Ostrołęka. Pieniądze dla stowarzyszeń i organizacji z zakresu kultury podzielone. Kto dostał, kto nie?

Piotr Ossowski
Piotr Ossowski
Ostrołęka. Pieniądze dla stowarzyszeń i organizacji z zakresu kultury podzielone. Kto dostał, kto nie? Publikujemy pełna listę dotacji.

Miasto rozstrzygnęło konkurs na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie kultury. Jak co roku, o dotacje można się było starać w trzech działach: na organizację imprez lub projektów kulturalnych, na wydawnictwa i na prowadzenie Kroniki Miasta.

Co się rzuca w oczy?

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy przy lekturze podziału tegorocznych dotacji to brak kasy na prowadzenie kroniki miasta. Wniosek o dotację złożyło Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Nie dostanie jednak na to pieniędzy… Powód? Jak udało nam się ustalić, w tym roku dotacja nie została przyznana, ponieważ miastu nie przedstawiono kroniki za 2019 rok! Przypomnijmy też, że przez lata prowadzeniem kroniki zajmowało się Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. Robił to znany regionalista Czesław Parzych. Kiedy zrezygnował – z powodów osobistych – z tego zadania, o dotację na prowadzenie kroniki miasta wystąpiło w zeszłym roku OTN. Dostało 12 000 zł (takiej wysokości dotacja przyznawana była od lat). W tym roku dotacji nie będzie.

W tym roku – wspomniane już tutaj – Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki złożyło siedem wniosków o dotację na wydanie kolejnych książek. W czterech przypadkach miasto zdecydowało o przyznaniu dotacji… Ta sprawa budziła spore emocje, bo – przypomnijmy – w zeszłym roku TPO nie dostało od miasta ani złotówki. Oczywiście miało to związek z lokalną polityką. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki od lat zajmuje się wydawaniem książek i organizacją imprez kulturalnych, ale także aktywnie działa na lokalnej scenie politycznej, choćby przez wystawianie kandydatów do rady miasta. W poprzednich latach TPO dość jednoznacznie popierało prezydenta Janusza Kotowskiego. Po zmianie władzy w mieście TPO zapłaciło za to poparcie i polityczne zaangażowanie utratą dotacji. Rykoszetem dostało się też lokalnym autorom…

Zobacz inne materiały

Poniżej publikujemy pełne listy dotacji miejskich dla organizacji i stowarzyszeń z zakresu kultury.

Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, popularyzacja tradycji i historii regionu oraz przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla mieszkańców Miasta Ostrołęki

