Odeszli od nas w ostatnim roku. Wspominamy Zmarłych - cz. II

Redakcja
Jak co roku wspominamy Zmarłych. Tych, którzy odeszli w ostatnim roku. Żyli wśród nas, byli znani w swoich środowiskach z pracy, działalności społecznej, z tego, co robili

Maj
Zygmunt Zembrzycki (30.05.1949-1.05.2013) - urodził się w Działdowie. Syn Stanisława i Stanisławy. Mieszkał przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce. Adwokat, od lat udzielał bezpłatnych porad prawnych Czytelnikom "Tygodnika Ostrołęckiego".

Tymoteusz Ossowski (24.01.1938-3.05.2013) - urodził się w Rzewniach. Syn Tomasza i Władysławy. Znany ostrołęcki zegarmistrz, miał zakład przy ulicy Kilińskiego. Pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.

Benedykt Bednarski (3.05.1931-16.05.2013) - urodził się w Gostkowie. Syn Józefa i Walentyny. Magister filologii polskiej, nauczyciel szkoły w Rutkowie, w I LO w Ostrołęce, dyrektor technikum mechaniczno-elektrycznego, a po przekształceniu tej szkoły w Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - wicedyrektor, następnie dyrektor ZSZ nr 4. Na emeryture przeszedł w 1984 r. Ławnik Sądu Rejonowego w Ostrołęce. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Stanisław Dzięgielewski - pochodził z Obierwi, gm. Lelis. Czynnie uprawiał sport, jego pasją było bieganie na długich dystansach. Maratończyk i trener. W 1983 r. założył grupę maratończyków w LKS "Ziemia Kurpiowska". W latach 90. opuścił Kurpiowszczyznę, przeniósł się do Rybienka Leśnego pod Wyszkowem. Ze względu na zły stan zdrowia, nie mógł już czynni uprawiać biegów. Jego nową pasją stało się kolarstwo. Zginął podczas wyścigu kolarskiego podŁodzią. Miał 60 lat.
Jerzy Kędzierski - emerytowany oficer jednostki wojskowej w Komorowie. Zmarł 1 maja. Miał 68 lat.

Leonard Kownacki - emerytowany oficer jednostki wojskowej w Komorowie. Zmarł 10 maja. Miał 86 lat.

Adam Duda z Małkini Górnej - pełnił funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Małkinianka" w latach 1985 - 2009. Zmarł 27 maja, miał 67 lat.

Czerwiec
Jacek Kotowski (19.02.1977 - 3.06.2013) - urodził się w Ostrołęce. Syn Jana i Krystyny. Mieszkał przy ul. Traugutta w Ostrołęce. Pracował w Stora Enso w Ostrołęce, ostatnio przebywał na rencie. Przegrał trudną walkę z nowotworem. Był bardzo szlachetny, życzliwy wszystkim i przyjazny. Zostawił żonę Agnieszkę, osierocił dwójkę dzieci. Spoczywa nacmentarzu komunalnym w Ostrołęce.

Henryk Ciszewski (30.09.1920-18.06.2013) - urodził się w Kaczynach Starej Wsi. Syn Adama i Marianny. Podczas okupacji przebywał na robotach przymusowych w Prusach Wschodnich. Po wojnie pracował w oddziale drogowym, następnie w służbie ruchu PKP na stacji Ostrołęka (1945-50), później (1950-61) w zakładach jajczarskich w Ostrołęce (ul. Mazowiecka, obecnie budynek sądu), w PSS "Społem". Piekarni "Gigant" i w OZCP jako magazynier. Na emeryturze od 1978 r. Członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, PCK oraz członek i działacz wielu stowarzyszeń i klubów m.in. towarzystwa kultury teatralnej, Ligi Ochrony Przyrody, zabytków, PKPS, Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Przez wiele lat członek zespołu pieśni i tańca "Kurpie", w którym śpiewał i grał na ligawce i flecie. Rzeźbiarz ludowy. Założyciel pierwszego prywatnego mini muzeum "Kaczeńce", kolekcjoner, współpracownik muzeum i kroniki miasta Ostrołęki. Zbieracz legend i pieśni związanych z Ostrołęką i okolicą, dokumentalista, popularyzator wiedzy o naszym mieście i Ziemi Kurpiowskiej. Przewodnik PTTK, gawędziarz. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Był człowiekiem wielkiego serca, pasji i wielu talentów. W ostatnich latach swojego życia mieszkał w DPS-ie w Wojciechowicach. Spoczął w grobie rodzinnym na rzekuńskim cmentarzu.

