MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Olszewo-Borki. 125 inwestycji z powiatów ostrołęckiego i makowskiego ze wsparciem Mazowsza. 7.06.2022. Zdjęcia

Piotr Ossowski
Piotr Ossowski
W poniedziałek 6 czerwca 2022, w Olszewie-Borkach władze Mazowsza wręczały przedstawicielom samorządów z powiatów ostrołęckiego i makowskiego promesy dofinansowań do inwestycji w kilku mazowieckich programach wsparcia.

Mazowsze dla sołectw

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 99 to inicjatywy z powiatów ostrołęckiego i makowskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczą blisko milion złotych. Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną budynki świetlic, strażnice OSP oraz chodniki. Pojawi się nowe oświetlenie uliczne, powstaną także nowe place zabaw, boiska, czy wiaty rekreacyjne.

Lista dofinansowanych zadań
(po nazwie gminy, nazwa zadania i kwota)

 • Czerwonka - Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Walędzięta - 10 000,00 zł
 • Czerwonka - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki - 10 000,00 zł
 • Czerwonka - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki - 10 000,00 zł
 • Czerwonka - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałęczyn - 10 000,00 zł
 • Czerwonka - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze - 10 000,00 zł
 • Karniewo - Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w sołectwie Żabin Karniewski - 10 000,00 zł
 • Karniewo - Zagospodarowanie terenu przy stawie w sołectwie Chrzanowo-Bronisze - 10 000,00 zł
 • Karniewo - Modernizacja budynku gminnego w sołectwie Chełchy –Klimki - 10 000,00 zł
 • Karniewo - Modernizacja budynku gminnego w sołectwie Romanowo - 10 000,00 zł
 • Karniewo - Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Remont łazienki w strażnicy w msc. Amelin - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Remont dachu na strażnicy w msc. Grądy - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Montaż detektorów prędkości w msc. Drążdżewo - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Termomodernizacja strażnicy w msc. Chłopia Łąka - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Modernizacja wiaty przystankowej w msc. Krasnosielc - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobino Wielkie - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowiec - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodkowo-Kuchny - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodkowo Wielkie - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wola-Józefowo - 10 000,00 zł
 • Krasnosielc - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Łazy, Bobino-Grzybki - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady-Huta - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdalec - 10 000,00 zł
 • Płoniawy-Bramura - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Płoniawy - 10 000,00 zł
 • Różan - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chełstymakowski10 000,00 zł
 • Różan - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowości Chrzczonki - 6 888,00 zł
 • Rzewnie - Montaż oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie miejscowości Brzóze Duże - 10 000,00 zł
 • Rzewnie - Montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Rzewnie - 10 000,00 zł
 • Rzewnie - Montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczki Kawki - 10 000,00 zł
 • Rzewnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drozdowo - 10 000,00 zł
 • Rzewnie - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i montaż lampy solarnej w miejscowości Łasiewity - 10 000,00 zł
 • Rzewnie - Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz remont przystanku autobusowego w miejscowości Napiórki Ciężkie - 10 000,00 zł
 • Rzewnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grudunki - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Zagospodarowanie przestrzeni w centrum sołectwa Nowe Sypniewo - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chełchy - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jarzyły - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Poprawa estetyki wsi poprzez ułożenie kostki brukowej wokół Domu Kultury w sołectwie Nowe Gąsewo - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Rawy - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Boruty - 10 000,00 zł
 • Sypniewo - Zagospodarowanie placu wiejskiego oraz budowa oświetlenia w msc. Olki - 10 000,00 zł
 • Szelków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin - 10 000,00 zł
 • Szelków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaptury - 10 000,00 zł
 • Szelków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzanka - 8 000,00 zł
 • Szelków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rostki - 7 500,00 zł
 • Szelków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Głódki - 6 000,00 zł
 • Baranowo - Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo - 7 500,00 zł
 • Baranowo - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka - 10 000,00 zł
 • Baranowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzoł - 10 000,00 zł
 • Baranowo - Wykonanie pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby kulturalno-społeczne mieszkańców Sołectwa Ramiona - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Modernizacja placu zabaw w msc. Grodzisk Duży - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Remont i wykonanie chodnika w msc. Skarżyn - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Budowa altanki w msc. Dobki Stare - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Wykonanie chodnika w msc. Piski - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z doposażeniem placu wiejskiego w msc. Borek - 10 000,00 zł
 • Czerwin - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Grodzisk Wieś - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa oświetlenia ulicznego w Damiętach - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa placu zabaw w Jemielistem - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa wiaty rekreacyjnej w Górach - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie - 10 000,00 zł
 • Goworowo - Remont dachu na budynku świetlicy w Brzeźnie Kolonii - 10 000,00 zł
 • Kadzidło - Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Siarczej Łące - 10 000,00 zł
 • Kadzidło - Wykonanie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie - 10 000,00 zł
 • Kadzidło - Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Chudku - 10 000,00 zł
 • Kadzidło - Zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Gralach - 10 000,00 zł
 • Kadzidło - Wykonanie wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kuczyńskich - 10 000,00 zł
 • Lelis - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm. Lelis - 10 000,00 zł
 • Lelis - Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm. Lelis - 10 000,00 zł
 • Lelis - Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm. Lelis - 10 000,00 zł
 • Lelis - Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm. Lelis - 10 000,00 zł
 • Lelis - Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm. Lelis - 10 000,00 zł
 • Łyse - Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dawia - 10 000,00 zł
 • Łyse - Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Plewki - 10 000,00 zł
 • Łyse - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Grądzkie - 10 000,00 zł
 • Łyse - Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Serafin - 10 000,00 zł
 • Myszyniec - Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek - 10 000,00 zł
 • Myszyniec - Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Perosy - etap II - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Budowa chodnika w msc. Dobrołęka - etap III - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Zakup domku drewnianego dla sołectwa Zabiele-Piliki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w msc. Nakły - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Zakup kontenera letniskowego całorocznego dla msc. Kruki - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Doposażenie placu zabaw w msc. Drężewo - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Budowa ogrodzenia w msc. Białobrzeg Bliższy - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Rataje - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Budowa oświetlenia na terenie msc. Żebry-Chudek - 10 000,00 zł
 • Olszewo-Borki - Wykonanie zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w msc. Kordowo - 10 000,00 zł
 • Rzekuń - Doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie Borawe gmina Rzekuń - 10 000,00 zł
 • Rzekuń - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Goworki gmina Rzekuń - 10 000,00 zł
 • Rzekuń - Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żmijewek - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo- etap I - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady - 8 500,00 zł
 • Troszyn - Modernizacja oświetlenia w msc. Sawały - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzaski - 10 000,00 zł
 • Troszyn - Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce - 10 000,00 zł

