrznego
pixabuy
Udostępnij:
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zawiadamia, że został ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska obręb Komorowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/3 o pow. 4,7700 ha.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 9 000,00 zł(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Wysokość wadium – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 68 (pok. nr 14, sala konferencyjna).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51 oraz zamieszczono na stronach internetowych www.powiatostrowmaz.pl i www.bip.powiatostrowmaz.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami tel. 29 645 71 31.

Dodaj ogłoszenie