Jarosław Sołowiej - lekarz, pracował w szpitalu w Ostrołęce, dojeżdżał dopracy także do Przasnysza. Zginął w wypadku samochodowym w Nowym Krasnosielcu. Miał 43 lata.

Jadwiga Ostaszewska-Zimnoch (7.01.1921-25.06.2013) - urodził się w Ostrołęce. Córka Władysława i Czesławy. Mieszkała przy ul. Głowackiego. Wdowa. W czasie okupacji niemieckiej pracowała z doktorem Stanisławem Pawłowskim (w lat. 1942-1943) w ambulatorium lekarskim w Myszyńcu jako rejestratorka i pomoc medyczna, następnie z doktorem Ryszardem Ostaszewskim (jej bratem) w Zawodziu Kościelnym i w Raciążu, również w ambulatorium. Pracowała w szpitalu od marca 1944 do kwietnia 1945 r. w tym samym charakterze. W 1947 r. ukończyła dwuletnie liceum dla drogistów. Od 1948 r. prowa-dziła skład apteczno-drogeryjny, własny, od 1970 r. pod szyldem PSS "Społem". W 1982 r. przeszła na emeryturę. Przez 28 lat była ławnikiem Sądu Powiatowego i przez jedną kadencję (luty 1978 r.) radną Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce. Spoczywa w grobie rodzinnym.

Lipiec
Genowefa Kosek (4.06.1926-12.07.2013) - urodziła się w Białobieli. Córka Andrzeja i Bronisławy Pędzichów. Wspólnie z mężem Bolesławem (zm. W 1988 r.) prowadziła sklep galanteryjno-odzieżowy przy ul. Goworowskiej, następnie przy ul. Piłsudskiego. Spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.

Jan Mamątow (13.02.1925-13.07.2013) - urodził się w Ostrołęce, syn Aleksandra i Leokadii. Przez pięć lat okupacji niemieckiej przebywał w Prusach Wschodnich na robotach przymusowych. Po wojnie pracował w różnych ostrołęckich firmach budowlanych. Był ojcem senatora Roberta Mamątowa.

Tadeusz Gołębiewski (15.12.1957-27.07.2013) - urodzony w Gałkówce. Syn Czesława i Ireny. Wieloletni (16 lat) kościelny w parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Zawsze pomocny i życzliwy. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Stefan Kuczyński z Ostrowi Mazowieckiej - był kombatantem, członkiem stowarzyszenia żołnierzy Armii Krajowej. Zmarł 2 lipca. Miał 93 lata

Mieczysław Jakubczyk z Ostrowi Mazowieckiej - wieloletni ostrowski taksówkarz. Zmarł 31 lipca, miał 85 lat.

Jerzy Kołakowski - był tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Przasnyszu. Zmarł 6 lipca, miał 57 lat.

Sierpień
Franciszek Kolimaga (1.02.1935-11.08.2013) - urodził się w Zalesiu. Syn Ignacego i Ewy. Kombatant. Wieloletni członek zarządu okręgowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników w Ostrołęce. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Elżbieta Sawicka (9.03.1934-16.08.2013) - urodziła się w Ostrołęce. Córka Józefa i Marii Bednarskich. Mieszkała z rodziną przy ul. Kilińskiego. W 1939 roku jako pięcioletnia dziewczynka wraz z rodzicami i rodzeństwem opuściła Ostrołękę, uciekając przedNiemcami do wsi Choromany. Władze sowieckie rodzinę Bednarskich uznały za wrogi element antysowiecki i 29 czerwca 1940 r. wywieźli ich razem z innymi w głąb związku radzieckiego. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski mogli opuścić miejsce swojej katorgi i wraz z innymi zesłańcami tułali się po ZSRR. Do Ostrołęki powrócili 6 listopada 1947 r. Pani Elżbieta była przez wiele lat księgową PTTK oddział w Ostrołęce, członkiem związku Sybiraków, księgową tego związku i jego kronikarzem. Pochowana na cmentarzu parafialnym.
Wiesław Ambrzykowski (22.04.1947-20.08.2013) - urodził się w Zabrodziu. Syn Aleksandra i Zofii. Mieszkał przy ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Wychowawca i nauczyciel kilku pokoleń specjalistów w branży spawalniczej, wieloletni aktywny członek klubu motorowerowego "Załoga". Spoczywa nacmentarzu parafialnym.

