Marszałek Mazowsza Adam Struzik

red

Szanowni Państwo,

nowoczesna, ale też pełna tradycyjnych wartości – taka jest mazowiecka wieś. Powód do dumy wszystkich mieszkańców naszego regionu. To zasługa wielu ludzi, w tym sołtysów, którzy swoim zaangażowaniem codziennie pracują na rzecz swoich małych ojczyzn.
Bycie sołtysem to nie tylko wyróżnienie, ale też nie lada wyzwanie. Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego wsi, działalność na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego czy też promocja inicjatyw mieszkańców to zadania, które wymagają od nich ogromnego poświęcenia, zaangażowania, a przede wszystkim wrażliwości na problemy drugiego człowieka.
Sołtys to człowiek instytucja. Musi być nie tylko dobrym gospodarzem, ale też organizatorem, mediatorem, a nawet specjalistą od promocji czy pozyskiwania funduszy. Dlatego funkcję tę pełnią ludzie przedsiębiorczy, aktywni i otwarci na współpracę. Nie bez powodu mówi się o nich, że są liderami lokalnej społeczności. To oni są najbliżej swoich mieszkańców, znają ich potrzeby i oczekiwania. Wiedzą jak zintegrować lokalną społeczność i wykorzystać jej potencjał w działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju swojej wsi.

Sołtysi są najbliżej problemów mieszkańców, dlatego funkcję tę pełnią osoby, które cieszą dużym zaufaniem. To właśnie zaufanie jest kluczem do sukcesu i szansą na udaną współpracę ze wspólnotą sołecką i władzami samorządowymi, co przekłada się na rozwój miejscowości, a to z kolei na rozwój całego regionu.
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza nasze rolnictwo przeszło ogromną transformację, doganiając standardem inne państwa Unii Europejskiej. Dzięki temu zmieniło się oblicze polskiej, w tym też mazowieckiej wsi. Nie byłoby to możliwe bez oddolnej inicjatywy ze strony samorządów lokalnych, mieszkańców i oczywiście odpowiedniego wsparcia finansowego oraz skutecznego wykorzystania funduszy unijnych.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat wspiera rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu. Nie tylko środkami z budżetu województwa, ale też funduszami unijnymi. Drogi, kanalizacje, place zabaw, boiska, szkoły i hale sportowe to tylko niektóre z inwestycji, jakie udało się nam wspólnie zrealizować. Warto też wspomnieć o projekcie „Internet dla Mazowsza”, dzięki któremu powstało ponad 3,6 tys. km sieci światłowodowej. Dzięki takim inicjatywom mazowiecka wieś staje się coraz bardziej nowoczesna i atrakcyjna.

Dziękuję mazowieckim sołtysom za ich ciężką pracę, zaangażowanie i aktywne wspieranie lokalnych inicjatyw.

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego