Ogłoszenia o licytacji

Artykuł Sponsorowany
sxc.hu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax. 29 644-09-44) ogłasza, że: dnia 14-10-2016 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 5223 o pow. 777 m2 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym z garażem w bryle budynku i dobudowaną wiatą, w zabudowie wolnostojącej o pow, zabudowy ok. 137,50 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 159 m2; należącej do dłużników: Leszka Brejnak i Marty Brejnak (udział dłużników w nieruchomości wynosi po 1/2), położonej: 07-300 Ostrów Mazowiecka, Lazurowa 1, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/00049448/6.

Suma oszacowania wynosi 378 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 252 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
37 800,00 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592
0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax. 29 644-09-44) ogłasza, że: dnia 14-10-2016 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną nieruchomość gruntową - działka nr 219 o łącznej
powierzchni 0,8700 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy IVb (0,4500 ha) oraz łąki trwałe klasy IV (0,4200 ha), pokryta plantacją wierzby energetycznej, należącej do dłużników:Kamil Żach, Justyna Żach położonej w miejscowości Borowe, 07-319 Małkinia Górna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00062303/5.

Suma oszacowania wynosi 17 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 700,00zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wymienione w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 Art. 2a. 7 [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty] oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z 14 kwietnia 2016 r.(Dz. U.poz.585).

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax. 29 644-09-44) ogłasza, że: dnia 14-10-2016 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ew.31/2 o powierzchni 2800 m2. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej ; należącej do: Leszka Brejnak i Marty Brejnak położonej w m. Jelonki,07-302 Ostrów Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00059079/1.

Suma oszacowania wynosi 64 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 400,00 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wymienione w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 Art. 2a. 7 [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty] oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U.poz.585).

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax. 29 644-09-44) ogłasza, że dnia 14-10-2016 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Zofii Zębrowskiej stanowiącej: prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej rolnej, składającej się z działki nr ew. 55 o powierzchni 0,3300 ha położonej:07-320 Małkinia Górna, Prostyń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00033504/2.

Suma oszacowania wynosi 4 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 400,00 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wymienione w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 Art. 2a. 7 [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty] oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z 14 kwietnia 2016r.(Dz. U.poz.585).

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax. 29 644-09-44) ogłasza, że: dnia 14-10-2016 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z zabudowanej działki nr ew.
298/2 o powierzchni 2300 m2 oraz niezabudowanej działki nr ew. 273 o powierzchni 4600 m2 należącej do dłużnika: Zofia Zębrowska położonej: 07-320 Małkinia, Prostyń, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/00033502/8 Suma oszacowania 1/3 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 zł. Działka nr ew.298/2 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności dożywocia, którego wartość wynosi (dla udziału 1/3) 6.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 100,00 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Dodaj ogłoszenie