Stanisław Piszczatowski z Ostrowi Mazowieckiej - emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Zmarł 12 sierpnia, miał 77 lat.
Jerzy Ziółkowski - był właścicielem znanej szkoły nauki jazdy w Ostrowi Mazowieckiej. Zmarł 12 sierpnia, miał 65 lat.

Bolesław Bednarski - był sekretarzem urzędu miasta, następnie naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Przasnyszu. Zmarł 22 sierpnia. Miał 78 lat.

Wrzesień
Zygmunt Świerszcz (10.09.1944-2.09.2013) - syn Stanisława i Marianny. Wieloletni pracownik OZCP. Dobry fachowiec, brygadzista na wydziale obrabiarek, wieloletni pracownik kościelny i dobroczyńca kościoła św. Wojciecha w Wojciechowicach.

Elżbieta Chełstowska mieszkała w Tobolicach. Wdowa, matka sześciu córek. Zmarła 9 września. Miała 71 lat. Pochowana z mężem, Ryszardem, pracownikiem PKS w Ostrołęce, na cmentarzu w Rzekuniu.

Stefan Załuska (30.01.1925-25.09.2013) urodził się w Żyźniewie. Syn Konstantego i Adolfy. Mieszkał przy ul. Partyzantów. Długoletni, zasłużony pracownik Zespołu Elektrowni Ostrołęka od początkowego okresu jej funkcjonowania aż do emerytury. Bardzo życzliwy i pogodny. Zmarł tragicznie. Spoczywa na cmentarzu miejskim.

Czesław Zych - wieloletni zasłużony pracownik Zakładów Mięsnych w Ostrołęce. Miał 64 lata. Spoczywa nacmentarzu parafialnym.

Halina Rostek - właścicielka kilku sklepów w Ostrowi Mazowieckiej. Zmarła 24 września, miała 66 lat.

Kazimierz Majkowski - był kierownikiem Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, a z zawodu krawcem. Zmarł 16 września, miał 71 lat.

Październik
Ks. Stanisław Sobotka (20.12.1940-10.10.2013) - urodził się w Wykrocie. Syn Walentego i Rozalii. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży - kapłan. Święcenia przyjął 1 czerwca 1968 r. Wikariusz w Nowej Wsi Zach., w Szumowie, Rzekuniu, Zambrowie. Administrator, a następnie proboszcz w Wąsewie. Duszpasterz ds trzeźwości w dekanacie łomżyńskim, wicedziekan dekanatu ostrowskiego, przez osiem lat spowiednik alumnów w WSD w Łomży, członek komisji kolsutorów w diecezji łomżyńskiej, kustosz sanktuarium od 1994 r.) i członek komitetu koronacji obrazu Najświętszej Marii Panny w Wąsewie. Pochowany na cmentarzu w Wąsewie.

Jadwiga Tekla Maliszewska - była długoletnią pracownicą Urzędu Miasta w Przasnysza. Przepracowała tu około 50 lat, była na emeryturze. Zmarła 22 października. Miała 93 lata.

Regina Jadwiga Bizukojć-Lemanowicz - prowadziła aptekę przy ul. Przechodniej w Przasnyszu. Zmarła 14 października, miała 55 lat.

Czesław Maciejewski - założyciel przasnyskiej drukarni, zmarł 22 października, miał 97 lat.
Maria Polak - 11.10.1947 - 15.05.2013 - wieloletnia, doświadczona i szanowana położna wyszkowskiego szpitala powiatowego. Mieszkanka Wyszkowa.

Adam Ołdak - 25.03.1976 - 26.05.2013; wójt gminy Zabrodzie w latach 2006-2013. Urodzony w Choszczowem. Pracę w Urzędzie Gminy w Zabrodziu rozpoczął w 2004 roku, w wydziale ds. inwestycji. W 2006 roku wygrał wybory samorządowe i objął stanowisko wójta. Miał wówczas niewiele ponad 30 lat i był jednym z najmłodszych samorządowców na podobnym stanowisku w Polsce. W wyborach w 2010 roku wygrał, uzyskując ponad 80-procentowe poparcie. Przegrał nierówną walkę z chorobą nowotworową. Osierocił dwoje dzieci.

Piotr Turek - 28.04.1918 - 28.05.2013 - wieloletni, zasłużony działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wyszkowie. W czasie II wojny światowej udzielał się w partyzantce. Po wojnie przyczynił się do odnalezienia pomnika poświęconego Polakom zamordowanym w 1920 roku przez bolszewików. Nadrzędną wartością była dla niego wiara. Był zaangażowany w odbudowę kościołów w Pniewie i św. Idziego w Wyszkowie oraz w budowę kaplicy a następnie kościoła św. Wojciecha. Należał do rady parafialnej i asysty procesyjnej. Miłośnik koni. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Powiatowego Związku Hodowców Koni. Przez 50 lat działał w PSL, wielokrotnie odznaczany w tym m.in. najwyższym odznaczeniem ruchu ludowego - medalem Wincentego Witosa. Wychował się w Ździeborzu, a od 1938 roku mieszkał w Rybienku Nowym.

Teresa Ślubowska - 15.10.1943 - 5.07.2013 - nauczycielka biologii, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie. Swoją karierę nauczycielską rozpoczynała w 1963 roku w SP w Wypychach. Od 1969 roku przez 14 lat pracowała w wyszkowskim Sanatorium Neopsychiatrii. W 1983 roku rozpoczęła pracę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a po kilku miesiącach, 1.09.1983 roku, została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 4 (następnie Gimnazjum nr 2), gdzie pracowała do 2006 roku. Od 1987 do 1995 roku pełniła funkcję wicedyrektora SP nr 4. Wychowała wielu laureatów konkursów biologicznych. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m.in.: w 1977 r. nagrodą III Stopnia Mistrza Oświaty i Wychowania, w 1986 r. - Złotym Krzyżem Zasługi.

Janusz Karpiński - 26.11.1958 - 10.07.2013 - wyszkowski przedsiębiorca, prowadził pomoc drogową. Zginął w tragicznym wypadku podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Chwalisław Mańko - 31.05.1931 - 17.07.2013 - nauczyciel, historyk, dyrektor dwóch największych szkół ponadgimnazjalnych w Wyszkowie, doświadczony samorządowiec. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziału historii. W 1965 r. ukończył Wydział Pedagogiki na UW. W latach 1968-79 kierował I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida. W 1979 roku Chwalisław Mańko został dyrektorem naczelnym Zespołu Szkół Zawodowych w Wyszkowie. Odszedł na emeryturę w roku szkolnym 1990/91. Ale w Wyszkowie znany był nie tylko z działalności na niwie oświaty - był także aktywnym samorządowcem. Zasiadał w zarządzie gminy Wyszków przez dwie kadencje, a w latach 1994-2002 był również radny Rady Miejskiej. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, Medal KEN, Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę Kościuszkowską, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złoty Krzyż Zasługi.

Jerzy Łada - 1.04.1949 - 8.09.2013 - radny gminy Rząśnik w latach 2006-2010; zastępca wójta gminy Rząśnik w latach 1998-2002; dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół w Rząśniku w latach 2002-2003, potem dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie. mieszkał w Porządziu.

Eugeniusz Bębenek - 15.01.1927 - 24.09.2013 - przez 44 lata prezes gminnego zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Długosiodle i prezes jednostki OSP w Długosiodle. Funkcję tę objął w 1962 roku i nieprzerwanie sprawował aż do 2006 roku. Znany społecznik - był m.in. jednym z inicjatorów budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Długosiodle i budowniczym obecnej siedziby Urzędu Gminy. Pracował m.in. jako dyrektor banku w Długosiodle.

Józef Biernacki - 19.02.1952 - 3.10.2013; radny miejski; po raz pierwszy sprawował społeczny w kadencji 1994-98. Po ośmiu latach przerwy wrócił w poczet radnych w 2006 roku. Ponownie wybrany na radnego został w 2010 roku. Od 2009 roku był przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyszkowie. Zawodowo od wielu lat związany był z Wyszkowską Centralą Materiałów Budowlanych, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery - od stażysty do prezesa zarządu. Był także aktywnym członkiem ruchu spółdzielczego w Wyszkowie, przez wiele lat członkiem rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" i przewodniczącym jej komisji rewizyjnej. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie i Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Z urodzenia przasnyszanin. Spoczął na cmentarzu miejskim w Wyszkowie.

Janusz Jastrzębski - 27.03.1949 - 6.10.2013 - znany wyszkowski przedsiębiorca, przed laty członek Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców Wyszkowa. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Wyszkowie.

Stanisław Soliński - 25.05.1930 - 17.10.2013 - żołnierz Oddziału Kmiołka; jeden z ostatnich żyjących członków powojennego antykomunistycznego podziemia. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3