Ogródki działkowe ze wsparciem Mazowsza

W ramach programu Mazowsze dla działkowców samorządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. W tym roku samorząd województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych ogrodów działkowych, na których realizację przeznaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości 78 tys. zł otrzyma także 5 ogrodów działkowych z Ostrołęki, Makowa Mazowieckiego i Czerwina.

 • Miasto Maków Mazowiecki – ROD "METALOWIEC" - Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec - 16 000,00 zł
 • Miasto Ostrołęka – ROD "CZECZOTKA" - Remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów - 20 000,00 zł
 • Miasto Ostrołęka - ROD "PODRĘŻEWO"- Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD „PODRĘŻEWO” - 2 000,00 zł
 • Miasto Ostrołęka - ROD "BEMOWO" - Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową – etap I - 20 000,00 zł
 • Gmina Czerwin - ROD "POD DZIUPLĄ" - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego „Pod Dziuplą” w Czerwinie - 20 000,00 zł

Mazowieckie gminy stawiają na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów ostrołęckiego i makowskiego wsparcie w wysokości ponad 325 tys. zł otrzyma 9 inicjatyw. Dotyczą one m.in. monitoringu jakości powietrza i kontroli palenisk domowych, czyszczenia na mokro dróg miejskich, akcji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców czy zakupu urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim gminom we wdrażaniu przepisów uchwały antysmogowej oraz działań naprawczych, wynikających z programu ochrony powietrza.

Ponad 830 tys. zł na ochronę klimatu

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, montaż lamp solarnych, nowe nasadzenia czy retencjonowanie wody – to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 157 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 830 tys. zł otrzyma także 12 projektów z powiatów ostrołęckiego i makowskiego.

 • Miasto Maków Mazowiecki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima,
 • Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim - 54 000,00 zł
 • Gmina Czerwonka - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka - 55 769,00 zł
 • Gmina Różan - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Różan - 75 534,00 zł
 • Gmina Szelków - Utworzenie terenów zieleni na terenie Gminy Szelków - 63 720,00 zł
 • Gmina Rzewnie - Energooszczędne solarne oświetlenie zewnętrzne na terenie Gminy Rzewnie - 28 800,00 zł
 • Gmina Młynarze - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Młynarze - 70 000,00 zł
 • Miasto Ostrołęka - Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce - 100 000,00 zł
 • Gmina Kadzidło - Tworzenie terenów zielonych z innowacyjnymi elementami łagodzącymi zmiany klimatu - 35 690,00 zł
 • Gmina Olszewo-Borki - Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki - 100 000,00 zł
 • Gmina Rzekuń - Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń - 49 790,00 zł
 • Gmina Lelis - Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis - 100 000,00 zł
 • Gmina Troszyn - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn - 97 416,00 zł

Zobacz inne materiały z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki