Licytacja nieruchomości w Małkini Górnej. Cena wywoławcza: 38 250,00 zł

Materiał partnera zewnętrznego
sxc.hu
Udostępnij:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax.29 644-09-44) ogłasza, że: dnia12-04-2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Agnieszka Zawadzka, stanowiącej: niezabudowaną nieruchomość gruntową
- działka nr ew. 1101/3 o powierzchni 0,0968ha położonej: 07-320 Małkinia Górna, ul.Lipowa, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00035049/8.

Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
38 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 100,00 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Dodaj ogłoszenie