Mleczarski gigant i rewolucja proekologiczna. Innowacyjne zmiany proekologiczne dla przyszłych pokoleń w zakładach mleczarskich POLMLEKU

Materiał partnera zewnętrznego
Działania proekologiczne. W Polmleku to nie tylko hasła, ale realne działania i wymierne efekty.

Mleczarski gigant i rewolucja proekologiczna

Innowacyjne zmiany i perspektywiczne myślenie. Realne oszczędności dzięki proekologicznym zmianom. Bezcenne korzyści dla
przyszłych pokoleń. Oto filozofia, która jest realizowana w Polmleku. To nie tylko hasła, ale realne działania i wymierne efekty.

Grupa Polmek na mleczarskim rynku uplasowała się w ścisłej czołówce.
W zakładach produkcyjnych codziennie przerabiane jest 4,5 mln litrów
mleka. Przy takiej skali produkcji ważne są podejmowane w każdym
zakładzie kroki, które zmierzają do jeszcze lepszego wykorzystania
potencjału tej ogromnej firmy. Na sukces całej Grupy pracuje tu ponad
3200 osób, a jeszcze więcej pracuje codziennie w swoich gospodarstwach.
Jest z nami ponad 8000 gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji
mleka, oraz ponad 100 dostawców warzyw i owoców.
Dzięki zaangażowaniu pracowników i dobremu zarządzaniu w ciągu
ostatniego roku obroty firmy wyniosły 4.200 mln zł. Obecnie wartość
firmy szacuje się na 1.775 mln zł. Właściciele znaleźli się w złotej setce
najbogatszych Polaków 2019 w rankingu Forbes.
Ogromna firma to również ogromna odpowiedzialność. Dlatego bardzo
dużą uwagę przywiązujemy do dbałości o środowisko.
GRUPA POLMLEK

EKOopakowania – na czym polega zmiana?

Grupa Polmlek zarówno w asortymencie sokowym, jak i nabiałowym chce
wprowadzić rozwiązania przyjazne dla środowiska i ułatwiające recykling
opakowań.
Nasze soki Fortuna będą nalewane w kartony, które pochodzą z lasów
certyfikowanych FSC, czyli nie zostały wyprodukowany kosztem lasu,
zwierząt, roślin ani ludzi, których byt od niego zależy. Plastik będący
składową kartonu, w tym zakrętka, także jest pochodzenia roślinnego.
Jak wiadomo, standardowy plastik jest produkowany z paliw kopalnych,
czyli z ropy naftowej, i już na etapie wydobycia surowców powoduje
degradację środowiska. Tymczasem w naszych kartonach sokowych
używany jest tylko plastik z trzciny cukrowej, która, rosnąc, przyczynia
się do redukcji dwutlenku węgla. Taki karton to prawie trzykrotnie mniej
plastiku, niż w opakowaniu tradycyjnym. Poza tym, dzięki czytelnej
komunikacji na każdym opakowaniu zadbamy, aby karton po zużyciu trafił
do odpowiedniego pojemnika. Karton w 100% nadaje się do recyklingu.
W przypadku produktów nabiałowych redukujemy ilość plastiku potrzebną
do wyprodukowania opakowania. Kubeczki do jogurtów, serków, deserów
będą na pewno cieńsze. Aby chronić produkt przed zgnieceniem dodamy
owijkę z tektury. Taką owijkę łatwo oddzielić od plastikowego kubeczka, co
ułatwia segregowanie odpadów.

Zero Waste – zero marnotrawienia surowca

Ekofilozofia dotyczy bardzo wielu aspektów, począwszy od zmiany
opakowań na bardziej przyjazne środowisku po intensywne prace
w Centrum Badawczym w Lidzbarku Warmińskim nad wykorzystaniem
surowca zgodnie z ideologią Zero Waste. Melasa serwatkowa będzie
poddawana obróbce w filtermacie. To nowa amerykańska technologia,
pozwalająca na suszenie produktów w sposób nieosiągalny dla wież
rozpyłowych. Dzięki temu można wytwarzać proszki o wysokiej zawartości
tłuszczu, lub o wysokiej lepkości, z tego, co do tej pory musiało być uznane
jako odpad, ponieważ nie było technologicznych możliwości dalszej
obróbki. W niedalekiej przyszłości będziemy w ten sposób produkować
m.in. wartościowe pasze dla zwierząt.

Woda – dbamy o każdą kroplę

Kolejne innowacje w zakładach Polmleku to systemy znacznie
zmniejszające zużycie wody i ograniczające ilość ścieków odprowadzanych
do oczyszczalni. W nowej proszkowni WPC i laktozy w Lidzbarku
Warmińskim całość odzyskiwanej wody z instalacji membranowych
jest oczyszczana metodą odwróconej osmozy i wykorzystywana
ponownie. Odzyskiwana woda mogłaby codziennie zapełniać kilka
basenów olimpijskich. W związku z wdrażanymi nowymi technologiami
przetwarzania pozostałości poprodukcyjnych, ilość osadów biologicznych
odprowadzanych do oczyszczalni jeszcze spadnie.

Zielona energia – białe certyfikaty

Najbardziej energochłonne procesy w mleczarstwie to wytwarzanie
chłodu i ciepła. Oszczędzamy energię dzięki wytwarzaniu ciepła i energii
elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie
technologicznym. Chłód odzyskujemy już na etapie rozładunku mleka.
Podobnie jest z ciepłem, którego straty są minimalizowane, przez tworzenie
systemów efektywnego odzysku. Już dziś możemy pochwalić się znaczącą
redukcją zużycia energii we wszystkich zakładach, potwierdzoną tzw.
białymi certyfikatami (świadectwa efektywności energetycznej). W dwóch
zakładach wytwarzamy już własną energię - dzięki blokom energetycznym
napędzanym gazem ziemnym, co pozwala zaoszczędzić na przesyłach
prądu. Te inwestycje powstały dzięki dopłatom unijnym, a już w planach są
następne. Rozpoczynamy budowę biogazowni w Lidzbarku Warmińskim,
która pokryje znaczną część zapotrzebowania zakładu na energię. We
wszystkich lokalizacjach znacząco zwiększamy udział odnawialnych
źródeł energii, a w ciągu dwóch lat wszystkie zakłady Grupy Polmlek będą
w stanie produkować całą energię niezbędną w procesach produkcyjnych.
Działania proekologiczne, jak podkreślają szefowie Grupy Kapitałowej
Polmlek, nie tylko są potrzebne ze względów środowiskowych, ale
ekologia zwyczajnie się opłaca. Nowe, mniej energochłonne technologie,
oszczędność wody i lepsze wykorzystanie surowca, to zyski dla firmy
-wymierne w skali biznesu a bezcenne dla przyszłych pokoleń.

O ekofilozofii w Grupie Polmlek opowiadali:
Joanna Kołodyńska - Dyrektor Marketingu,
Marcin Witulski - Prezes Polmlek Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim,
Adam Grabowski - Prezes Mleczarni Gościno Sp. z o.o.

Dodaj ogłoszenie