Licytacja nieruchomości przy ul. Zacisznej w Ostrowi Mazowieckiej

Materiał partnera zewnętrznego
sxc.hu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax.29 644-09-44) ogłasza, że: dnia 12-04-2018 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, należącej do:

Agnieszka Zawadzka, stanowiącej: działka nr ew. 2782/1 o pow. 760 m2 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, w zabudowie wolnostojącej, w dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej ok. 125 m2. położonej: 07-300 Ostrów Mazowiecka, Zaciszna 2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00049460/6.

Suma oszacowania wynosi 381 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 100,00 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Dodaj ogłoszenie