 • V Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia" - Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce – 45 000 zł
 • "Wstań Polsko moja! Uderz w czyn!". Konferencja popularnonaukowa „Mazowsze Północno-Wschodnie w pierwszych latach niepodległości (1918-1922)" - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika – 0 zł
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – 4000 zł
 • II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych „Kulturkunde Masters" - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce "Jedynka" – 1450 zł
 • „Z piosenką łatwiej iść przez życie" IX Ostrołęcki Przegląd Piosenki Dziecięcej „Rodzinnie" - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce „Jedynka" – 2000 zł
 • Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA - Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – 4000 zł
 • Piknik historyczno-edukacyjny „Zostań Ochotnikiem 1920 r." - Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi" – 40 000 zł
 • Koncert patriotyczny Ostrołęka Powstańcom Warszawskim - Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – 8000 zł
 • „Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą…” - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce – 0 zł
 • Warsztaty muzyczne z Maciejem „Ślimakiem” Starostą w Ostrołęce - Stowarzyszenie Anatomia Rocka – 5000 zł
 • Znam zabytki mojego miasta. Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce. Warsztaty zabytkowej architektury Miasta Ostrołęka dla dzieci - Fundacja Nowoczesny Konin – 1470 zł
 • Znam zabytki mojego miasta. Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce. Warsztaty zabytkowej architektury Miasta Ostrołęka dla dzieci - Fundacja Nowoczesny Konin – 0 zł
 • Zawody kawaleryjskie, żywą lekcją historii w 100. rocznicę bitwy pod Zasławiem - Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – 8000 zł
 • Wakacyjne warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej OSP w Ostrołęce - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce – 4000 zł
 • Utrzymanie i prowadzenie Orkiestry Dętej OSP w Ostrołęce - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce – 0 zł
 • XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii - Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – 7000 zł
 • II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „TEATRAKCJE” - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość” – 2500 zł
 • Plenerowa wystawa fotografii "Rumunia bez kliszy" - Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – 0 zł
 • Kurpiowski Tryptyk Kulturalny - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – 5000 zł
 • Tydzień po kurpiowsku - Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje – 2000 zł
 • Ważni w dziejach Ostrołęki, kontynuacja - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce – 0 zł
 • Symfonia na skrzypce i dj-a - projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Ostrołęki - Fundacja Ewy Johansen „Talent" – 8000 zł
 • XXXIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski i Poetycki „Pierwszy krok w poezję" - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – 2500 zł
 • Twórczość ludowa jako pasja integrująca mieszkańców Ostrołęki. Edycja 2020 - Stowarzyszenie "Unikat-Przyjazna Gmina" – 4000 zł
 • Kolekcjonerska Giełda Różności. Edycja 2020 - Stowarzyszenie "Unikat-Przyjazna Gmina" – 5000 zł
 • Dionizje 2020 i XXVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – 6000 zł
 • VII Festiwal Muzyczny Etnosakralia Kurpiowskie - Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach „Etno-klasyka” – 8000 zł
 • Kolekcjonerstwo jako pasja integrująca mieszkańców Ostrołęki. Edycja 2020 - Stowarzyszenie "Unikat-Przyjazna Gmina" – 3000 zł
 • II Olimpiada wiedzy o Kurpiach - Związek Kurpiów – 3000 zł
 • Przystanek Literacki Ostrołęka - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – 7000 zł
 • Konferencja naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego „ Kronika miejska: historia, świadectwo dziejów i promocja na Mazowszu z uwzględnieniem Ostrołęki - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika – 0 zł
 • Konkurs filmowy Patria Nostra - Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra – 0 zł
 • „Klasyki kina w Ostrołęce": pokazy kina plenerowego - Fundacja Rozwoju Kinematografii – 20 000 zł
 • Ostrołęka słucha. Literackie spotkania z filozofią w tle - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Ostrołęce – 2500 zł
 • Henryk Syska: Obchody 100. rocznicy urodzin pisarza tej ziemi - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki - 1500 zł
 • Spacerkiem po Ostrołęce - Spółdzielnia Socjalna "KELE" - 3000 zł

Działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców

 • III wydanie książki Anny Nosek pt. Poszarpane nasze losy - Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrolęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” – 0 zł
 • Wydawnictwo Słowem i piórem (II) czyli "Okazjonałki" - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce – 0 zł
 • Czesław Parzych "Za głosem serca" - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 4000 zł
 • Tirsa Otulina "Opowieści rozsiane" - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 2000 zł
 • Arkadiusz Kruczyk "Historia jednego ciągu" - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 0 zł
 • "Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 8 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 3000 zł
 • Stanisław Kałucki "Wierszykowanie" - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 0 zł
 • "Dziewczyna z Ostrołęki", Lucyna Wiśniewska-Rutkowska - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 0 zł
 • "I(nk)luzje", Barbara Zakrzewska - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 4000 zł
 • Poczet Zasłużonych dla Ostrołęki - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce – 10 000 zł
 • Publikacje cyklu "Biblioteczka Przydroży" - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – 9000 zł
 • Wydanie II, poprawione i uzupełnione książki "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980-2020)" - Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Region Mazowsze Pracowników Oświaty i Wychowania – 0 zł
 • Publikacja: Henryk Syska: „O czarne wody Narwi” - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – 3000 zł
 • Encyklopedia kurpiowska - dokumentacja zjawisk dziedzictwa Kurpiów i popularyzacja w formie interaktywnej (etap I) - Związek Kurpiów – 0 zł

Dokumentowanie historii najnowszej miasta Ostrołęki, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych w formie Kroniki Miasta Ostrołęki

 • Kronika Miasta Ostrołęki Rok 2020 - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika – 0 zł

Danuta Stenka w nowym serialu "Nieobecni". Jak go ocenia?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie